Aktualijos

INFORMACIJA DĖL MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Gerb. Tėveliai.

Pranešame, kad nuo 2020 m. liepos mėn. mokyklinę uniformą galima įsigyti parduotuvėje 8 TO GO PC EUROPA, Konstitucijos pr. 7A, Vilnius. Maloniai kviečiame Jus atvykti į parduotuvę 8 TO GO (PC EUROPA, 3 aukštas), kur pardavėjai pasiūlys Jums mėlynos spalvos megztinius, sijonus, švarkus, languotus raudonus sarafanus, marškinius, golfus, pėdkelnes, kaklaraiščius bei kitų aksesuarų, kurie atitinka mūsų gimnazijos pasirinktą ir patvirtintą modelį. Parduotuvės darbo laikas :

I-VI : 10.00 – 20.00 val.

                      VII : 10.00 – 19.00 val.

Prašome pasirūpinti vaikų mokykline uniforma  iš anksto, nes rugsėjį gali pritrūkti prekių.

 

„Mes gražiai išeinam į mokyklą...“

Štai ir baigėsi  nerūpestingos vaikystės dienos priešmokyklinio ugdymo grupėje „Kodėlčiukai“. Šių mokslo metų paskutinius du su puse mėnesio teko dirbti karantino sąlygomis nuotoliniu būdu. Mes, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, dėkojame ugdytinių tėvams už bendradarbiavimą ir pagalbą. Vaikai atliko puikius darbelius, aplikacijas; dalyvavo miesto konkurse „Gėlės mano mylimai mamai“; atliko matematikos, aplinkos pažinimo užduotis „EMA pamokos“ platformoje; mokėsi skaičiuoti, rašyti skaitmenis ir raides, skaityti skiemenis.

2020 metų birželio 4 dieną vaikams buvo įteikti Priešmokyklinio ugdymo programos „OPA – PA“ baigimo pažymėjimai. Mokytojos Olga Matusevič ir Liudmila Stasiulevič parengė pristatymą „Mes gražiai išeinam į mokyklą...“ ir Padėkos laiškus ugdytinių tėvams. Kiekvienam vaikui buvo įteiktos humoristinės nomincijos.

Linkime mūsų priešmokyklinės grupės ugdytiniams stiprios sveikatos, didelių įkvėpimų siekiant mokslo aukštumų, puikiai pailsėti vasarą, patirti neišdildomų įspūdžių!

I mokykla 1

I mokykla 2

 I mokykla 3

Su Tarptautinė vaikų gynimo diena!

Sveikinimas mokiniams

Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašą:

  1. papildyti 11.8 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„11.8. dėl ugdymo nuotoliniu būdu, jeigu nuotolinis mokymas organizuojamas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui“.

  1. pakeisti 14 punktą ir išdėstyti ji taip:

„14. Už ugdymo sąlygų tenkinimą (Aprašo 3.2 punktas)  ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiu tėvai (globėjai) nemoka.“

Sprendimo tekstas PDF

Sveikinimai su Šv. Velykom

Ministras

Mieli mokyklos vadovai, mokytojai, visi mokyklos darbuotojai,

šį savaitgalį sutinkame vieną gražiausių metų švenčių – šv. Velykas. Deja, jos šįmet bus kitokios negu įprastai. Kitoks buvo ir visų darbas pastarąsias savaites.

Dėkoju Jums už tai, ką darėte – pradėjote nuotolinį mokymą, padėjote savo kolegoms, ieškojote kūrybiškų ir operatyvių sprendimų iškilus nenumatytoms situacijoms.

Taip, norėčiau, kad visi šie nepatogumai baigtųsi kuo greičiau ir grįžtumėme į įprastas gyvenimo bei darbo vėžes. Tačiau, žiūrint iš kitos pusės, esama nestandartinė situacija atveria mums didžias galimybes keisti ateities mokymą, paversti tai, kas dabar atrodo sunku, sėkminga pagalba vėliau. Šiuo metu viso to kūrėjai esate Jūs. Tad tie, kurie prabėgus kiek laiko žvelgs į dabartinę situaciją kaip sėkmingos veiklos pavyzdį, turės dėkoti būtent Jums.

Kaskart kalbėdamas apie švietimo bendruomenę didžiuojuosi ja, nes matau, kokį stiprų, tvirtą pagrindą ji turi – Jus. Šventos Velykos simbolizuoja atgimimą, šviesos dvelksmą, naują pradžią. Pajuskime viso to jėgą kartu, tęskime stiprią tarpusavio bendrystę.

Iškilusius klausimus spręskime kartu, atraskime geriausius sprendimus vertindami kiekvieno vaiko, mokytojo, mokyklos vadovo, kitų komandos narių lūkesčius ir galimybes.

Būkime įrodymas, kad galime susitelkti, įkvėpti save ir kitus naujiems iššūkiams, prasmingiems darbams.

Linkiu visiems gražios šventės! Tik prisiminkime, kad ją praleisti turime saugiai.

Saugokime save, savo artimuosius, bičiulius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

dr. Algirdas Monkevičius

 

Narkevic

 

Seimo Juoz

 

Svietimo sk

 

Senkevic

 

pradine Lent

 

Šimelionio

 

Traku prad

 

Gandriukas

 

Kestucio

 

kulturka

 

Kuzborski

 

Medeina

 

Palukn darz

 

Rudiskiu pasaka

 

suaugus

 

silas

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Gerb. Tėveliai.

Informuojame, kad nuo š.m. kovo 30 d., visoje Lietuvoje pratęstas karantinas, todėl ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis) vyks nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, mokiniai turi būti aprūpinti priemonėmis, reikalingomis nuotoliniam ugdymui(si) sėkmingai organizuoti: interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamuoju, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis. Tėvelių pareiga pasirūpinti, kad vaikas turėtų šias priemones asmeniniam naudojimui.

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas mokymas(is), naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas.

1. Nuotoliniam mokymuisi reikalingas internetinis ryšys, kompiuterinė technika (kompiuteris, planšetė,) ir/ar mobilusis išmanusis telefonas.

2. Gimnazija naudoja TAMO el. dienyną mokinių, tėvų ir mokytojų bendravimui, ugdymo proceso organizavimui.

3. Mokytojai TAMO dienyne paskelbia darbo principus, pildo pamokų temas, klasės ir namų darbus.

4. Mokytojai, pildydami pamokos turinį TAMO dienyne, bendrame klasės darbe, skiria mokymosi užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją; skiriant bendrą namų darbą nurodoma, kiek mokiniai turės laiko užduotims atlikti.

5. Mokytojai TAMO dienyne pranešimų pagalba prisega reikalingą mokomąją medžiagą, nurodo atsiskaitymo laiką, formas ir būdus.

6. TAMO dienyne rašomi vertinimai, pagyrimai ir pastabos.

7. Susirgus mokiniui tėvai informuoja klasės vadovą, el. dienyne žymima „n“ raidė.

8. Pamokos vyksta pagal TAMO dienyno pamokų tvarkaraštį.

9. Mokiniai, mokosi nuosekliai 5 dienas per savaitę.

10. Mokiniai prie TAMO dienyno prisijungia kasdien pagal pamokų tvarkaraštį.

11. Mokiniai perskaito TAMO dienyne gautas žinutes, pasitikrina įrašytą pamokos klasės darbą, skirtus namų darbus, bei atsiskaitymo instrukciją.

12. Mokiniai atsiunčia atliktus darbus vadovaujantis mokytojo pateikta atsiskaitymo instrukcija.

13. Klasės vadovas stebi mokinių prisijungimus prie TAMO dienyno, konsultuoja mokinius ir jų tėvus/globėjus dėl nuotolinio mokymosi.

14. Tėvai laikosi mokymosi sutartyse numatytų įsipareigojimų.

15. Tėvai kontroliuoja vaiko elgesį internete, saugo asmens duomenis ir nepažeidžia autorinių teisių.

16. Tėvai padeda vaikams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis (IKT).

17. Tėvai kasdien prisijungia prie TAMO dienyno ir užtikrina, kad laiku vaikai atsiųstų atliktus darbus.

18. Tėvai planuoja ir užtikrina mokinio dienos režimą, padeda valdyti darbo procesą, atsako už vaiko saugumą.

Ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas PDF

Taip pat primename, kad paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones. Daugiau informacijos apie ugdymo organizavimą karantino metu galite rasti: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/del-koronaviruso.

Tikimės, kad sunkų Lietuvai ir visam pasauliui laiką išgyvensime sėkmingai, draugiškai bendradarbiaudami ir rūpindamiesi vieni kitų saugumu bei mūsų vaikų tobulėjimu.

INFORMACIJA DĖL PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius praneša, kad šiemet dešimtokams bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius įvertinimus.

Šiuo metu svarstomi keli brandos egzaminų laikymo variantai. Vienas iš jų – brandos egzaminus pradėti birželio 1 d. Kitas variantas – nuo birželio 22 d. (dabar nuo birželio mėn. 22 d. buvo numatyta pakartotinė sesija). Pirmuoju variantu priėmimas į Lietuvos profesinio mokymo ir aukštąsias mokyklas per LAMA BPO vėlintųsi 2-3 savaitėmis. Jeigu egzaminus vis dėlto prisieitų nukelti į birželio antrą pusę, priėmimas būtų vykdomas rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Tikslios datos bus tvirtinamos atsižvelgus į Vyriausybės sprendimus dėl karantino pratęsimo ir pasitarus su socialiniais partneriais.

Dėl brandos egzaminų datų svarstoma visose Europos šalyse. Lenkija, Čekija, Graikija, Malta, Liuksemburgas, Suomija, Vengrija vis dar planuoja vykdyti egzaminus pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį. Kipre, Ispanijoje, Slovakijoje egzaminai nukeliami į vėlesnį laiką. Norvegija, Prancūzija, Nyderlandai, Turkija dar svarsto variantus. Didžioji Britanija šiais metais nusprendė neorganizuoti jokių mokinių pasiekimų patikrinimų.

Mūsų pasiekimai

gramota

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKINIŲ PRIEŽIŪROS, LAIKINAI SUSTABDŽIUS UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESĄ IR ŠVIETIMO VEIKLĄ

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, turi užtikrinti jų priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Kaziuko mugė

Kovo 6 dieną Lentvario „Versmės“ gimnazijoje šurmuliavo Kaziuko mugė. Ji yra viena ryškiausių gimnazijos tradicinių švenčių. Kiekvienais metais mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę išsidėlioti savo kruopščiai padarytus gaminius bei bent akimirkai tapti tikrais prekybininkais.

Pirkėjai Kaziuko mugėje galėjo įsigyti įvairiausių skanėstų: spurgų, keksiukų, pyragų, pyragėlių, bandelių, sausainių, grybukų, picų, sumuštinukų. Buvo prekiaujama ir suvenyrais, papuošalais bei kitais rankų darbo gaminiais.

Mokiniai ir tėveliai labai atsakingai ruošėsi mugei, ir tai patvirtina ne tik prekių gausa ir grožis, bet ir estetiškai papuošti prekystaliai. Mugės metu skardeno jaunųjų prekybininkų balsai, raginantys pirkti pačią geriausią prekę, jiems antrino pirkėjai, besiderantys dėl mažesnės kainos. Džiugu, kad prekeiviai nepamiršo laikytis prekybos kultūros taisyklių ir maloniai bei mandagiai bendravo su pirkėjais. Iš Kaziuko mugės lankytojai išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir pavasarinę nuotaiką bei daug malonių įspūdžių.

Dėkojame visiems, kas sudalyvavo Kaziuko mugėje kaip gamintojai, pardavėjai, pirkėjai ir tiesiog lankytojai-žiūrovai.

Kaziuko muge 2

 Kaziuko muge 5

 Kaziuko muge 4

Kaziuko muge 3

Kaziuko muge

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker