Aktualijos

Angliškai skaitėme poeziją

      Kovo 21-oji pasaulyje minima kaip Tarptautinė poezijos diena, tad šia proga Trakų rajono mokyklos pakviestos dalyvauti  renginyje „Skaitome angliškai“. Į Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją susirinko nemažas būrelis poezijos mylėtojų iš keleto rajono mokyklų. Renginyje eilėraščius deklamavo  mūsų gimnazijos mokiniai Jesenija Gromova, Maksim Novošinski, Ričard Macenkianec; juos parengė  anglų kalbos mokytojos Tatjana Reketienė ir  Salomėja Urbonaitė.

20150319_121548m.jpg - 94.00 Kb

Policijos bičiulis šuo Amsis svečiuose pas vaikus

     Kovo 13 d. Lentvario „Versmės“ gimnazijoje vyko šventė – 1-5 klasių bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus aplankė policijos bičiulis šuo Amsis. Vaikai parodė pareigūnams savo parengtą programėlę, kurios tema buvo saugus eismas. Surengtos ir estafetės, jose su mažaisiais dalyvavo Amsis, o nugalėjo draugystė. Visiems vaikams padovanotos Amsio knygelės.

20150313_090932m.jpg - 68.56 Kb

20150313_091231m.jpg - 70.18 Kb

20150313_091435m.jpg - 64.13 Kb

20150313_092616m.jpg - 65.73 Kb

20150313_093407m.jpg - 70.43 Kb

20150313_093424m.jpg - 66.40 Kb

20150313_093536_2m.jpg - 55.64 Kb

20150313_093704m.jpg - 75.10 Kb

Šaškių turnyras

                      Šiandieną šaškės - vienas iš labiausiai žinomų, intelektualių žaidimų. Šį žaidimą nuo seno žaidė Egipto valdovai. Štai ir 2015 m. 02 mėn. 20 d., Lentvario „Versmės“ gimnazijoje pradinių klasių mokiniams ir ikimokyklinės grupės auklėtiniams buvo surengtas šaškių turnyras.

Priešmokyklinės grupės ir  1-os klasės laimėtojai:

Mergaitės priešmokyklinės grupės ir 1 klasės:

           I vieta – Erika Michailovaitė (1 kl.)

          II vieta – Ana Muratova (pr. grup.)

          III vieta –  Viktorija Diomina (pr. grup.)

Berniukai  priešmokyklinės grupės ir 1 klasės:

          I vieta – Sergei Frantovskij (1 kl.)

          II vieta – Ravilis Boguševičius (1 kl.)

          III vieta – Nikita Bakov (pr. grup.)

2 - 4 klasių laimėtojai:

Mergaitės  2–4 klasių

          I  vieta – Ksenija Levina (3 kl.)

          II vieta – Arina Valevič (3 kl.)

          III vieta – Kotrina Ulmer(4 kl.)

Berniukai  2-4 klasių

          I vieta – Daniil Gurbo ( 2 kl.)

          II vieta – Ilja Baranovskij (3 kl.)

          III vieta – Alan Semaškevič (4 kl.)

                 Dėkojame klasių mokytojoms ir visų dalyvavusių vaikų tėveliams už parengiamuosius darbus, mokant vaikus šaškių žaidimo. Dėka jūsų pastangų, šaškių turnyras praėjo sėkmingai.

saskiu turniras473

 

 

Nepriklausomai Lietuvai – 25 metai

Šiais metais kartu su visa šalimi minime mūsų atkurtos Nepriklausomybės 25-metį. Mokykloje vyko patriotinio eilėraščio konkursas, o taip pat iškilminga pamoka-minėjimas, skirtas Kovo 11-ajai. Mokiniai deklamavo, dainavo, šoko, rašė rašinius.

Ką man reiškia mano šalies laisvė? Lentvario „Versmės“ gimnazijos

mokinių rašinių ištraukos

Ar susimąstome, ką mums reiškia laisvė? Ar jaučiame ją kasdien?  Ar matydami valstybės ir savo gyvenimo trūkumus matome ir tai, ką turime? Laisvė mus turi vienyti, o ne skaldyti, ir mes turime išmokti ja džiaugtis.  Kovo 11-oji - mūsų šventė.

Būti laisvam- tai reiškia turėti galimybę rinktis: savo kelią, profesiją, kokiu žmogumi nori būti ir ko gyvenime pasiekti.

Laisvė – tai graži mūsų tėvynės gamta, kuria gali grožėtis žmonės iš viso pasaulio, nes kitur gamta jau labai civilizuota, o pas mus- natūrali ir nepaliesta.

Mūsų šalis yra laisva, ir kiekvienas čia gyvenantis žmogus yra laisvas, o mes ypač, nes gimėme jau laisvoje šalyje.

Laisvė ir nepriklausomybė yra patys svarbiausi žodžiai. Mes galime rinktis, galime išreikšti save, keliauti po visą pasaulį, ir jaustis lygiaverčiais pasaulio piliečiais.

Laisvė yra kalbėti savo kalba, puoselėti savo tradicijas ir papročius.

Šiuolaikiniam žmogui laisvė – neatsiejama asmenybės dalis.  Nėra laisvės – nėra asmenybės. Galima vardinti daug laisvės apibrėžimų: tai galimybė savarankiškai rinktis iš įvairių tinkančių žmogui alternatyvų; galimybė priimti savarankiškus sprendimus; galimybė realizuoti savo asmeninius planus; galiausiai - galimybė  išreikšti savo gyvenimo poziciją.

nepriklausomai lietuvai2

nepriklausomai lietuvai31

Įvertinti gimnazistų laiškai Merui

VšĮ „Trakų švietimo centras“ organizavo konkursą  „Elektroninis laiškas Merui“, kuriame dalyvavo ir mūsų ginmazistai.  10 - 12 klasių mokiniams ir jaunimui  buvo pasiūlyta parašyti laišką rajono Merui  viena iš  temų: „Mano miestas (miestelis, kaimas)“, – mano džiaugsmas (skausmas)”; ,,Aš didžiuojuosi savo miestu (miesteliu, kaimu)’’;  ,, Aš didžiuojuosi savo miesto (miestelio, kaimo) darbščiais žmonėmis’’; „Mokausi draugiškiausioje mokykloje“. Konkurso tikslas buvo ugdyti moksleivių ir jaunimo filologinę ir informacinę kultūrą, puoselėti kūrybinius polinkius ir gebėjimus, o taip pat skatinti jaunimo pilietiškumą, domėjimąsi savo gimtuoju miestu, krašto kultūra, gamta, ekonomine, socialine situacija.  Mokiniai parodė savo gebėjimą naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, buvo skatinami  taisyklingai rašyti laiškus žinomam adresatui. IV klasės gimnazistė Olesia Ponomarenko už rašinį „Mokausi draugiškiausioje mokykloje“ gavo savivaldybės Merės padėką, o Veronika Jurčuk buvo įvertinta III vietos diplomu už rašinį „Aš didžiuojuosi savo miestu“. Mokinius konkursui parengė lietuvių kalbos mokytoja Salomėja Urbonaitė.

laiskas merui

Netradicinė pamoka

Siekdami skatinti mokinių mokymosi motyvaciją mūsų gimnazijos mokytojai veda nemažai netradicinių, integruotų pamokų arba užklasinių renginių.

2015 sausio 24 d., bardo Vladimiro Visockio gimtadienio išvakarėse, IVG klasės mokiniai su savo rusų kalbos ir literatūros mokytojomis J. Kazarina ir A. Novikova apsilankė koncerte Vilniuje. Koncertas buvo paskirtas šio bardo kūrybai. Kadangi baigiamaisiais metais mokiniai, pagal rusų kalbos ir literatūros mokymo programą, turi susipažinti su bardų kūryba, šis koncertas buvo puiki proga tokią kūrybą pažinti iš arčiau. Koncerto metu skambėjo V. Visockio eilės ir dainos, buvo pasakojami jo biografijos fragmentai. Įdomu tai, kad V. Visockio kūryba nepraranda savo aktualumo ir šiandieną. Žiūrovai salėje (kurių tarpe buvo nemažai jaunimo) vis pritardavo atlikėjams dainuodami žinomas ir mėgstamas V. Visockio dainas. Įdomu buvo klausyti V. Visockio kūrinių atliekamų ir rusų, ir lenkų, ir lietuvių kalbomis.

visockis P1010058

visockis P1010064

visockis P1010067

visockis P1010070

Pakeista brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka

Švietimo ir mokslo ministro dr. Dainiaus Pavalkio pasirašytame 2014 m. gruodžio 22 dienos įsakyme Nr. V-1231 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ esminių keitimų nenumatyta, tad 2015 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, kaip ir praėjusiais metais, galės rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikės iki sausio 14 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki kovo 3 dienos. Menų ir technologijų brandos egzaminai prasidės sausio 19 dieną.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 2 – birželio 19 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis. Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą.

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Labai džiaugiamės ir esame dėkingi už sveikinimus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

tatjana prismont

vladimiras pileckis

jaroslav narkevic

rusu mokyklu mokytoju asociacija

Metus palydime prie bendro stalo

Kasmet, Šv. Kalėdų išvakarėse, jau tampa gražia tradicija visai gimnazijos bendruomenei susirinkti prie bendro stalo.

2014 m. gruodžio 23 d. 5-12 klasių mokiniai bei mokytojai organizavo Kalėdinę popietę, kuri šiemet vadinosi „Pyragų diena“. Salėje, kur papuošta žaliaskarė eglė jau laukė Kalėdinių renginių, klasės susėdo prie šventiškai papuoštų stalų, ant kurių degė žvakutės, puikavosi pyragai, kūčiukai, kiti pasninko valgiai. Bendrumo ir šilumos šventę pradėjo renginio koordinatorės mokytojos Janina Kazarina ir Salomėja Urbonaitė. Jos pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė susirinkusiuosius apmąstyti metus, gražiai pabendrauti, rimtai ir susikaupus pasitikti Kalėdas. Dvyliktokai parengė video pristatymą apie svarbiausius įvykius mokykloje per kalendorinius metus. Svarbiausiu akcentu, be abejo, tapo Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos įgytas gimnazijos statusas ir nuostabi inauguracijos šventė. Aštuntokai papasakojo apie stačiatikių Kalėdų valgius, papročius, burtus. Šeštokai ir septintokai parodė Advento laikotarpio lietuvių liaudies žaidimų, penktokai-žaidimą su „sniego kamuoliu“. Mokiniai vaišinosi ir vaišino vieni kitus savo pyragais. Laikas prabėgo nepastebimai..

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų Visiems!

pyragu diena 2

pyragu diena 1

pyragu diena 3

Skaityti toliau...

LRT: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2014 m. gruodžio 18 d. mūsų gimnazijos I - IV klasių mokiniai apsilankė Lietuvos nacionalinėje radijuje ir televizijoje. Mokiniai turėjo puikia galimybę susipažinti su LRT istorija, apsilankyti muziejų, įvairias studijas, kur filmuojamos laidos, pabendrauti su laidų vedėjais, pažiūrėti, kaip kūrinamos ir filmuojamos LRT programos. Daug dėmesio buvo skirta režisieriaus, garso operatoriaus, grimuotojo, laidų vedėjo ir kitų profesijų aptarimui. O vakarę IV-okai dar sudalyvavo Lietuvos "Eurovizijos" laidos filmavime. Buvo labai įdomu. Visų dalyvavusių mokinių vardu dėkojame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro profesinio veiklinimo organizatorei Arūnei Usonienei už pagalbą organizuojant profesinio veiklinimo vizitą į LRT.

lrt 10881148 747435325324772 998450742 n

lrt 10846553 747435138658124 2090342175 n

lrt 10859605 747435161991455 1976944794 n

lrt 10866760 747435188658119 1223440796 n

lrt 10877391 747435118658126 1008800153 n

Skaityti toliau...

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker