Aktualijos

GIMNAZIJAI SKIRTOS LĖŠOS MODERNIAI IR SAUGIAI MOKYMOSI ERDVEI KURTI

Trims rajono gimnazijoms skirta lėšų moderniai ir saugiai mokymosi erdvei kurti
2016-05-02

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2016-04-28 įsakymu Nr.
V-385 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų
lėšų 2016 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, trijų
  Trakų rajono savivaldybės gimnazijų modernios ir saugios mokymosi
erdvės kūrimui skirtas finansavimas:

1.    Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai, esančiai Birutės g. 48, Trakai,
– 150 tūkst. eurų.

2.    Lentvario „Versmės“ gimnazijai, esančiai Lauko g. 20, Lentvaris, –
150 tūkst. eurų.

3.    Rūdiškių gimnazijai, esančiai Trakų g. 71, Rūdiškės, – 100 tūkst.
eurų.

Svetlana Žilionienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Tėvelių dėmesiui

NUO 2016 M. RUGSĖJO - PRIVALOMASIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos ir taikomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Lentvario „Versmės“ gimnazija skelbia, kad nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėje grupėje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Į priešmokyklinę grupę 2016 m. priimami vaikai, gimę 2010 m., taip pat vaikai, gimę 2011 m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymai ir gimimo liudijimai priimami bei informacija teikiama gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. administracijos patalpose ir/ar telefonu (8-528)28051.

Gimnazijos direktorius

Vladimiras Pileckis

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

 

DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":

Pasinaudojimo standartizuotais testais plėtra yra labai didelė. Jei 2013 metais tik 2 savivaldybės pasiryžo visų savo mokyklose besimokančių ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimus įvertinti panaudojant standartizuotus testus, tai 2014 – paraiškas pateikė 23, 2015 metais – 42, o 2016 metais – net 52 . Kai kurios savivaldybės, nors pačios ir neteikia paraiškų dalyvauti testavime, skatina savo mokyklas pasinaudoti standartizuotais testais. 2015 metais dalyvauti testavime savarankiškai (be savivaldybės) paraiškas pateikė 148 mokyklų. Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis ir atskiromis mokyklomis, 2016 metais diagnostiniais ir standartizuotais testais pasinaudos ne mažiau kaip 90 procentų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6 ir 8 klasės) mokinių iš 877 bendrojo ugdymo mokyklų. Pasinaudojimo diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais žemėlapį galite pamatyti čia.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2015-2016 m. m.  (pdf)

2016 M. TESTAVIMO VYKDYMO GRUPES IR VERTINIMO KOMISIJOS

Dalyko diagnostinis /

standartizuotas testas

Testavimo

data

Testavimo vykdytojai

Testavimo vertinimo

komisijos

2 klasė

Rašymas, I dalis

04-26

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Skaitymas

04-28

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Rašymas, II dalis

05-02

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Matematika

05-04

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

4 klasė

Rašymas

04-26

Ala Mončunska

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Skaitymas

04-28

Ala Panasevič

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Pasaulio pažinimas

05-02

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Matematika

05-04

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Klausimynas

05-04

Tatjana Prišmont

 

6 klasė

Rašymas

04-27

Liudmila Stasiulevič

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Skaitymas

04-29

Irina Zaveckaja

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Matematika

05-05

Alina Novikova

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Klausimynas

05-05

Tatjana Prišmont

 

8 klasė

Rašymas

04-19

Janina Kazarina

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Skaitymas

04-21

Alina Novikova

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Matematika

04-25

Aleksandra Družinina

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Socialiniai mokslai

05-03

Irina Dobronravova

Kristina Urbienė

Vladimiras Pileckis

Gamtos mokslai

05-06

Irina Grigorjeva

Aleksandra Družinina

Alisa Petrova

Nadiežda Keblikienė

Klausimynas

05-06

Tatjana Prišmont

 

 2-os klasės mokinių diagnostinis vertinimas bei darbų vertinimas vyks 109 kab.;

 4-os, 6-os ir 8-os klasių mokinių standartizuotas testavimas ir darbų vertinimas vyks 208 kab.;

 Testavimas prasideda 9.00 val., darbų vertinimas – 14.00 val. testavimo diena.

"TEMIDĖ" - 2016

2016 m. balandžio 5 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas, bendradarbiaudamas su Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija,  pakvietė į teisinių žinių konkursą „Temidė“. „Trasalis-Trakai Resort & SPA“ centre,  „Galvės“ salėje susirinko Konkursas prasidėjo komandų prisistatymais: skambėjo ketureiliai, mokinių dainos, šokiai bei šūkiai, buvo demonstruojami moksleivių sukurti trumpametražiai filmai. Vėliau mokiniai parodė  savo žinias ir sumanumą atsakinėdami į klausimus protų mūšyje. Ši užduotis vyko keturiais etapais. Komandos kovėsi atkakliai, nes prireikė ne tik žinių, bet ir loginio mąstymo. Konkurso pabaigoje jo dalyviai atliko paskutinę užduotį – komandų atsisveikinimą. Mūsų gimnazijos komanda "Lentvariečiai" garbingai įveikė visus klausimus ir užduotis ir laimėjo 4 vietą. SVEIKINAME!!!
20160405 120957
 
temide pad
 

Etnokosmologijos muziejuje Molėtuose

2016 m. kovo 22 gražią saulėtą dieną 5 klasės mokiniai vyko į pažintinę kelionę – į Molėtų etnokosmologijos muziejų ir astronomijos observatoriją. Dviejų edukacinių programų metu mokiniai daug sužinojo apie senovės lietuvių pasaulėžiūrą, pažintį su dangaus kūnais ir gamtos reiškiniais, jų traktavimą, apie kosmoso istoriją, žvaigždžių, planetų savybes ir atliekamus astronominius tyrinėjimus, mažesnius ir didesnius teleskopus ir observatorijos istoriją, net laikė savo rankose nukritusios žvaigždės – meteorito dalį. Apžvalgos aikštelėje atsivėrusi panorama visus žavėjo neapsakomu gamtos grožiu, o iš aukštai matomą „Saulės ratą“ vėliau galėjome apžiūrėti iš arti. Nors geografijos mokiniai pradės mokytis tik 6 klasėje, bet jau visi žino, kur yra geografinis Europos centras - grįždami trumpam stabtelėjome ir čia…

etno 1

 

etno 2

etno 3

Skaityti toliau...

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“

      2016 m. kovo 14-20 d.visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“. Šiais metais prie šios iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo net 1149 šalies ugdymo įstaigos ir įvairios organizacijos, iniciatyvą palaikė ir aukščiausios valdžios atstovai. Visi „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ dalyviai suvienijo jėgas, kviesdami kiekvieną bendruomenės narį pastebėti ir stabdyti patyčias.
     Labai džiaugiamės, kad „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2016“ dalyvavote ir mes. Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai savo mintys apie patyčių problemą išreiškė piešiniuose. Kiekvienoje klasėje vyko klasės valandėlės, kuriu metu mokiniai diskutavo ir bandė atsakyti sau į rūpimus klausimus: kodėl vyksta patyčios, kaip jas stabdyti ir kurti jaukią aplinką mokykloje.
     VŠĮ "Vaikų linija" - „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizatoriai - įteikė mūsų gimnazijai padėką už dalyvavimą ir pakvietė dalyvauti  „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ kitais metais.

bepat 2

Bepat 1

 

 

Šaškių turnyras 2016

2016.04.06 pradinių  3-4 klasių komanda: Ksenija Levina, Maksim Eikšto,  Ilja Baranovskij ir Žanas Semionovas   sekmingai dalyvavo rajono šaškių turnyre, kuris vyko Lentvario pradinėje mokykloje. Komanda laimėjo 3 vietą. Vaikai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais. Mokinius parenge pradinio ugdymo mokytojos: Lena Zeinalova, Ala Mončiunska.

sask 1

 

sask 2

sask 3

Skaityti toliau...

Svečiai iš Lenkijos

        Mūsų gimnazijoje lankėsi svečiai iš Lenkijos. Tai mokiniai ir mokytojai iš Ostžešovo Marijos Sklodovskos- Kiuri vardo licėjaus. 2015 metų gruodžio mėnesį tarp šio licėjaus ir mūsų gimnazijos pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis. Gimnazijos bendruomenės nariai surengė šiltą svečių priėmimą. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Prišmont. Po to pradinio ugdymo mokytoja Jelena Maselait pristatė gimnazijos istoriją, kurią parengė bibliotekos vedėja Valentina Banuševič. Svečiai lankėsi rusų kalbos pamokose, kurias vedė mokytojos Janina Kazarina ir Irina Grigorjeva. Licėjaus mokiniai stebėjo pamoką, aktyviai dalyvavo joje, nes dauguma mokinių mokosi rusų kalbą kaip užsienio kalbą. Muzikos mokytoja Irina Zaveckaja svečius supažindino su rusų liaudies instrumentų ansambliu „Treščiotki“. Licėjaus mokiniai mokėsi ir bandė groti rusų liaudies melodiją „Ivuška“. Prie kavos puodelio vyko licėjaus mokinių, mokytojų ir mūsų gimnazijos mokinių bei mokytojų neformalus bendravimas. Tai suteikė galimybę artimiau susipažinti ir susidraugauti. Svečiai iš Lenkijos apsistojo Jovariškėse Trakų rajone. Balandžio 14 dieną  jie pakvietė mūsų gimnazijos IG, IIG ir IIIG klasių mokinius į bendrą diskoteką.
         Tikimasi, kad draugystė, bendradarbiavimas, pasidalijimas patirtimi tarp licėjaus mokinių iš Lenkijos ir mūsų gimnazistų vyks ir ateityje.

Lenk 1

lenk 2

lenk 3

Skaityti toliau...

Kristalų auginimas

2016.03.15-2016.03.18. Mūsų gimnazijos chemijos mokytoja Aleksandra  Družinina  pravedė 2 klasės mokiniams  pamoką- žaidimą  ,,Auginame kristalą“  kartu su mokinių auklėtoja Galina Blaževičienė.  Mokiniai susipažino su chemijos laboratorija ir su  darbo saugumu atliekant cheminį bandymą. Mokėsi suvokti, kad vieni darbai yra ilgalaikiai ir rezultatų reikia laukti, o be to link rezultato einama skirtingais keliais.  Atlikti bandymą padėjo  1G klasės  gimnazistai.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS MOKINIŲ TĖVAMS

Siekdama bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo bei ugdymo problemas, pasidžiaugti mokinių pasiekimais, Lentvario „Versmės“ gimnazija balandžio mėnesį skelbia  atvirų durų dienas mokinių  tėvams. Manome, jog tai gera proga mokinių tėveliams pabendrauti su  mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, pasidžiaugti vaikų pasiekimais, aptarti susikaupusias problemas, rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus. Tėveliai, lankydamiesi mokykloje, galės geriau suvokti kasdieninį gimnazijos gyvenimą, geriau suprasti ir įvertinti mokytojo darbą, bendradarbiavimo su mokiniais stilių, pasigilinti į atskirų dalykų dėstymo metodikas, geriau pažinti savo vaikus, o kartu pagalvoti  apie savo pareigas mokyklai ir vaikams. Mokytojas, išklausęs tėvų pageidavimus, gali lengviau pastebėti ir savo darbo trūkumus. Tikimės,  jog atvirų durų dienos tėvams taps tradicija, leidžiančia mokyklai ir tėvams siekti bendro tikslo – ruošti  vaikus pilnaverčiam gyvenimui.

Nuoširdžiai kviečiame tėvelius į atviras pamokas pagal pridedamą Atvirų pamokų tvarkaraštį.

               Pagarbiai, gimnazijos administracija

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

NUO 2016 M. RUGSĖJO - PRIVALOMASIS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienerius metus iki mokyklos ir taikomas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m.

Lentvario „Versmės“ gimnazija skelbia, kad nuo 2016 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėje grupėje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Į priešmokyklinę grupę 2016 m. priimami vaikai, gimę 2010 m., taip pat vaikai, gimę 2011 m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymai ir gimimo liudijimai priimami bei informacija teikiama gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. administracijos patalpose ir/ar telefonu (8-528)28051.

Gimnazijos direktorius

Vladimiras Pileckis

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

 

DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":

Pasinaudojimo standartizuotais testais plėtra yra labai didelė. Jei 2013 metais tik 2 savivaldybės pasiryžo visų savo mokyklose besimokančių ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimus įvertinti panaudojant standartizuotus testus, tai 2014 – paraiškas pateikė 23, 2015 metais – 42, o 2016 metais – net 52 . Kai kurios savivaldybės, nors pačios ir neteikia paraiškų dalyvauti testavime, skatina savo mokyklas pasinaudoti standartizuotais testais. 2015 metais dalyvauti testavime savarankiškai (be savivaldybės) paraiškas pateikė 148 mokyklų. Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis ir atskiromis mokyklomis, 2016 metais diagnostiniais ir standartizuotais testais pasinaudos ne mažiau kaip 90 procentų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6 ir 8 klasės) mokinių iš 877 bendrojo ugdymo mokyklų. Pasinaudojimo diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais žemėlapį galite pamatyti čia.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2015-2016 m. m.  (pdf)

 

2016 M. TESTAVIMO VYKDYMO GRUPES IR VERTINIMO KOMISIJOS

 

 

Dalyko diagnostinis /

standartizuotas testas

Testavimo

data

Testavimo vykdytojai

Testavimo vertinimo

komisijos

2 klasė

Rašymas, I dalis

04-26

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Skaitymas

04-28

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Rašymas, II dalis

05-02

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

Matematika

05-04

Galina Blaževičienė

Galina Blaževičienė

Ala Mončunska

4 klasė

Rašymas

04-26

Ala Mončunska

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Skaitymas

04-28

Ala Panasevič

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Pasaulio pažinimas

05-02

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Matematika

05-04

Jelena Maselait

Lena Zeinalova

Jelena Maselait

Klausimynas

05-04

Tatjana Prišmont

 

6 klasė

Rašymas

04-27

Liudmila Stasiulevič

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Skaitymas

04-29

Irina Zaveckaja

Janina Kazarina

Liudmila Stasiulevič

Matematika

05-05

Alina Novikova

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Klausimynas

05-05

Tatjana Prišmont

 

8 klasė

Rašymas

04-19

Janina Kazarina

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Skaitymas

04-21

Alina Novikova

Regina Jonikienė

Almonė Ivanenko

Matematika

04-25

Aleksandra Družinina

Alina Zeliutkova

Tatjana Michalevič

Socialiniai mokslai

05-03

Irina Dobronravova

Kristina Urbienė

Vladimiras Pileckis

Gamtos mokslai

05-06

Irina Grigorjeva

Aleksandra Družinina

Alisa Petrova

Nadiežda Keblikienė

Klausimynas

05-06

Tatjana Prišmont

 

 

 2-os klasės mokinių diagnostinis vertinimas bei darbų vertinimas vyks 109 kab.;

 4-os, 6-os ir 8-os klasių mokinių standartizuotas testavimas ir darbų vertinimas vyks 208 kab.;

 Testavimas prasideda 9.00 val., darbų vertinimas – 14.00 val. testavimo diena.

 

 

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker