Aktualijos

Rugsėjo 13 diena

„Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“          

     Lietuvoje vykdomas projektas „Po kompiuterį visiems Lietuvos vaikams“. Planšetės ir telefonai iš principo pagal savo pirminę funkciją yra turinio vartojimo įrenginiai. Juos programuoti galima, bet tai yra daug sudėtingiau, nėra lengvai pasiekiamų priemonių ir rezultatai nesuteikia greito pasitenkinimo. Kompiuteriukas jungia virtualų pasaulį su realiu ir leidžia atlikti įvairius veiksmus, kurie perduodami  programinio kodo eilutėmis, jų paskirtis – visų pirma kūrybinė. Tinkamai pateikus, sudominus ir aprūpinus reikiama medžiaga, idėjomis mokymuisi – vaikai įsitrauks ir išmoks. Ne visi vaikai turi planšetes ir išmaniuosius telefonus. Nemažai vaikų gyvena socialinės rizikos šeimose. Mikrokompiuteris būtų vaiko įrenginys, kuris užtikrintų, kad bus galimybė išmokti programuoti. Kompiuteriukų paramos fondas – tai labdaros ir paramos fondas įsteigtas idėjos „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“ finansavimui. Povilas Poderskis, Vilniaus miesto mero patarėjas IT ir atvirų duomenų klausimais, modernios edukacijos ir skaidresnio viešojo sektoriaus entuziastas  šią idėją pagarsino ir susilaukė nemažai pritarimo.

     Savivaldybė yra svarbi šio projektui institucija. Didžioji dalis Lietuvos mokyklų priklauso savivaldybėms, jos skiria pinigus jų materialiniam aprūpinimui bei nustato daugelį mokyklų veiklos tvarkų. Vaikų kūrybiškumui pasireikšti reikalinga saugi ir jiems atvira erdvė, kurioje jie galėtų rasti visas tinkamas darbui priemones ir programuoti kompiuteriukus. Tam visiškai pilnai tinka bet kokia vieta, kur šilta, saugu, yra kur atsisėsti prie kompiuterio su internetu. Tokia vieta gali būti biblioteka,  mokyklos bibliotekos skaitykla, informatikos klasė.

komp1

komp2

komp3

Skaityti toliau...

INFORMACIJA APIE GIMNAZIJOS DALYVAVIMĄ „OLWEUS“ PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOJE

Pažeminimas, bejėgiškumas, nesaugumas, depresija ir baimė - šie ir kiti „baubai“ tebegyvena tarp vaikų mokyklose ir kiemuose. Tyrimų duomenimis, apie trečdalis Lietuvos mergaičių ir berniukų patiria patyčias mokykloje.   

Patyčios – kas tai? Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

Siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, gimnazija pasirašė trišalę sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir Trakų rajono savivaldybės administracija dėl „Olweus“ programos įgyvendinimo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje.

 Norvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dan Olweus vardu pavadinta programa atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D. Olweus, tyręs agresyvų vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę. „Olweus“ programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose. JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus“ programą viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. „Olweus“ programą padės įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirbs su gimnazijos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukti pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Gimnazijos aplinka bus pertvarkyta taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. „Olweus“ programos diegimas gimnazijoje truks 18 mėnesių.

Gimnazija turės įvykdyti tokius įsipareigojimus:

 • Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje);
 • Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;
 • Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);
  • Paskirti „Olweus“ programos koordinatorių gimnazijoje;
  • Bendradarbiauti su „Olweus“ programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą gimnazijoje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;
  • Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal Programoje pateikiamas instrukcijas);
  • Skelbti atnaujinamą informaciją apie „Olweus“ programą ir jos įgyvendinimo eigą gimnazijoje savo interneto svetainėje;
  • Programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) gimnazijoje organizuoti ne mažiau nei 2 renginius gimnazijos bendruomenei patyčių prevencijos tema;
  • Teikti veiklos ataskaitas pagal nustatytas formas.

Tikėtina, kad įdiegus programą gimnazijoje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis gimnazijos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras gimnazijos mikroklimatas, gimnazijos bendruomenės narių santykiai.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti interneto svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus“ programa.

PARENGTAS UGDYMO PLANO PROJEKTAS

Gerb. Lentvario „Versmės“ gimnazijos bendruomenės nariai!

Darbo grupė parengė gimnazijos ugdymo planų 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metams projektą.

Prašome Jus susipažinti su planais: Veikla / Ugdymas / Ugdymo planas

Gimnazijos administracija

Botanikos sode

Gegužės 30 d. "Versmės" gimnazistai kartu su mokytojomis Alisa Abraitiene, Nadiežda Keblikiene ir Alina Novikova lankėsi Kairėnų botanikos sode. Visus sužavėjo žydintys rododendrai, bijūnai, įvairūs krūmai, medžiai, japoniškas sodas, Šiuo metu sode žydi ir žaliuoja daugiau kaip 150 įvairių rūšių ir veislių alyvų, kvapnių krūmų.

Moksleiviai sužinojo, kad botanikos sode auga ne tik dekoratyviniai augalai, bet ir vaismedžiai, lietuviškos daržovės, prieskoninės žolės. 

 

Kairenai1

 

Kairenai2

 

Kairenai3

 

Kairenai4

Prasidėjo vasaros atostogos!

2017-06-02 gimnazijoje įvyko šventinis renginys, skirtas mokslo metų pabaigai 6 – 8, IG – IIG klasių mokiniams. Šia proga mokinius pasveikino gimnazijos direktorius Vladimiras Pileckis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Prišmont. Puikiai ir gerai mokslo metus baigusiems mokiniams buvo įteikti Padėkos raštai. Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas neformaliam mokinių ugdymui. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę išreikšti save, pagal pomėgius dalyvauti įvairių sportinių, meninio ugdymo būrelių veikloje, dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Kūno kultūros mokytojas Nikolajus Budorinas 7, IG, IIG mokiniams įteikė atminimo dovanėles už dalyvavimą rajoninėse bei respublikinėse smiginio varžybose bei palinkėjo tolimesnės sportinės sėkmės. Šventės metu 5 klasės mokinė Polina Muraško atliko nuotaikingą dainelę apie guminį ežiuką. Renginio metu buvo pareikštos Padėkos mokinių tėvams, kurie mokslo metų eigoje buvo neabejingi gimnazijoje vykstantiems renginiams ir visada padėdavo juos organizuoti bei pravesti. Šventės organizatoriai visiems mokiniams palinkėjo gerai pailsėti, rudenį sugrįžti ir energingai „kibti į mokslus“.

Šventę organizavo ir pravedė 7 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Liudmila Stasiulevič. 

20170602 1

 

20170602 2

 

20170602 3

Skaityti toliau...

Pasibaigė mokslo metai!

2017 m. gegužės 30 d. mūsų gimnazijos aktų salėje buvo organizuota mokslo metų užbaigimo šventė. Šiemet tai buvo didelis „Vaikystės lašelių“ ir „Paskutinio skambučio“ reginys. 4 klasės mokiniai su savo mokytoja A. Mončiunska surengė atsisveikinimo su pradine mokykla koncertą. Gražiai pasirodė ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai su savo pedagoge V. Muraško. Šventę vainikavo pradinių klasių choras, vadovaujamas B. Beliak. 

vaikystes laseliai1

vaikystes laseliai2

 

vaikystes laseliai3

Skaityti toliau...

Išvyka į Molėtų observatoriją

2017 gegužės 29 d. pradinių lkasių ugdytiniai kartu su savo mokytojomis J. Maselait, L. Zeinalova, G. Blaževičiene, A. Mončunska vyko į Molėtų observatoriją. Ten jie išklausė paskaitą apie kosminius kūnus, planetas, žvaigždes. Pakilo į observatoriją. Ten susipažino su teleskopu ir jo veikimo principu. Visus labai nustebino apvalus kupolas, kuris automatiškai atsidaro. Išvyka labai patiko.

moletai1

moletai2

 

moletai4

Skaityti toliau...

Žąsiukas Dorofejus

2017 gegužės 19 d. Rusų dramos teatro aktoriai iš didelių lėlių trupės atvyko į mūsų gimnaziją su spektakliu „Žąsiukas Dorofejus". Darželio ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai buvo sužavėti nuostabia aktorių vaidyba. Vaikai su neišsenkamu susidomėjimu stebėjo žąsiuko nuotykius ir padėjo nugalėti klastingą lapę. Tai buvo puikus vaidinimas.  

kukly1

kukly2

 

kukly3

Skaityti toliau...

Vaikystės šventė

2017 m. gegužės 21 d. 1 klasės mokiniai kartu su savo mokytoja Lena Zeinalova dalyvavo „Vaikystės šventėje“, kurią organizavo Lentvario kultūros rūmai. Pirmokai linksmai pristatė  šokį „Skrydis į kosmosą“.  Jaunieji artistai buvo apdovanoti  prizais. 

vaikyste3

vaikyste4

vaikyste5

Skaityti toliau...

Lentvario miesto bibliotekoje

2017 m. balandžio 27 d. pirmokai kartu su savo mokytoja L. Zeinalova nuvyko į Lentvario miesto biblioteką. Bibliotekos darbuotojai mielai susipažindino vaikus su bibliotekos struktūra ir taisyklėmis, pravedė mažą ekskursiją ir organizavo nedidelį  spektaklį. Vaikai buvo nustebinti ir sužavėti.

bibliotekoje8

bibliotekoje1

bibliotekoje2

Skaityti toliau...

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker