Aktualijos

Kristalų auginimas

2016.03.15-2016.03.18. Mūsų gimnazijos chemijos mokytoja Aleksandra  Družinina  pravedė 2 klasės mokiniams  pamoką- žaidimą  ,,Auginame kristalą“  kartu su mokinių auklėtoja Galina Blaževičienė.  Mokiniai susipažino su chemijos laboratorija ir su  darbo saugumu atliekant cheminį bandymą. Mokėsi suvokti, kad vieni darbai yra ilgalaikiai ir rezultatų reikia laukti, o be to link rezultato einama skirtingais keliais.  Atlikti bandymą padėjo  1G klasės  gimnazistai.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MOKINIŲ TĖVAMS

Siekdama bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo bei ugdymo problemas, pasidžiaugti mokinių pasiekimais, Lentvario „Versmės“ gimnazija balandžio mėnesį skelbia  atvirų durų dienas mokinių  tėvams. Manome, jog tai gera proga mokinių tėveliams pabendrauti su  mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, pasidžiaugti vaikų pasiekimais, aptarti susikaupusias problemas, rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus. Tėveliai, lankydamiesi mokykloje, galės geriau suvokti kasdieninį gimnazijos gyvenimą, geriau suprasti ir įvertinti mokytojo darbą, bendradarbiavimo su mokiniais stilių, pasigilinti į atskirų dalykų dėstymo metodikas, geriau pažinti savo vaikus, o kartu pagalvoti  apie savo pareigas mokyklai ir vaikams. Mokytojas, išklausęs tėvų pageidavimus, gali lengviau pastebėti ir savo darbo trūkumus. Tikimės,  jog atvirų durų dienos tėvams taps tradicija, leidžiančia mokyklai ir tėvams siekti bendro tikslo – ruošti  vaikus pilnaverčiam gyvenimui.

Nuoširdžiai kviečiame tėvelius į atviras pamokas pagal pridedamą Atvirų pamokų tvarkaraštį.

               Pagarbiai, gimnazijos administracija

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

NUO 2016 M. RUGSĖJO - PRIVALOMASIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos ir taikomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Lentvario „Versmės“ gimnazija skelbia, kad nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėje grupėje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Į priešmokyklinę grupę 2016 m. priimami vaikai, gimę 2010 m., taip pat vaikai, gimę 2011 m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymai ir gimimo liudijimai priimami bei informacija teikiama gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. administracijos patalpose ir/ar telefonu (8-528)28051.

Gimnazijos direktorius

Vladimiras Pileckis

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

 

DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":

Pasinaudojimo standartizuotais testais plėtra yra labai didelė. Jei 2013 metais tik 2 savivaldybės pasiryžo visų savo mokyklose besimokančių ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimus įvertinti panaudojant standartizuotus testus, tai 2014 – paraiškas pateikė 23, 2015 metais – 42, o 2016 metais – net 52 . Kai kurios savivaldybės, nors pačios ir neteikia paraiškų dalyvauti testavime, skatina savo mokyklas pasinaudoti standartizuotais testais. 2015 metais dalyvauti testavime savarankiškai (be savivaldybės) paraiškas pateikė 148 mokyklų. Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis ir atskiromis mokyklomis, 2016 metais diagnostiniais ir standartizuotais testais pasinaudos ne mažiau kaip 90 procentų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6 ir 8 klasės) mokinių iš 877 bendrojo ugdymo mokyklų. Pasinaudojimo diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais žemėlapį galite pamatyti čia.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2015-2016 m. m.  (pdf)

 

2016 M. TESTAVIMO VYKDYMO GRUPES IR VERTINIMO KOMISIJOS

 

 

Dalyko diagnostinis /

standartizuotas testas

Testavimo

data

Testavimo vykdytojai

Testavimo vertinimo

komisijos

2 klasė

Rašymas, I dalis

04-26

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Skaitymas

04-28

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Rašymas, II dalis

05-02

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Matematika

05-04

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

4 klasė

Rašymas

04-26

Ala Mončunska

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Skaitymas

04-28

Ala Panasevič

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Pasaulio pažinimas

05-02

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Matematika

05-04

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Klausimynas

05-04

Tatjana Prišmont

 

6 klasė

Rašymas

04-27

Liudmila Stasiulevič

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Skaitymas

04-29

Irina Zaveckaja

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Matematika

05-05

Alina Novikova

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Klausimynas

05-05

Tatjana Prišmont

 

8 klasė

Rašymas

04-19

Janina Kazarina

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Skaitymas

04-21

Alina Novikova

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Matematika

04-25

Aleksandra Družinina

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Socialiniai mokslai

05-03

Irina Dobronravova

Kristina Urbienė

Vladimiras Pileckis

Gamtos mokslai

05-06

Irina Grigorjeva

Aleksandra Družinina

Alisa Petrova

Nadiežda Keblikienė

Klausimynas

05-06

Tatjana Prišmont

 

 

 2-os klasės mokinių diagnostinis vertinimas bei darbų vertinimas vyks 109 kab.;

 4-os, 6-os ir 8-os klasių mokinių standartizuotas testavimas ir darbų vertinimas vyks 208 kab.;

 Testavimas prasideda 9.00 val., darbų vertinimas – 14.00 val. testavimo diena.

 

 

„STEBUKLINGASIS ŽIEDAS“

2016.03.16 pradinių klasių mokiniai lankėsi Vilniuje Moksleivių rūmuose, žiūrejo spektaklį „Stebuklingasis žiedas“, kurį pristatė Baltarusijos valstybinis teatras. Spektaklis visiems labai patiko.

Šią išvyką organizavo pradinio ugdymo mokytojos: Lena Zeinalova, Jelena Maselait, Galina Blaževičienė, Ala Mončiunska. 

moksleiviu rumai1

moksleiviu rumai2

moksleiviu rumai5

Skaityti toliau...

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

NUO 2016 M. RUGSĖJO - PRIVALOMASIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos ir taikomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Lentvario „Versmės“ gimnazija skelbia, kad nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėje grupėje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Į priešmokyklinę grupę 2016 m. priimami vaikai, gimę 2010 m., taip pat vaikai, gimę 2011 m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymai ir gimimo liudijimai priimami bei informacija teikiama gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. administracijos patalpose ir/ar telefonu (8-528)28051.

Gimnazijos direktorius

Vladimiras Pileckis

Sveikiname Jus su Šventom Velykom!

Narkevic sveik


MIkut su sv velik

Sviet skyr Velyk sveik

 

vaiku teisiu absauga

sviet pagalbos tarnyba

Sviet centras Lisevic Velykos

Paluknio sveik

Kultur rumai sveikinimas

Rudiskiu sveikinimas velyku

Traku pradine mokykla

Rudisk vaiku lapselis Sveik

Rekontu Velykos 2016

 

Švaros svarba mūsų sveikatai

2016.03.15 Mūsų gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Rita Bandzevičienė ir pradinių klasiu mokytojos Lena Zeinalova, Jelena  Maselait , Galina Blaževičienė, Ala Mončiunska savo ugdytiniams pravedė netradicinė pamoką „Švaros svarba mūsų sveikatai“.

sveikata1

sveikata2

sveikata3

sveikata4

sveikata5

RUSŲ KLASIKOS MOKOMĖS TEATRE

Klasikinė rusų literatūra – neatskiriama pasaulinės kultūros dalis. Nagrinėti ją mokykloje įdomu, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Tikėdamiesi geriau suprasti A.Puškino kūrybą, IG klasės mokiniai (auklėtoja ir rusų kalbos mokytoja J.Kazarina) ir mūsų gimnazijos mokytojai kovo 18 dieną apsilankė Vilniuje, Rusų dramos teatre. Su didžiuliu malonumu pasižiūrėjo spektaklį „Eugenijus Oneginas“. Tai šiuolaikinė didžio rusų poeto romano interpretacija. Drąsūs ir įdomūs režisieriaus Jono Vaitkaus sprendimai susieti klasiką su dabartimi. Spektaklis paliko gilų įspūdį. Spektaklio pastatymo, A.Puškino kūrybos aptarimas tęsis klasėje, rusų literatūros pamokose.

TEATRAS1

TEATRAS2

FINANSINIO ŠVIETIMO SAVAITĖ

Kovo 14-18 dienomis Lietuvos bankas kartu su iniciatyvos „Kam to reikia?!” partneriais organizuoja Vaikų finansinio švietimo savaitę.

Pinigai? Santaupos? Mokėjimo kortelės? Biudžetas? Finansai? Tai klausimai, kurie kyla moksleiviams dar mokyklos suole. Juk kišenpinigius taip pat reikia skaičiuoti! Visgi atsakymų jūroje galima ir pasiklysti, todėl kovo 17 d. į gimnaziją pakvietėme Swedbanko specialistus Justą Skominą ir Darių Stanevičių. Jie susitiko su vyresnių klasių mokiniais ir papasakojo jiems, kas yra finansai, kaip juos valdyti ir kodėl tai svarbu. Užsiėmimo pabaigoje mokiniams buvo pranešta apie Swedbanko inicijuotą konkursą "Finansų laboratorija 2016".  Apie šį konkursą plačiau:

Pirmasis konkurso etapas – atsakingą finansinį elgesį skatinančių šmaikščių interneto gifų(grafinių vaizdų saugojimo formatas) kūrimas. Konkurse gali dalyvauti 9-12 klasių, gimnazijų 1–4 klasių ir profesinių mokyklų ne vyresnių nei 19 m. (imtinai) moksleivių komandos.

Moksleiviai turi susiburti į 4-5 asmenų komandas. Komandos gali kurti gifus pagal vieną iš žemiau pateiktų konkurso temų arba sugalvoti savo temą, kuri skatintų atsakingą finansinį elgesį, gifuose vaizduojamos istorijos gali būti nuo pačių netikėčiausių iki praktiškų:

·        Kaip aš išleisiu savo pirmą uždirbtą milijoną?

·        Tas jausmas, kai daužiu taupyklę

·        Kai mes su draugais turime eurų

·        Kaip man sekasi taupyti?

·        Lengvų pinigų nebūna

Konkurso darbus vertins speciali komisija. Ji atrinks dešimt komandų, kurios bus pakviestos į antrąjį konkurso etapą – Protų kovas. Protų kovų nugalėtojai bus įvertinti vienkartinėmis stipendijomis:

  • I vieta – po 150 EUR komandos nariui;
  • II vieta – 350 EUR komandai;
  • III vieta – 200 EUR komandai.

Tad kviečiame mokinius dalyvauti konkurse ir talpinti sukurtus interneto gifus interneto portale www.manofinansai.lt/finansulaboratorija iki balandžio 8 d. 16 val. Apie patalpintus darbus informuokite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy82894 + '\'>'+addy_text82894+'<\/a>'; //--> .

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas ir taisykles, reikalavimus bei vertinimo kriterijus irkitą naudingą informaciją rasite čia: www.manofinansai.lt.

finansai1

finansai2

GERA PRADŽIA - PUSE DARBO

Dažnai žmonės, ieškantys darbo, sako: "Buvau daug kartų pakviestas į interviu su darbdaviu, tačiau nieko gero. Niekas neskambina, o kai aš jiems paskambinu - atsakymas būna neigiamas". Visų pirma reikėtų pažymėti, jog nesvarbu, kiek kartų Jūs nueisite į interviu, svarbu - kaip Jūs elgsitės ir ką kalbėsite interviu metu.

Tam, kad išvengti nereikalingų klaidų įsidarbinimo metu, tinkamai pasiruošti pirmajam susitikimui su busimu darbdaviu 2016 m. kovo 15 d. vyresnių klasių mokiniai dalyvavo seminare jaunimui "Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje", kuris vyko Vilniaus jaunimo darbo centre. Mokinius pasitiko jaunimo darbo centro specialistė Irena Mediuta. Seminaro metu ji aptarė pagrindinius pasirengimo darbo pokalbiui momentus, dažniausiai darbdavių pateikiamus klausimus, savęs pristatymo būdus. Po teorinės seminaro dalies mokiniams buvo pateikta praktinė užduotys:  mokiniai nagrinėjo situacijos ir vertino atėjusio įsidarbinti žmogaus elgesį, analizavo padarytas klaidas.

pradzia1

pradzia2

pradzia3

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker