Aktualijos

Sveikinimai su Šv. Velykom

Ministras

Mieli mokyklos vadovai, mokytojai, visi mokyklos darbuotojai,

šį savaitgalį sutinkame vieną gražiausių metų švenčių – šv. Velykas. Deja, jos šįmet bus kitokios negu įprastai. Kitoks buvo ir visų darbas pastarąsias savaites.

Dėkoju Jums už tai, ką darėte – pradėjote nuotolinį mokymą, padėjote savo kolegoms, ieškojote kūrybiškų ir operatyvių sprendimų iškilus nenumatytoms situacijoms.

Taip, norėčiau, kad visi šie nepatogumai baigtųsi kuo greičiau ir grįžtumėme į įprastas gyvenimo bei darbo vėžes. Tačiau, žiūrint iš kitos pusės, esama nestandartinė situacija atveria mums didžias galimybes keisti ateities mokymą, paversti tai, kas dabar atrodo sunku, sėkminga pagalba vėliau. Šiuo metu viso to kūrėjai esate Jūs. Tad tie, kurie prabėgus kiek laiko žvelgs į dabartinę situaciją kaip sėkmingos veiklos pavyzdį, turės dėkoti būtent Jums.

Kaskart kalbėdamas apie švietimo bendruomenę didžiuojuosi ja, nes matau, kokį stiprų, tvirtą pagrindą ji turi – Jus. Šventos Velykos simbolizuoja atgimimą, šviesos dvelksmą, naują pradžią. Pajuskime viso to jėgą kartu, tęskime stiprią tarpusavio bendrystę.

Iškilusius klausimus spręskime kartu, atraskime geriausius sprendimus vertindami kiekvieno vaiko, mokytojo, mokyklos vadovo, kitų komandos narių lūkesčius ir galimybes.

Būkime įrodymas, kad galime susitelkti, įkvėpti save ir kitus naujiems iššūkiams, prasmingiems darbams.

Linkiu visiems gražios šventės! Tik prisiminkime, kad ją praleisti turime saugiai.

Saugokime save, savo artimuosius, bičiulius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

dr. Algirdas Monkevičius

 

Narkevic

 

Seimo Juoz

 

Svietimo sk

 

Senkevic

 

pradine Lent

 

Šimelionio

 

Traku prad

 

Gandriukas

 

Kestucio

 

kulturka

 

Kuzborski

 

Medeina

 

Palukn darz

 

Rudiskiu pasaka

 

suaugus

 

silas

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Gerb. Tėveliai.

Informuojame, kad nuo š.m. kovo 30 d., visoje Lietuvoje pratęstas karantinas, todėl ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis) vyks nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, mokiniai turi būti aprūpinti priemonėmis, reikalingomis nuotoliniam ugdymui(si) sėkmingai organizuoti: interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamuoju, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis. Tėvelių pareiga pasirūpinti, kad vaikas turėtų šias priemones asmeniniam naudojimui.

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas mokymas(is), naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas.

1. Nuotoliniam mokymuisi reikalingas internetinis ryšys, kompiuterinė technika (kompiuteris, planšetė,) ir/ar mobilusis išmanusis telefonas.

2. Gimnazija naudoja TAMO el. dienyną mokinių, tėvų ir mokytojų bendravimui, ugdymo proceso organizavimui.

3. Mokytojai TAMO dienyne paskelbia darbo principus, pildo pamokų temas, klasės ir namų darbus.

4. Mokytojai, pildydami pamokos turinį TAMO dienyne, bendrame klasės darbe, skiria mokymosi užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją; skiriant bendrą namų darbą nurodoma, kiek mokiniai turės laiko užduotims atlikti.

5. Mokytojai TAMO dienyne pranešimų pagalba prisega reikalingą mokomąją medžiagą, nurodo atsiskaitymo laiką, formas ir būdus.

6. TAMO dienyne rašomi vertinimai, pagyrimai ir pastabos.

7. Susirgus mokiniui tėvai informuoja klasės vadovą, el. dienyne žymima „n“ raidė.

8. Pamokos vyksta pagal TAMO dienyno pamokų tvarkaraštį.

9. Mokiniai, mokosi nuosekliai 5 dienas per savaitę.

10. Mokiniai prie TAMO dienyno prisijungia kasdien pagal pamokų tvarkaraštį.

11. Mokiniai perskaito TAMO dienyne gautas žinutes, pasitikrina įrašytą pamokos klasės darbą, skirtus namų darbus, bei atsiskaitymo instrukciją.

12. Mokiniai atsiunčia atliktus darbus vadovaujantis mokytojo pateikta atsiskaitymo instrukcija.

13. Klasės vadovas stebi mokinių prisijungimus prie TAMO dienyno, konsultuoja mokinius ir jų tėvus/globėjus dėl nuotolinio mokymosi.

14. Tėvai laikosi mokymosi sutartyse numatytų įsipareigojimų.

15. Tėvai kontroliuoja vaiko elgesį internete, saugo asmens duomenis ir nepažeidžia autorinių teisių.

16. Tėvai padeda vaikams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis (IKT).

17. Tėvai kasdien prisijungia prie TAMO dienyno ir užtikrina, kad laiku vaikai atsiųstų atliktus darbus.

18. Tėvai planuoja ir užtikrina mokinio dienos režimą, padeda valdyti darbo procesą, atsako už vaiko saugumą.

Ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas PDF

Taip pat primename, kad paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones. Daugiau informacijos apie ugdymo organizavimą karantino metu galite rasti: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/del-koronaviruso.

Tikimės, kad sunkų Lietuvai ir visam pasauliui laiką išgyvensime sėkmingai, draugiškai bendradarbiaudami ir rūpindamiesi vieni kitų saugumu bei mūsų vaikų tobulėjimu.

INFORMACIJA DĖL PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius praneša, kad šiemet dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius įvertinimus.

Šiuo metu svarstomi keli brandos egzaminų laikymo variantai. Vienas iš jų – brandos egzaminus pradėti birželio 1 d. Kitas variantas – nuo birželio 22 d. (dabar nuo birželio mėn. 22 d. buvo numatyta pakartotinė sesija). Pirmuoju variantu priėmimas į Lietuvos profesinio mokymo ir aukštąsias mokyklas per LAMA BPO vėlintųsi 2-3 savaitėmis. Jeigu egzaminus vis dėlto prisieitų nukelti į birželio antrą pusę, priėmimas būtų vykdomas rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Tikslios datos bus tvirtinamos atsižvelgus į Vyriausybės sprendimus dėl karantino pratęsimo ir pasitarus su socialiniais partneriais.

Dėl brandos egzaminų datų svarstoma visose Europos šalyse. Lenkija, Čekija, Graikija, Malta, Liuksemburgas, Suomija, Vengrija vis dar planuoja vykdyti egzaminus pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį. Kipre, Ispanijoje, Slovakijoje egzaminai nukeliami į vėlesnį laiką. Norvegija, Prancūzija, Nyderlandai, Turkija dar svarsto variantus. Didžioji Britanija šiais metais nusprendė neorganizuoti jokių mokinių pasiekimų patikrinimų.

Mūsų pasiekimai

gramota

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKINIŲ PRIEŽIŪROS, LAIKINAI SUSTABDŽIUS UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESĄ IR ŠVIETIMO VEIKLĄ

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, turi užtikrinti jų priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Kaziuko mugė

Kovo 6 dieną Lentvario „Versmės“ gimnazijoje šurmuliavo Kaziuko mugė. Ji yra viena ryškiausių gimnazijos tradicinių švenčių. Kiekvienais metais mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę išsidėlioti savo kruopščiai padarytus gaminius bei bent akimirkai tapti tikrais prekybininkais.

Pirkėjai Kaziuko mugėje galėjo įsigyti įvairiausių skanėstų: spurgų, keksiukų, pyragų, pyragėlių, bandelių, sausainių, grybukų, picų, sumuštinukų. Buvo prekiaujama ir suvenyrais, papuošalais bei kitais rankų darbo gaminiais.

Mokiniai ir tėveliai labai atsakingai ruošėsi mugei, ir tai patvirtina ne tik prekių gausa ir grožis, bet ir estetiškai papuošti prekystaliai. Mugės metu skardeno jaunųjų prekybininkų balsai, raginantys pirkti pačią geriausią prekę, jiems antrino pirkėjai, besiderantys dėl mažesnės kainos. Džiugu, kad prekeiviai nepamiršo laikytis prekybos kultūros taisyklių ir maloniai bei mandagiai bendravo su pirkėjais. Iš Kaziuko mugės lankytojai išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir pavasarinę nuotaiką bei daug malonių įspūdžių.

Dėkojame visiems, kas sudalyvavo Kaziuko mugėje kaip gamintojai, pardavėjai, pirkėjai ir tiesiog lankytojai-žiūrovai.

Kaziuko muge 2

 Kaziuko muge 5

 Kaziuko muge 4

Kaziuko muge 3

Kaziuko muge

Gerbiamieji!

2019 metų pabaigoje į Lietuvos  kultūrinio gyvenimo pynę buvo įpintas įvykis, kuris literatūros gerbėjų nepaliko abejingais.

Pasirodė trijų tomų poezijos rinkinys „Rusų poezijos Lietuvoje antologija“. Šiame rinkinyje išspausdinti 338 įvairių tautybių poetų, kurių likimai, kilmė ar kūryba susijusi su Lietuvos literatūra, eilėraščiai.

Rinkinį išleido rusų kalba Lietuvoje rašančių poetų ir rašytojų literatūrinis susivienijimas „LOGOS“.

Šio unikalaus leidinio vieną egzempliorių ir rinkinį „Viskas čia - Lietuva“, parengtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, literatūrinis susivienijimas „LOGOS“ padovanojo Lentvario gimnazijai „Versmė“. Knygos bus saugomos gimnazijos bibliotekoje.

Nuotraukoje: Vladimir Kolcov–Navrodskij, literatūrinio susivienijimo „LOGOS“ pirmininkas, gimnazijos administraciją supažindina su „Rusų poezijos Lietuvoje antologijos“ turiniu.

almanachas

Vyskupijos organizuotas literatūrinis-kūrybinis trumpo vaikiško apsakymo konkursas „Kalėdų šviesa“ 2020

Vyskupijos organizuotas trumpo vaikiško apsakymo konkursas „Kalėdų šviesa“ vyko nuo 2019 m. lapkričio iki 2020 m. vasario mėnesio Vilniaus-Lietuvos vyskupijos Vyskupijos Religinio ugdymo ir katechezės skyriuje kartu su Vilniaus A. S. Puškino literatūros muziejumi. Buvo vykdomas tarptautinis projektas  „Mokymasis iš knygų“.

Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. 6 klasės mokinė Lija Sidorenko (mokytoja Irina Grigorjeva) tapo šio konkurso laureate. Konkursas tarptautinis, todėl jame dalyvavo mokiniai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio: iš Atrachanės (Rusija), iš Bobruisko (Baltarusija).

Mūsų gimnazijos mokinė L. Sidorenko konkurse dalyvavo jau antrus metus ir antrą kartą buvo aukštai įvertinta. Šeimos vertybės, tradicijos, papročiai, kurie perduodami iš kartos į kartą... Tai tos sakralinės vertybės, kurios svarbios jauno žmogaus dvasiniam tobulėjimui ir kurias reikia branginti. Kiekvienam iš mūsų svarbu išauklėti humanišką, dorovingą naujos epochos žmogų, kuris kurs žmonijos ateitį.

Apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, kuri įvyko 2020-02-22, dalyvavo Vilniaus-Lietuvos vyskupijos Vyskupijos Religinio ugdymo ir katechezės skyriaus vadovas, socialinių mokslų daktaras protojerėjus Sergijus Neifakhas, VU dėstytojai, šventikų, švietimo, kultūros, kūrybinės inteligentijos, Rašytojų sąjungos atstovai. 

Šis renginys vyko netradicinėje aplinkoje – ceremonija įvyko Šv. Dvasios vienuolyno konferencijų salėje. Pačiame vienuolyne mokiniams teko būti, o konferencijų salėje – ne. Ši salė yra po vienuolyno pastatu. Norint į ją patekti, reikia leistis sraigtiniais laiptais žemyn. Nusileidus į apačią ceremonijos dalyviai pateko į jaukią patalpą, kur dalyvius šiltai pasitiko viena iš konkurso organizatorių Tatjana Gultiajeva. Visi ėjo toliau. Ant sienų kabo paveikslai, visur tylu, šviesu... Ir štai konferencijų salė... Prabangos jokios, tačiau jaučiama neapsakoma dvasinė ramuma. Ceremonijos metu salė buvo pilnutėlė.

Konkursas praėjo... Bet jis paliko neišdildomą įspūdį. Žmonės pavargo nuo grubumo, pykčio, apgaulės. Jiems norisi visa galva pasinerti į gerumo, gailestingumo, atlaidumo, harmonijos pasaulį. Ir svarbiausia tai, kad šiame konkurse aktyviai dalyvavo paaugliai – tai mūsų ateitis. Visa tai reiškia, ką mes darome gero nepraeina veltui. Ir tai yra tikra laimė!

Rusų (gimtosios) kalbos mokytoja metodininkė Irina Grigorjeva

sviatoduxov 1

sviatoduxov 2

 sviatoduxov 3

 

Kokia graži LIETUVA esi

Norime kartu pasidžiaugti kad ir tautinės mažumos švenčia Lietuvos gimtadienį ir eina pilietiškumo keliu. Vaikai mokosi lietuvių kalbos, tradicijų, mokosi nuo mažens mylėti ir gerbti šalį, kurioje gyvena.

Lentvario "Versmės" gimnazijos darželio grupe norėjo taip pat integruoti visa gimnazijos bendruomenę atkurtos valstybės šventės šventimui. Stengiamės įdiegti pilietiškumą ir linksmai švęsti mūsų Lietuvos gimtadienį visi kartu.

Vaikų šokis buvo skirtas visai gimnazijos bendruomenei, kad visi galėtų pasidžiaugti kartu ir pajausti Lietuvos gimtadienio šventinę nuotaiką.

Ikimokyklinukai taip pat dovanojo širdeles su Lietuvos vėliava  gimnazijos darbuotojams, administracijai

Tai pat lipdėme. Iš molio mūsų gražiąją Gedimino pilį.

Vaikai jau nuo mažų dienų eina pilietiškumo keliu ir kviečia tuo keliu eiti ir kitus.

darzelis 1

darzelis 2

 darzelis 3

Skaityti toliau...

Kaip „Versmės“ gimnazija šventė Vasario 16? Džiugiai, šviesiai, lengvai, kūrybingai!

Šventėme su eilėraščiais apie Tėvynę, lietuvių liaudies šokiais, projektais apie gimnazijos bendruomenės patriotiškumą bei daugybe priežasčių, kodėl mes galime ir turime didžiuotis savo Tėvyne Lietuva, klasių parengtais ir pristatytais plakatais.

Perfrazuojant Kristijoną Donelaitį, tarsi pavasario saulei prašvitus, visa mokyklos bendruomenė, „visi kas gyvas išlindo Lietuvos su gimtadieniu sveikint“.

Šiais metais Lietuva mini jau 102-ąsias Lietuvos valstybės gimimo metines.  Vasario 16-oji yra tokia diena, kai kiekvienas ieškome savęs. Kas mes esame? Kas mus sieja? Kas mus verčia apmąstyti kelią, kuriuo einant tėviškė virsta tėvyne, o tėvynė – valstybe?

Šią dieną kartu giedodami Himną tarsi įsipareigojame būti geresni piliečiai, būti labiau vieningi ir stengtis, kad Lietuvos meilė prašalintų tamsumas, o mus lydėtų šviesa ir tiesa.

vasario 16 1

  

vasario 16 2

  

vasario 16 3

 

vasario 16 4

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker