Aktualijos

Kas yra prekyba žmonėmis?..

Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. 2000-aisiais Jungtinės Tautos priėmė Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja. Jame pateikiamas dažniausiai vartojamas oficialus prekybos žmonėmis apibrėžimas: "Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas" (Valstybės žinios, Nr. 49-2166).  Kokios būna prekybos žmonėmis formos ir būdai, kaip atpažinti nusikaltėlį ir netapti jo auką, kokios vykdomos prevencinės priemonės - apie tai kalbėjo su vyresnių klasių mokiniais atvykusi į gimnaziją spalio 10 d. Trakų komisariato specialistė Viktorija Aleknavičienė.

 

prekyba

Mokomės kelių eismo taisyklių

2017 m. rugsėjo 26 d. gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo prevenciniame užsiėmime "Mokomės kelių eismo taisyklių", kurį pravedė Trakų komisariato specialistė Viktorija Aleknavičienė bei socialinė pedagogė Alina Novikova. Užsiėmimo metu mokiniai peržiūrėjo ir aptarė prevencinius filmukus, dalijosi savo išgyvenimais ir istorijomis, pasikartojo pagrindines kelių eismo taisykles bei prisiminė kelių eismo ženklų reikšmę. Po teorinės užsiėmimo dalies vyko praktinė, kur mokiniai puikiai pademonstravo savo kelių eismo taisyklių žinias.

 

keliu eism 1

 

keliu eism 2

 

keliu eism 3

Skaityti toliau...

„Switch 2017″

2017 m. rugsėjo 30 d. Kaune pristatytas didžiausias Baltijos šalyse technologijų ir verslumo renginys „Switch 2017″. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame renginyje dalyvavo 10 tūkstančių lankytojų iš visos Lietuvos. Neliko abejingi šiam renginiui ir Lentvario "Versmės" gimnazijos vyresnių klasių mokiniai.

Renginio sumanytojas, europarlamentaras Antanas Guoga atskleidė renginio uždavinius: suteikti dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis, žinių, drąsos, pristatyti informacinių technologijų naujoves bei paskatinti programuoti jau nuo mažens, ypač mergaites, kurių programavimo srityje itin mažai. Jo įsitikinimu, su neribotomis skaitmeninio pasaulio galimybėmis jaunimas turi susipažinti kuo anksčiau. „Tai vienintelis kelias konkuruoti pasaulyje.“

„Switch 2017″ renginys sujungė profesionalus, vizionierius, startuolių kūrėjus, verslą, politikus, visuomenės lyderius, viešojo sektoriaus atstovus, moksleivius ir studentus. Veikė „Switch“ mokslo mugė, kur universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų ir neformalaus ugdymo atstovai iš visos šalies pristatė su technologijomis ar verslumu susijusias studijų programas

switch2017 1

 

switch2017 2

 

switch2017 3

Skaityti toliau...

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

2017 m. rugsėjo 18 d. po pamokų septintos klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja Alina Novikova lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Mokiniai išklausė bibliotekininkės pasakojimą apie biblioteką, skaitytojo teises bei pareigas, domėjosi vaikų knygomis, apžiūrėjo bibliotekos erdves. Bibliotekoje veikia skaityklos, knygų ir periodikos leidinių saugykla, konferencijų, parodų salės, ekspozicijų erdvės, renginių ir meno inkubatorius, muzikos užsiėmimų erdvės, net įrašų studija. Ekskursijos metu mokiniai apsilankė legendinės Lietuvos roko grupės BIX lyderio Sauliaus Urbonavičiaus-Samo autorinių tapybos darbų ekspozicijoje bei parodoje - konsteliacijoje "Dausuva".

biblioteka1

biblioteka2

 

biblioteka3

Skaityti toliau...

SVEIKINIMAI SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA

prezidente

 

Sveikinimas mokytojams 2017

mokytojų dienos pasveikinimas 2017

Associacija

Дорогие учителя!

Поздравляю с профессиональным праздником!

Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло приносит ощущение счастья, радости и истинного удовлетворения!

Всех Вам благ!

Э.И. Канайте

Председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы

 

adomenas

 

Mieli Mokytojai,

 

nuoširdžiai sveikindamas Jus su Tarptautine mokytojo diena, noriu kiekvienam padėkoti už Jūsų pastangas ir kantrybę, už Jūsų atsidavimą nepaprastai sunkiam ir reikalingam darbui. Be Jūsų pasiaukojamo darbo nebūtų nei mokslininkų, nei gydytojų, nei  rašytojų, nei politikų, nei paprasčiausiai – mąstančių žmonių. Be Jūsų tiesiog neįsivaizduojama Lietuvos ateitis.

 

Ačiū, kad esate, kad dalijatės žiniomis, kad Jūsų išmintis, pasiaukojimas ir kantrybė leidžia kurti išsilavinusią ir pilietišką visuomenę. Jūsų pastangos įpareigoja mus nuolat ieškoti būdų, kaip palengvinti Jūsų darbą.

 

Nuoširdžiai,

 

Seimo Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas, dr. Mantas Adomėnas

Traku Centras

 

Traku gimnazija

 

azum1

 

kiveda

Į langus daužosi obels šakos... Prisiminimais beldžiasi...

Keistas garsų sąskambis maloniai pakutena širdį. Nusišypsau...

Dėkoju Likimui, kad turėjau Mokytoją... Išmintingą, Protingą

ir Šviesų...

Su Mokytojo diena!

Keliaukime ir švęskime kartu!

Kivedos kolektyvas

 

RUDENS ARUODAI

2017 metų spalio 1 dieną mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai bei vaikų darželio ugdytiniai aktyviai dalyvavo Lentvario kultūros rūmų organizuotoje šventėje „Rudens aruodai“, kuri šurmuliavo miesto aikštėje. Mūsų gimnazijai, kaip ir kitoms ugdymo įstaigoms, buvo skirta palapinė su stalais. Lentvario miesto bendruomenė gėrėjosi vaikų sukurtais darbeliais iš įvairių rudens gėrybių, mokinių tėvų ir mokytojų keptais keksais ir pyragais su obuoliais.

Darželio ugdytiniams padėjo pasirengti auklėtojos Samanta Silnevič, Marija Verbickaja, Božena Beliak, Viktorija Muraško, o pradinių klasių mokiniams – pradinio ugdymo mokytojos Ala Mončunska, Lena Zeinalova, Jelena Maselait, Galina Blaževičienė.

Šventės koncertinėje programoje dalyvavo ir gimnazijos rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“, kuriam vadovauja mokytoja Irina Zaveckaja.

rudens 1

rudens 2

 rudens 5

Skaityti toliau...

PARODA „RUDENS GĖRYBĖS“

2017 metų rugsėjo 28-29 dienomis mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai bei vaikų darželio ugdytiniai aktyviai dalyvavo surengtoje parodoje „Rudens gėrybės“. Buvo paruošti parodos eksponatai iš kaštonų, gilių, įvairių daržovių, vaisių, rudens spalvomis išmargintų rudeninių lapų. Darbeliai buvo įdomūs, išradingi. Šią paroda apžiūrėjo visa mūsų gimnazijos bendruomenė. Ji vyko gimnazijos vestibiulyje. Darbeliais gėrėjosi ir Lentvario bendruomenė, nes jie buvo eksponuojami „Rudens aruodų“ šventės metu miesto aikštėje.

Darželio ugdytiniams padėjo pasirengti auklėtojos Samanta Silnevič, Marija Verbickaja, Božena Beliak, Viktorija Muraško, o pradinių klasių mokiniams – pradinio ugdymo mokytojos Ala Mončunska, Lena Zeinalova, Jelena Maselait, Galina Blaževičienė

dary oseni 1

 

 dary oseni 2

 

dary oseni 3

Skaityti toliau...

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE

         Vadovaudamasis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190, gimnazija parengė  Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje tvarkos aprašą, su kuria pasirašytinai turi susipažinti visi gimnazijos bendruomenės nariai. Šioje tvarkoje įtvirtinta, kad visi gimnazijos darbuotojai reaguoja ir stabdo smurtą ir patyčias. Nustatyta smurto ir patyčių atvejų registravimo tvarka, kuri padės analizuoti patyčių dinamiką ir planuoti prevencijos priemones. Numatytas psichologinės ar kitos reikalingos pagalbos teikimas smurtą ar patyčias patyrusiems ar smurtavusiems dalyviams, stebėtojams, tėvams.

          Su Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu galima susipažinti: www.versmes.lt/Veikla/Mokyklos dokumentai

          Atkreipiame tėvų dėmesį, kaip svarbu ugdyti socialines ir emocines vaikų kompetencijas: savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt. Vaikai turėtų būti skatinami aktyviai įsitraukti kuriant pozityvų gimnazijos mikroklimatą, skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje. Gimnazijoje mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas yra integruojamas į dalykų turinį, vykdant prevencines programas, per neformaliojo vaikų švietimo veiklas. 

Rugsėjo 13 diena

„Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“          

     Lietuvoje vykdomas projektas „Po kompiuterį visiems Lietuvos vaikams“. Planšetės ir telefonai iš principo pagal savo pirminę funkciją yra turinio vartojimo įrenginiai. Juos programuoti galima, bet tai yra daug sudėtingiau, nėra lengvai pasiekiamų priemonių ir rezultatai nesuteikia greito pasitenkinimo. Kompiuteriukas jungia virtualų pasaulį su realiu ir leidžia atlikti įvairius veiksmus, kurie perduodami  programinio kodo eilutėmis, jų paskirtis – visų pirma kūrybinė. Tinkamai pateikus, sudominus ir aprūpinus reikiama medžiaga, idėjomis mokymuisi – vaikai įsitrauks ir išmoks. Ne visi vaikai turi planšetes ir išmaniuosius telefonus. Nemažai vaikų gyvena socialinės rizikos šeimose. Mikrokompiuteris būtų vaiko įrenginys, kuris užtikrintų, kad bus galimybė išmokti programuoti. Kompiuteriukų paramos fondas – tai labdaros ir paramos fondas įsteigtas idėjos „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“ finansavimui. Povilas Poderskis, Vilniaus miesto mero patarėjas IT ir atvirų duomenų klausimais, modernios edukacijos ir skaidresnio viešojo sektoriaus entuziastas  šią idėją pagarsino ir susilaukė nemažai pritarimo.

     Savivaldybė yra svarbi šio projektui institucija. Didžioji dalis Lietuvos mokyklų priklauso savivaldybėms, jos skiria pinigus jų materialiniam aprūpinimui bei nustato daugelį mokyklų veiklos tvarkų. Vaikų kūrybiškumui pasireikšti reikalinga saugi ir jiems atvira erdvė, kurioje jie galėtų rasti visas tinkamas darbui priemones ir programuoti kompiuteriukus. Tam visiškai pilnai tinka bet kokia vieta, kur šilta, saugu, yra kur atsisėsti prie kompiuterio su internetu. Tokia vieta gali būti biblioteka,  mokyklos bibliotekos skaitykla, informatikos klasė.

komp1

komp2

komp3

Skaityti toliau...

INFORMACIJA APIE GIMNAZIJOS DALYVAVIMĄ „OLWEUS“ PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOJE

Pažeminimas, bejėgiškumas, nesaugumas, depresija ir baimė - šie ir kiti „baubai“ tebegyvena tarp vaikų mokyklose ir kiemuose. Tyrimų duomenimis, apie trečdalis Lietuvos mergaičių ir berniukų patiria patyčias mokykloje.   

Patyčios – kas tai? Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

Siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, gimnazija pasirašė trišalę sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir Trakų rajono savivaldybės administracija dėl „Olweus“ programos įgyvendinimo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje.

 Norvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dan Olweus vardu pavadinta programa atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D. Olweus, tyręs agresyvų vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę. „Olweus“ programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose. JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus“ programą viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. „Olweus“ programą padės įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirbs su gimnazijos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukti pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Gimnazijos aplinka bus pertvarkyta taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. „Olweus“ programos diegimas gimnazijoje truks 18 mėnesių.

Gimnazija turės įvykdyti tokius įsipareigojimus:

 • Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje);
 • Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;
 • Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);
  • Paskirti „Olweus“ programos koordinatorių gimnazijoje;
  • Bendradarbiauti su „Olweus“ programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą gimnazijoje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;
  • Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal Programoje pateikiamas instrukcijas);
  • Skelbti atnaujinamą informaciją apie „Olweus“ programą ir jos įgyvendinimo eigą gimnazijoje savo interneto svetainėje;
  • Programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) gimnazijoje organizuoti ne mažiau nei 2 renginius gimnazijos bendruomenei patyčių prevencijos tema;
  • Teikti veiklos ataskaitas pagal nustatytas formas.

Tikėtina, kad įdiegus programą gimnazijoje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis gimnazijos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras gimnazijos mikroklimatas, gimnazijos bendruomenės narių santykiai.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti interneto svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus“ programa.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker