Aktualijos

„Auksinio rudens“ šventė

2014 m. spalio 24 d. Lentvario „Versmės“ gimnazijos ikimokyklinės ir priešmokyklinė grupės tėveliams organizavo puikų „Auksinio rudens“ koncertą. Repertuaras buvo labai platus: šoko, dainavo, vaidino, deklamavo eilėraščius. Kiekvienas vaikas stengėsi pradžiuginti savo tėvelius. Šventė tikrai pavyko.

Tėveliai irgi prisidėjo prie šventės organizavimo – surengė nuostabią „Rudens derliaus“ parodą. Eksponatai buvo labai įdomus, nepakartojami, prie kiekvieno norėjosi prieiti dar kartą apžiūrėti iš visų pusių, pasigrožėti iš tolo.

auksinis ruduo 20141021 120517

 auksinis ruduo 20141014 141955

auksinis ruduo 20141015 151932

auksinis ruduo 20141022 161406

Skaityti toliau...

Mokomės demokratijos

2014 m. spalio 24 d. gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių parlamento rinkimai.

Nuo 2000 metų kas dvejus metus 5-12 klasių mokiniai demokratiškai renka Lietuvos mokinių parlamentą, kuris atstovauja mokinių interesams, formuoja mokinių poziciją ne tik sprendžiant aktualius klausimus, bet ir svarstant visuomenės aktualijas. Lietuvos mokinių parlamentas per keturiolika veiklos metų tapo stipriu jaunimo politikos kūrėju ir partneriu, atstovavo Lietuvos mokinių nuomonei įvairiose darbo grupėse, sprendė mokinių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo, kokybiško ugdymo, sveikos gyvensenos ir kitas problemas. Rinkimuose kandidatuoti turi teisę 9-11 klasių mokiniai.

Šiais metais mūsų gimnazijoje savo kandidatūras iškėlė I G klasės mokinė Lika Kornejeva ir II G klasės mokinė Aliona Pučas.  Iš 84 mokinių, turėjusių rinkimų teisę, balsavo 69. Anuliuotų biuletenių – 7. Rinkėjų balsai pasiskirstė taip: Aliona Pučas gavo – 34, o Lika Kornejeva – 28 balsus. Rinkimai gimnazijoje įvyko, nes dalyvavo daugiau nei 82 procentai visų gimnazijos rinkėjų. Sveikiname Aliona Pučas, laimėjusią pirmąjį rinkimų etapą ir patekusią į antrąjį rinkimų etapą, kuris vyks 60 savivaldybių, ten, atsižvelgiant į mokinių skaičių, bus išrenkami Lietuvos mokinių parlamento nariai.

mokomes demokratijos 10745087 719441508124154 1898971690 n

mokomes demokratijos 10748899 719441501457488 501604043 n

mokomes demokratijos 10736118 719441468124158 745236647 n

mokomes demokratijos 10728786 719441428124162 1157382646 n

Švietimo ir mokslo ministras susitiko su mokyklų rusų mokomąja kalba direktoriais

2014 m. spalio 16 d. LR Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis susitiko su mokyklų rusų mokomąja kalba vadovais. Susitikime dalyvavo ir Lentvario „Versmės“ gimnazijos direktorius Vladimiras Pileckis.

smm susitikimas

Susitikimo metu aptartos didesnės mokinių neformaliojo švietimo užsiėmimų, vasaros stovyklų pasiūlos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Mokyklų vadovai išsakė konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti mokyklų veiklą ir paskatinti mokinius aktyviau dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje Lietuvoje.

„Mūsų švietimo sistema sudaro geras sąlygas mokytis tautinių mažumų kalbomis – šia prasme esame prie lyderiaujančių valstybių. Dešimtadalyje visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų – tai daugiau nei 100 - mokoma  tautinių mažumų kalbomis. Iš jų beveik 60-yje rusų kalba. Visi kartu turime apsaugoti mokyklas tiek nuo negeranoriškų kitų valstybių ketinimų, tiek nuo manipuliavimo Lietuvos viduje“ - sakė D. Pavalkis.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie praėjusią savaitę paviešintą informaciją apie dviejų Lietuvos mokyklų mokinių dalyvavimą Rusijos organizuotose stovyklose. Pabrėžta, kad mokyklos turėtų būti budrios, bendradarbiaudamos su kitų valstybių mokyklomis ar organizacijomis, o kilus neaiškumams konsultuotųsi su Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijomis, kitomis atsakingomis institucijomis.

Renginyje dalyvavę Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovai supažindino mokyklų vadovus su propagandos veikimo viešojoje erdvėje būdais: kaip propaganda veikia, kaip ją atpažinti ir nepasiduoti jos įtakai.

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

Renginys Vilniaus Rotušėje, skirtas M. Lermontovo 200-osioms gimimo metinėms

2014 m.  spalio 15 d. rašytojo ir dramaturgo M. Lermontovo 200 metų gimimo jubiliejaus proga mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginyje Vilniaus Rotušėje. Mokiniai šoko  rusų liaudies šokius, skaitė eiles, nuostabias ištraukas iš poemų "Demonas" bei "Mcyris", skambėjo romansai, sukurti pagal poeto eiles. Apžiūrėjome parodą, skirtą M. Lermontovui. Visi laureatai ir dalyviai buvo apdovanoti: I laipsnio diplomu - Lika Kornejeva (I G klasė), II laipsnio diplomu - 6 klasės mokinė Katarina Motylenko, III laipsnio diplomu - 5 klasės mokinė Valerija Kurilionok. Diplomais apdovanoti  M. Novošinski (6 klasė), J. Gromova (8 klasė), M. Kovženkin (III G klasė), D. Galdilin (8 klasė), I. Muratov (II G klasė), M. Jelanskij (II G klasė). Mokytojos J. Kazarina, I. Grigorjeva bei A. Ivanenko apdovanotos diplomais ir dovanėlėmis.

lermontovui 200 rotuseje P1010026

lermontovui 200 rotuseje P1010028

lermontovui 200 rotuseje P1010029

lermontovui 200 rotuseje P1010051

lermontovui 200 rotuseje P1010056

Skaityti toliau...

Grigorijaus Puškino sodybos aplankymas

Šiais metais gimnazija dalyvauja projekte „Rusija mano akimis“. Mūsų pasirinkta darbo tema – „Rusų rašytojų sodyba“. Skirtingų klasių mokiniai ruošia pristatymus su skaidrėmis, rašo esė, piešia piešinius šia tema.

Kad lengviau būtų parengti pristatymą, 2014 m. spalio 12 d. 8 klasės mokiniai kartu su savo mokytoja J. Kazarina aplankė A. Puškino sūnaus Grigorijaus sodybą Vilniuje, Markučių mikrorajone, kad galėtų pajusti dvarininko sodybos dvasią. Šioje sodyboje mokiniai kartu su mokytoja rinko medžiagą projektui, skaitė A. Puškino eiles, vaikščiojo sodybos parko takais ir mėgavosi rudeniška gamta. Buvo puikiai suderinti naudos ir malonumo faktoriai!

puskino muziejus DSC 2192

puskino muziejus DSC 2238

puskino muziejus DSC 2243

puskino muziejus DSC 2232

Nori būti policininku?

2014 m. spalio 9 d. Lentvario "Versmės" gimnazijoje lankėsi Vilniaus apskrities VPK PS PVP vyresnioji specialistė Sonata Bagdonienė, Trakų policijos komisariato specialistės Vlada Černienė ir Viktorija Aleksandravičienė. Bendraudamos su vyresnių klasių mokiniais jos išsamiai papasakojo, kokiose įstaigose rengiami pirminės bei vidurinės grandies policijos pareigūnai, kokie yra atrankos kriterijai, kokie mokomieji dalykai formuoja konkursinį balą. Po bendros paskaitos vyko mokinių asmeninės konsultacijos jiems rūpimais klausimais.

nori buti policininku 10723221 715236675211304 622728014 n

nori buti policininku 702499 715236701877968 44864698 n

Skaityti toliau...

Ekskursija į Molėtus

2014 m. spalio 8 d. gimnazijos 3-12 klasių mokiniai vyko į Molėtus, kur aplankė Molėtų observatoriją bei Lietuvos etnokosmologijos muziejų, vienintelį tokio pobūdžio muziejų pasaulyje.

Ekskursijos gidas supažindino mokinius su žmogaus ir žmonijos ryšiais su kosminiu pasauliu. Mokiniai apžiūrėjo mitologinę ekspoziciją, įvairius senovinius matavimo prietaisus bei meteoritų kolekciją. Didžiausią įspūdį paliko meteorito fragmentas, kurį kiekvienas galėjo palaikyti savo rankose.

Mokiniai buvo supažindinti su pasaulio astronomijos naujienomis, teleskopais, spalvotomis planetų, žvaigždžių, galaktikų nuotraukomis. Buvo pademonstruotas 165 cm skersmens teleskopas - didžiausias Šiaurės Europoje.

2008 m. muziejus įgavo fantastinę skraidančios lėkštės formą. Nuo aukšto bokšto viršūnės mokiniai pasigrožėjo vaizdingomis ežerų krašto apylinkėmis.

moletai 001

moletai 002

moletai 017

Skaityti toliau...

Mokytojų išvyka į Kauną

2014 m. spalio 4 d. mūsų gimnazijos mokytojai aplankė Kauną. Jie dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare „Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese – besimokančios mokyklos sėkmės veiksnys“.

Mokytojai apsilankė Palemone įsikūrusiame Salomėjos Neries muziejuje, kur iš arčiau susipažino su rašytojos gyvenimo istorija ir kūryba. Taip pat didžiulį įspūdį mūsų mokytojams paliko unikalus Pažaislio Vienuolyno ansamblis, kuris yra laikomas vienų geriausių brandžiojo baroko pavyzdžiu Šiaurės ir Rytų Europoje.

kaunas 02

kaunas 05

kaunas 06

kaunas 08

Skaityti toliau...

Svečiai iš Sankt Peterburgo

2014 m. spalio 3 d. mūsų gimnazijos ir Lietuvos rusų mokyklų asociacijos bendradarbiavimo dėka pas mus į svečius atvyko mokiniai ir mokytojai iš Sankt Peterburgo licėjaus Nr. 205. Svečius sutiko mūsų gimnazijos rusų liaudies instrumentų ansamblis „Tresčiotki“. Svečiai dalyvavo keturiose netradicinėse pamokose. Anglų kalbos mokytoja-ekspertė Tatjana Reketienė pravedė pamoką-diskusiją tema „Jaunimo subkultūra“. Istorijos mokytoja Liudmila Stasiulevič pravedė pamoką „Lietuvos istorija“. Matematikos mokytojos Alinos Zeliutkovos pamoka vadinosi „Įdomioji matematika“, o rusų kalbos mokytojos Janinos Kazarinos – „Michailui Lermontovui 200“.

Mūsų gimnazija, jos mokytojai ir mokiniai paliko didelį įspūdį svečiams iš Sankt Peterburgo. Jie išvažiavo kupini gerų emocijų ir naujų idėjų.

sveciai is sp 01

sveciai is sp 02

sveciai is sp 13

sveciai is sp 03

Skaityti toliau...

Tarptautinę mokytojų dieną minint

Spalio 5-ąją pažymima Tarptautinė mokytojų diena. Šią šventę 1966-aisiais pasiūlė UNESCO Tarpvyriausybinė konferencija, pripažindama lemiamą mokytojų vaidmenį švietimui, asmenybės formavimui ir dabartinės visuomenės raidai, siekdama visose šalyse garantuoti mokytojų padėtį, atitinkančią jų svarbą, ir parodyti deramą pagarbą.

mokytoju diena

2014 m. splaio 3 d. Tarptautinė mokytojų dieną buvo minima ir mūsų gimnazijoje. Mokiniai padovanojo savo mokytojams gražų koncertą, kuris vyko po pamokų. Koncerte dalyvavo visų klasių mokiniai. Koncertą organizavo ir vedė IV klasės gimnazistai. Skambėjo gražūs pasveikinimo žodžiai mokytojams bei linksmos dainos, mokiniai teikė gėles bei organizavo malonius siurprizus ir staigmenas, rodė ištraukas iš mokyklos gyvenimo. Sulaukėme ir svečių - pasveikinti mokytojus su jų profesionalia švente atvyko Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Solovjova. Visiems susirinkusiems buvo linksma ir smagu. Pasak pačių mokytojų, tokios šventės, vaikų iniciatyvos, pastangos ir nuoširdžiai tariami žodžiai atperka visus sunkumus, kurie pasitaiko dirbant mokykloje, prisiimant nemažą atsakomybę auklėjant bei ugdant atsakingą, pareigingą, protingą ir kitus gerbiančią asmenybę.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker