Aktualijos

Mano Puškinas

Birželio 6-oji - didžiojo rusų poeto A.S.Puškino  gimimo diena. Dar nuo ankstyvos vaikystės pamėgome jo nuostabias ir pamokančias pasakas, poemas, su pasimėgavimu deklamuojame jo eilėraščius ir skaitome prozą.  Puškinas – „rusų poezijos saulė“.

Puškino literatūrinis muziejus Vilniuje poeto gimimo dienai paskelbė konkursą „Mano Puškinas“. Lietuvos mokyklų mokiniams buvo pasiūlyta dalyvauti keliose nominacijose: rašyti rašinius, parengti video pristatymą, inscenizaciją- garso įrašą, remiantis A.Puškino kūryba. Mūsų gimnazijos IG klasės mokiniai su rusų kalbos ir literatūros mokytoja Janina Kazarina taip pat dalyvavo konkurse. Birželio 4 dieną Markučių parke įvyko koncertas ir konkurso dalyvių apdovanojimas. Tarp daugybės Lietuvos mokyklų IG klasės mokinių parengtas garso įrašas- A.Puškino romano „Eugenijus Oneginas“ ištraukos inscenizacija- laimėjo pirmąją vietą ir buvo apdovanotas diplomu bei dovanomis!

Prisilietimas prie didžiojo A.Puškino kūrybos visada palieka neišdildomą įspūdį. Romansai pagal rusų poetų eiles, skambėję A.Puškino sūnaus Grigorijaus namų svetainėje, eilėraščių strofos, poemos „Varinis raitelis“ inscenizacija   leido giliau suprasti ir pamilti rusų klasiką ir kultūrą.

 

puskin1

puskin2

 

puskin3

Skaityti toliau...

Linksma šventė vaikų darželyje

darzelis1

darzelis2

darzelis3

darzelis4

Skaityti toliau...

Gegužės 27 diena

Šią dieną mūsų gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai šventė pradinės mokyklos baigimą. Renginys vyko gimnazijos aktų salėje. Dalyvavo gimnazijos administracija, mokytojai, dirbę su ketvirtos klasės mokiniais, ketvirtokai bei jų tėveliai. Sveikinimo žodį tarė ketvirtos klasės mokytoja Lena Zeinalova. Kalbėjo gimnazijos direktorius Vladimiras Pileckis, ketvirtokų tėveliai. Mokinius pradinės mokyklos baigimo proga pasveikino priešmokyklinės grupės ugdytiniai, kuriuos parengė pedagogė Viktorija Muraško, pradinių klasių mokiniai, kuriuos parengė mokytojos Jelena Maselait, Galina Blaževičienė, Ala Mončunska. Visi ir tie, kuriuos sveikino ir tie, kas sveikino, deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko. Šventės pabaigoje mokytojams ir ketvirtos klasės mokiniams buvo įteikti suvenyrai.

isleistuves1

isleistuves2

isleistuves3

Skaityti toliau...

Atviros pamokos

Tęsdamos gimnazijos tradicijas, visą balandžio mėnesį matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės grupės mokytojos vedė įdomias atviras pamokas, organizavo renginius, kuriuose mokiniai pristatė savo projektus, lankėsi parodose.

Balandžio 4 d. atvirą pamoką 8 klasėje pravedė matematikos mokytoja T.Michalevič. Pamokos tema „Ruošiamės kontroliniam darbui“, kurios pabaigoje mokiniai įsivertino savo žinias ir tą įsivertinimą galės patikrinti, parašę kontrolinį darbą.

Balandžio 6 d. Matematikos mokytoja A.Zeliutkova pravedė atvirą pamoką IIIG klasėje „Vijeto teoremos taikymas sprendžiant sudėtingesnius uždavinius“.

Balandžio 7 d. 7 klasėje buvo pravesta atvira fizikos pamoka „Medžiagos sandara“. Pamoką vedė mokytoja N.Keblikienė.

Balandžio 20d. biologijos mokytoja A.Petrova pravedė apibendrinančią atvirą pamoką „Žmogaus jutimo organai“.

Balandžio 25d. atvirą chemijos pamoką „Jonų mainų reakcijos tirpaluose“ pravedė mokytoja A.Družinina. Prieš atliekant individualius bandymus buvo pravestas saugaus elgesio instruktažas įdomia ir originalia forma.

Visų atvirų pamokų tikslas buvo parodyti, kaip mokytojai taiko aktyvius mokymo metodus dėstydami savo dalykus, atsižvelgdami į mokinių amžių ir individualius gebėjimus.

atv pam1

atv pam2

atv pam3

atv pam4

Integruotas fizikos-matematikos renginys: „Kelionė į mūsų protėvių matų sistemos pasaulį“

Balandžio 12 d. Lentvario „Versmės“ gimnazijoje vyko atviras integruotas fizikos-matematikos renginys-konkursas. Ne kasmetinis, bet ir ne naujas. Mintis pravesti tokį renginį kilo rugsėjį, taigi fizikos ir matematikos mokytojos N.Keblikienė ir A.Zeliutkova ruošėsi šiam renginiui visus mokslo metus.

Renginio tema - „Kelionė į mūsų protėvių matų sistemos pasaulį“.

Renginio tikslas buvo supažindinti mokinius su įvairiais senoviniais rusų ir lietuvių matavimo vienetais, apie kuriuos jie nėra girdėję, tačiau dažnai juos sutinka literatūroje, patarlėse, priežodžiuose ir net kasdieniniame gyvenime.

 Dalyvavo IG ir IIIG klasių mokiniai, kurie rungtyniavo tarpusavyje dviem komandomis, „Fiksiki“ ir „Skaičius – 7”. Buvo išrinkta Žiuri komisija, kuri vertino komandų prisistatymus, prezentacijas apie senovės matavimo vienetus Rusijoje ir Lietuvoje bei komandų žinias ir loginį mąstymą, sprendžiant įvairius uždavinius.

Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams dalyvavusiems ir įgyvendinusiems visus užplanuotus renginius.

KVN1

KVN2

KVN3

Skaityti toliau...

SVEČIUOSE PAS INDĖNUS

2016 gegužės 18 dieną pradinių klasių mokiniai aplankė šunų haskių fermą.  Ten vaikai susipažino su šios veislės šunų laikymo ir ugdymo ypatumais, o taip pat gavo unikalią galimybę kelias valandas vaidinti indėnus: vaikai šaudė iš lanko, spjaudė strėlytėmis, žaidė įvairius įdomius judrius žaidimus su indėnais, sėdėdami vigvamuose susipažino su indėnų papročiais. Išvyką vaikams organizavo pradinio ugdymo mokytojos: Lena Zeinalova, Jelena Maselait, Galina Blaževičienė, Ala Mončiunska. 

indenai1

indenai2

 

indenai3

Skaityti toliau...

PAMOKA NETRADICINĖJE ERDVĖJE

Gegužės 18 dieną gimnazijos 8 klasės mokiniai su mokytoja S.Urbonaite lietuvių kalbos pamoką vedė Lentvario miesto bibliotekoje. Mokiniai susipažino su bibliotekoje vykstančiomis parodomis M.Martinaičiui ir V.Šekspyrui, darbuotojai pristatė naujai gautas lietuvių autorių knygas jaunimui. Kai kurie mokiniai grąžino jau perskaitytas knygas. Taip pat pagal pamokos temą skaitė periodiką, mokėsi pastebėti publicistikos žanro bruožus, pristatyti pasirinktą laikraštį arba žurnalą. Visų dėmesį patraukė gražus prizas- juo biblioteka buvo apdovanota kaip pati bendruomeniškiausia Lietuvoje- šaunu. Sprendimas per mokslo metus ganėtinai pabodusią klasės erdvę  pakeisti nauja buvo ir naudingas,  ir įdomesnis mokiniams.

netradicine1

netradicine2

ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ

2016 gegužės 10 dieną pirmos klasės mokiniai ir jų mokytoja J.Maselait susirinko į "Abėcėlės šventę", į kurią pakvietė ir savo tėvelius, ir būsimuosius pirmokus. Vaikai kūrybiškai parodė, ko išmoko pirmoje klasėje: deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko, vaidino. Visiems buvo įdomu ir linksma.

bukvar1

bukvar2

 

bukvar3

Skaityti toliau...

GIMNAZIJAI SKIRTOS LĖŠOS MODERNIAI IR SAUGIAI MOKYMOSI ERDVEI KURTI

Trims rajono gimnazijoms skirta lėšų moderniai ir saugiai mokymosi erdvei kurti
2016-05-02

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2016-04-28 įsakymu Nr.
V-385 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų
lėšų 2016 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, trijų
  Trakų rajono savivaldybės gimnazijų modernios ir saugios mokymosi
erdvės kūrimui skirtas finansavimas:

1.    Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai, esančiai Birutės g. 48, Trakai,
– 150 tūkst. eurų.

2.    Lentvario „Versmės“ gimnazijai, esančiai Lauko g. 20, Lentvaris, –
150 tūkst. eurų.

3.    Rūdiškių gimnazijai, esančiai Trakų g. 71, Rūdiškės, – 100 tūkst.
eurų.

Svetlana Žilionienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Tėvelių dėmesiui

NUO 2016 M. RUGSĖJO - PRIVALOMASIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos ir taikomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Lentvario „Versmės“ gimnazija skelbia, kad nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėje grupėje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Į priešmokyklinę grupę 2016 m. priimami vaikai, gimę 2010 m., taip pat vaikai, gimę 2011 m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymai ir gimimo liudijimai priimami bei informacija teikiama gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. administracijos patalpose ir/ar telefonu (8-528)28051.

Gimnazijos direktorius

Vladimiras Pileckis

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

 

DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":

Pasinaudojimo standartizuotais testais plėtra yra labai didelė. Jei 2013 metais tik 2 savivaldybės pasiryžo visų savo mokyklose besimokančių ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimus įvertinti panaudojant standartizuotus testus, tai 2014 – paraiškas pateikė 23, 2015 metais – 42, o 2016 metais – net 52 . Kai kurios savivaldybės, nors pačios ir neteikia paraiškų dalyvauti testavime, skatina savo mokyklas pasinaudoti standartizuotais testais. 2015 metais dalyvauti testavime savarankiškai (be savivaldybės) paraiškas pateikė 148 mokyklų. Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis ir atskiromis mokyklomis, 2016 metais diagnostiniais ir standartizuotais testais pasinaudos ne mažiau kaip 90 procentų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6 ir 8 klasės) mokinių iš 877 bendrojo ugdymo mokyklų. Pasinaudojimo diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais žemėlapį galite pamatyti čia.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2015-2016 m. m.  (pdf)

2016 M. TESTAVIMO VYKDYMO GRUPES IR VERTINIMO KOMISIJOS

Dalyko diagnostinis /

standartizuotas testas

Testavimo

data

Testavimo vykdytojai

Testavimo vertinimo

komisijos

2 klasė

Rašymas, I dalis

04-26

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Skaitymas

04-28

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Rašymas, II dalis

05-02

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Matematika

05-04

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

4 klasė

Rašymas

04-26

Ala Mončunska

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Skaitymas

04-28

Ala Panasevič

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Pasaulio pažinimas

05-02

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Matematika

05-04

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Klausimynas

05-04

Tatjana Prišmont

 

6 klasė

Rašymas

04-27

Liudmila Stasiulevič

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Skaitymas

04-29

Irina Zaveckaja

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Matematika

05-05

Alina Novikova

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Klausimynas

05-05

Tatjana Prišmont

 

8 klasė

Rašymas

04-19

Janina Kazarina

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Skaitymas

04-21

Alina Novikova

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Matematika

04-25

Aleksandra Družinina

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Socialiniai mokslai

05-03

Irina Dobronravova

Kristina Urbienė

Vladimiras Pileckis

Gamtos mokslai

05-06

Irina Grigorjeva

Aleksandra Družinina

Alisa Petrova

Nadiežda Keblikienė

Klausimynas

05-06

Tatjana Prišmont

 

 2-os klasės mokinių diagnostinis vertinimas bei darbų vertinimas vyks 109 kab.;

 4-os, 6-os ir 8-os klasių mokinių standartizuotas testavimas ir darbų vertinimas vyks 208 kab.;

 Testavimas prasideda 9.00 val., darbų vertinimas – 14.00 val. testavimo diena.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker