Gimnazijos metraštis

Pažintinė ekskursija-pamoka į Kauno zoologijos sodą

Gamtinės geografijos kurse mokoma apie augalų ir gyvūnų prisitaikymą prie aplinkos sąlygų, įvairių geografijos zonų augaliją ir gyvūniją bei ekologines problemas.

2012 m. birželio 8 d. – paskutinę mokslo metų dieną po iškilmingos liniuotės, mokiniams buvo organizuota pažintinė ekskursija–pamoka į Kauno zoologijos sodą, kur jie galėjo susipažinti su retais ir nykstančiais įvairių žemynų ir geografijos zonų gyvūnais. Zoologijos sodas – tai unikali gamtos ir kultūros vertybių pažinimo mokykla.

Gamtinės geografijos kurse mokoma apie augalų ir gyvūnų prisitaikymą prie aplinkos sąlygų, įvairių geografijos zonų augaliją ir gyvūniją bei ekologines problemas. Ekskursijos tikslai buvo tokie:

 • Supažindinti mokinius su eksponuojamų gyvūnų gyvenimo būdu, paplitimu, elgsena, mityba;
 • Ugdyti meilę, globą, rūpinimąsi gyvuoju pasauliu, domėjimąsi ekologine kultūra;
 • Siekti, kad mokiniai su meile ir atsakomybe saugotų ir puoselėtų gamtą;
 • Skatinti mokinius domėtis, ieškoti, mokėti pritaikyti žinias, jausti poreikį naujoms ir išsamesnėms žinioms.

Ekskursijos metu mokiniai:

 • Susipažino su nykstančiais gyvūnais ir diskutavo apie jų išsaugojimo galimybes,  pasaulio plėšrūnais, liūto Simbos šeimos istorija, zoologijos sodo kačių šeima, su žolėdžiais, zoologijos sodo kanopiniais gyvūnais, aukščiausia pasaulio gyventoja zoologijos sode – žirafa, padarė išvadą, kad kai kurie iš šių gyvūnų mums labai naudingi: maitina, rengia, naudojami kaip transporto priemonė; su ropliais, gyvenančiais zoologijos sode, prisiminė, kad jie yra seniausi pasaulio gyventojai, išmoko, kaip reikia elgtis su gyvate sutikus ją miške, kaip saugiai paimti ir laikyti roplį;
 • Aplankė vabzdžių karalystę, susipažino su mitybos grandine zoologijos sode, įdomiais ir nesuprantamais reiškiniais gausiame vabzdžių pasaulyje, galėjo paliesti Madagaskaro tarakoną;
 • Pamatė patiklius ir draugiškus, plėšrius ir pavojingus, unikalius Lietuvos krašto gyvūnus, sužinojo kai kurių rūšių ypatumus, didžiausias grėsmes jiems ir jų išsaugojimo galimybes. Suprato kaip padėti baliniams vėžliams; pamatė tropinius sparnuočius. Vaikų laukė pažintis su mažosiomis ir didžiosiomis papūgomis, kurios žavi ne tik įvairiaspalvėmis plunksnomis. Taip pat susipažino su žinduoliu, apgaubtu įvairiausiomis legendomis ir pasakomis, vieninteliu pasaulyje gerai skristi gebančiu – šikšnosparniu.

Ekskursijoje į zoologijos sodą dalyvavo visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, tėvai, mokytojai. Ekskursijos organizatoriai: socialinė pedagogė Alina Novikova, mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis, istorijos ir geografijos mokytoja Liudmila Stasiulevič.

Ekskursijoje taikyta mokymo metodika padeda ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, brandinti aktyvų domėjimąsi gamtos pasauliu, gilinti tiesiogiai stebimos aplinkos pažinimą, skiepyti pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją.

Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina!“

2012 m. birželio 3 d. dvidešimt pirmąjį kartą rengiamas Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina!“ Šie festivaliai kasmet vyksta skirtinguose rajono miestuose ir miesteliuose. Šiemet festivalis rengiamas Lentvaryje. Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina!“ yra tęstinis, vyksta Trakų rajono savivaldybės erdvėse: Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Lentvario, Paluknio seniūnijose ir sėkmingai pasiekė tarptautinį lygį. Yra laukiamas ir populiarus ne tik tarp dalyvių, bet ir rajono gyventojų. Projekto tikslas - puoselėti ir saugoti Lietuvos lenkų tautos autentiškas tradicijas bei kultūrinį - istorinį palikimą, integruoti tautos tradicijas į kultūrinį Lietuvos gyvenimą, saugoti savąją kultūrą, puoselėti, propaguoti ir reprezentuoti liaudies ir tautines tradicijas gimtoje šalyje ir už jos ribų, puoselėti toleranciją ir pagarbą kitų tautų kultūrai, skatinti lietuvių ir tautinių mažumų tarpkultūrinį dialogą. Šiame festivalyje dalyvavo ir mūsų mokyklos rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“, mokinių choras. Orkestro vadovė - mokytoja Irina Zaveckaja. Chorui vadovauja - mokytoja Božena Beliak.

Šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

2012 m. gegužės 30 d. mūsų mokykloje buvo surengta šventė „Vaikystės lašeliai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šventiniame koncerte programėlę atliko ikimokyklinių grupių ugdytiniai. Juos parengė auklėtojos Jelena Maselait, Aliona Narbutienė ir muzikos mokytoja Božena Beliak. Pradinio ugdymo mokytojos Regina Černevič, Lena Zeinalova, Galina Blaževičienė, Ala Mončunska, Jevgenija Matovič organizavo ir pravedė šią šventę. Joje dalyvavo priešmokyklinės grupės ugdytiniai, pirmos - penktos klasės mokiniai. Į šventę buvo pakviesti ir vaikai, kurie mokysis mūsų mokykloje. Jiems ketvirtokai įteikė suvenyrus. Kiekvienos klasės mokiniai parodė savo parengtą meninę programėlę.

Nuaidėjo paskutinis skambutis dvyliktokams

2012 m. gegužės 30 d. mokykloje nuaidėjo paskutinis skambutis dvyliktos klasės mokiniams. Šventėje kartu su abiturientais dalyvavo pirmos klasės mokiniai. Daug gerų žodžių apie mūsų mokyklos dvyliktos klasės mokinius pasakė mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis, kalbėjęs mokytojas Nikolajus Budorinas, dvyliktos klasės vadovė Salomėja Urbonaitė, jų pirmoji mokytoja Jevgenija Matovič. Puikiai mokslo metus baigė Jevgenij Pivovarec. Dvylika mokinių mokėsi gerai. Puikiai ir gerai mokslo metus baigusiems mokiniams buvo įteikti Padėkos raštai.

2012 metais mokyklą baigė šie mokiniai:

 1. Alesia Avdej,
 2. Artiom Baikovskij,
 3. Irina Bavdys,
 4. Dionij Geršanov,
 5. Karina Jurčuk,
 6. Roman Glebenkov,
 7. Aleksandra Korytčenko,
 8. Viktorija Kušnerova,
 9. Artūras Lavrinovičius,
 10. Anžela Lazovskaja,
 11. Roman Makarenko,
 12. Evan Marčenkov,
 13. Agnija Mickevič,
 14. Karina Pataškina,
 15. Jevgenij Pivovarec,
 16. Denis Ponomarenko,
 17. Andrej Rachmatulajev,
 18. Viktorija Rumianceva,
 19. Oksana Šliagova,
 20. Jevgenij Trukšin,
 21. Roman Volkov.

2011-2012 mokslo metais mokykloje dirbo šie mokytojai:

 1. Vladimiras Pileckis - mokyklos direktorius, dėsto geografiją,
 2. Tatjana Matrakova - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dėsto matematiką,
 3. Nikolajus Budorinas - kūno kultūros ir technologijų mokytojas,
 4. Valentina Banuševič - mokyklos bibliotekos vedėja,
 5. Božena Beliak - muzikos mokytoja,
 6. Galina Blaževičienė - pradinio ugdymo mokytoja,
 7. Regina Černevič - pradinio ugdymo mokytoja,
 8. Janina Degutienė - prancūzų kalbos mokytoja,
 9. Daiva Dovydaitienė - logopedė-specialioji pedagogė,
 10. Larisa Glebenkova - vokiečių ir anglų kalbų mokytoja,
 11. Irina Grigorjeva - rusų kalbos ir etikos mokytoja,
 12. Almonė Ivanenko - rusų, lietuvių kalbų ir etikos mokytoja,
 13. Regina Jonikienė - lietuvių kalbos mokytoja,
 14. Janina Kazarina - rusų kalbos ir etikos mokytoja,
 15. Valentina Lebedeva - biologijos mokytoja,
 16. Jelena Maselait - ikimokyklinės grupės auklėtoja,
 17. Jevgenija Matovič - pradinio ugdymo mokytoja,
 18. Kristina Masiažinaitė - istorijos mokytoja,
 19. Tatjana Michalevič - matematikos mokytoja,
 20. Ala Mončunska - pradinio ugdymo mokytoja,
 21. Alina Novikova - socialinė pedagogė, rusų kalbos ir etikos mokytoja,
 22. Ala Panasevič - informatikos mokytoja,
 23. Marija Starodub - chemijos mokytoja,
 24. Liudmila Stasiulevič - istorijos ir geografijos mokytoja,
 25. Marija Šeršniova - fizikos mokytoja,
 26. Aleksandr Šmailov - tikybos mokytojas,
 27. Marija Jūratė Špukaitė - tikybos mokytoja,
 28. Salomėja Urbonaitė - lietuvių ir anglų kalbų mokytoja,
 29. Alma Valašinienė - lietuvių kalbos mokytoja,
 30. Irina Zaveckaja - muzikos mokytoja,
 31. Lena Zeinalova - priešmokyklinės grupės pedagogė,
 32. Alina Zeliutkova - matematikos mokytoja,
 33. Tatjana Židkova - dailės ir technologijų mokytoja.

Rusų kalbos ir kultūros festivalis

2012 m. gegužės 24-26 d. Rusų kultūros centras, fondas „Russkij mir“, Maskvos valstybinio M. Lomonosovo universiteto Tarptautinis švietimo centras ir Vilniaus universiteto Rusų filologojos katedra organizavo Rusų kalbos ir kultūros festivalį. Festivalyje vyko atlikėjų konkursas bei metodinis rusų kalbos kaip užsienio seminaras.

Atlikėjų konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“. Orkestro vadovė - mokytoja Irina Zaveckaja. Orkestras pripažintas geriausiu.

Gatvės muzikos diena

2012 m. gegužės 19 d. keliose dešimtyse Lietuvos miestų ir miestelių vyko Gatvės muzikos diena. Atsižvelgdami į neskubantį pavasarį, šiais metais gatvės muzikantų šventės rengėjai pavėlino įvykio datą. Iš jau įprasto pirmojo gegužės šeštadienio šventė persikėlė į gegužės 19 dieną. Vilniečius ir miesto svečius gatvėse linksmino apie 300 kolektyvų ir atlikėjų, Kaune - per 70, Klaipėdoje - apie pusė šimto.

Šventėje dalyvavo ir mūsų mokyklos rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“, kuriam vadovauja mokytoja Irina Zaveckaja.

Prie šeštus metus organizuojamos šventės prisijungė ir užsienyje - Tbilisyje, Paryžiuje, Jorke, Punske, Taline, Notingeme bei Kopenhagoje - gyvenantys lietuviai. Susirinkę savo miestų gatvėse, aikštėse ir skveruose išeivijos atstovai atliko lietuviškas dainas.

Tulpių žydėjimo šventė

2012 m. gegužės 12 d. mūsų mokyklos mokytojams organizuota išvyka į Radviliškio rajone esantį Burbiškių dvarą. Jame  jau dvyliktą kartą čia surengtoje Tulpių žydėjimo šventėje suplūdo minios žmonių. Aplinkiniuose laukuose įrengtose stovėjimo aikštelėse buvo galima išvysti ne tik mūsų kaimynių: Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos – bet ir Estijos bei Ukrainos valstybiniais numeriais pažymėtus automobilius. Apžiūrėti hektaro plote augančias tulpes, paklausyti koncerto, pasivaikščioti Burbiškio dvaro takeliais, apžiūrėti čia surengtas parodas bei šiaip paiškylauti susirinko apie dešimt tūkstančių žmonių. Nors pūtė gan stiprokas vėjas, o dangumi slinko tamsūs debesys, tačiau pranašauto lietaus Burbiškio dvare bent jau iki vakaro nebuvo. Šventės sumanytojas, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorius Egidijus Prascevičius pasidžiaugė, kad Burbiškio dvaras jau tapo ne tik mūsų šalies, bet ir iš užsienio atvykstančių turistų traukos centru. Daug lankytojų, panorusių apžiūrėti čia šiemet išaugintas 360 rūšių tulpes. Per metus Bubiškio dvare apsilanko apie 60 tūkstančių žmonių, o vien į Tulpių žydėjimo šventę atvyksta 10-15 tūkst. lankytojų. Šiemet Tulpių žydėjimo šventės dalyviai galėjo mėgautis ne tik tulpėmis, bet ir puikia muzikine programa. Dieną buvo galima klausytis operos solistų Virgilijaus Noreikos, Edmundo Seiliaus, Dainiaus Puišio, Kristinos Zmailaitės, Gintarės Skėrytės, o vakare prie scenos rinkosi roko mėgėjai. Tie, kam nerūpėjo tulpės ir muzika, galėjo apžiūrėti mugę, pavalgyti, atsigerti, apžiūrėti senovinius automobilius, gramofonų ir patefonų kolekciją. Mažųjų šventės dalyvių dėmesį traukė įvairūs atrakcionai, vaikai galėjo pajodinėti poniais. Daug mažųjų smalsuolių sutraukė ir piešimo ant vandens – Ebru – meną demonstravusi „Meda project“ vadovė Eglė Veršininienė. Į šventę iš Lenkijos atvyko buvusių dvaro savininkų grafų Baženskių palikuonys – Burbiškyje vaikystę praleidusio, neseniai mirusio Mykolo Baženskio sūnūs: Jurgis ir Andriejus Baženskiai. Garbūs svečiai sakė, kad Burbiškio dvare rengiama Tulpių žydėjimo šventė tapo ir jų asmenine švente.

Šventė, skirta Europos dienai

2012 m. gegužės 9 d. Trakų viešoji biblioteka pakvietė į  šventę, skirtą Europos dienai – „Europa – mūsų visų šeima“. Renginio pradžioje jo dalyviai apjuosė šventės vietą kaip Europos centrą. Trakų bendrijos „Bočiai“ pirmininkas Z.Ramanauskas ir moksleivis Eimantas, skambant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos himnams, iškėlė vėliavas. Europos Parlamentas 2012-iosius metus patvirtino Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais, todėl visi šventės dalyviai buvo pakviesti draugiškai apsikabinti. Renginyje sveikinimo žodžius tarė Trakų rajono savivaldybės meras V. Kapočius, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė, Trakų seniūnas K. Vilkauskas. Šventės metu vyko viktorina – „Pažink Europą ir Lietuvą Europoje“, kurioje aktyviai dalyvavo „Bočių“, senjorų ir jaunimo komandos. Visiems dalyvavusiems buvo įteiktos atminimo dovanos. Kartų koncerte „Amžių dainų pynė“ dalyvavo Vilniaus senjorų ansamblis „Vaivora“, Trakų folkloro ansamblis „Radasta“, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Trakų kultūros rūmų jaunieji atlikėjai. Bendrame šokyje „Gegužinėje - tūse“ šoko ir jauni, ir seni. Įamžinant šventę, visi buvo pakviesti pasodinti „Euromedį“, kaip bendrystės simbolį. Norintys pasigrožėti gamta buvo pakviesti į žygį Varnikų botaninio-zoologinio draustinio pažintiniu taku.

Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos devintos, dešimtos klasių mokiniai. Išvyką organizavo geografijos mokytojas Vladimiras Pileckis.

Trakų rajono mokinių „Olimpinio festivalio“ šaškių varžybos

2012 m. balandžio 24 d. pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo šaškių turnyruose. Laimėjusiems buvo įteikti diplomai ir garbė dalyvauti Trakų rajono mokinių „Olimpinio festivalio“ šaškių varžybose.

2012 m. gegužės 9 d. mokyklos komanda (3-4 kl.) dalyvavo Trakų raj. šaškių varžybose, kurios vyko Lentvario pradinėje mokykloje. Laimėjome I vietą. Laimėjusioms komandoms buvo įteikti diplomai ir dovanėlės. Šaškių varžybose dalyvavo ir  vyresniųjų klasių mokiniai. Jie iškovojo antrąją vietą.

Respublikinė mokinių geografijos olimpiada

2012 m. gegužės 3-5 d. Telšiuose vyko respublikinė mokinių geografijos olimpiada. Pirmą kartą olimpiada vyko Žemaitijoje - Telšiuose. Tai garbė ir atsakomybė Žemaitijoje pamatyti  gabiausius Lietuvos mokinius, mokytojus, garbingus svečius. Į Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinį etapą atvyko visose savivaldybėse atrinkti mokiniai ir respublikinio mokinių Ę. Kudabos geografijos konkurso 10 ir 11-12kl. I - II vietų laimėtojai. Tris dienas mokiniai atliko teorines, praktines, vaizdines ir kompiuterines užduotis, susipažino su krašto gamta ir kultūra. Mūsų mokyklos 12 klasės mokinys Maksim Frantovskij dalyvavo šioje olimpiadoje. Mokinį lydėjo jo geografijos mokytojas Vladimiras Pileckis.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker