Gimnazijos metraštis

Kolektyvo „Treščiotki“ pasirodymas Jaunųjų atlikėjų konkurse "Vunderkindai.lt"

2012 m. kovo 11 d. mokyklos vaikų rusų liaudės instrumentų kolektyvas „Treščiotki“ (vadovė Irina Zaveckaja) turėjo unikalią galimybę pristatyti savo meistriškumą Lietuvos televizijoje dalyvaujant Jaunųjų atlikėjų konkurse "Vunderkindai.lt". Vienas iš šiuo konkurso tikslu yra mokinių ir pedagogų kūrybinio bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimas. Tad kartu su Grigiškių vidurinės mokyklos mokiniais kolektyvas „Treščiotki“ paruošė programą ir sudalyvavo talentų konkurse, pademonstravo savo meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikėjišką meistriškumą bei atskleidė individualius sugebėjimus.

vunderkindai 001

Skaityti toliau...

Projektas „Užaugau Lietuvoj“, skirtas Kovo 11-ajai pažymėti

Kovo 11-ąji dieną švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

2012 m. kovo 9 d. mūsų mokykloje buvo pristatytas lietuvių kalbos - muzikos projektas „Užaugau Lietuvoj“, skirtas Kovo 11-ajai pažymėti. Jo tikslas - sudominti mokinius savo šalies tradiciniais papročiais ir tautosaka bei įtraukti juos į  veiklą betarpiškai. Buvo parengta projekto programa. Per visus mokslo metus mokiniai mokėsi liaudies dainų ir šokių, ratelių ir žaidimų. Taip pat mokiniai turėjo pristatyti bent po vieną lietuvių kulinarinio paveldo patiekalą. Projekto pristatymas vyko Kovo 11-osios išvakarėse. Tuo norėta parodyti, kad ugdyti mokinių patriotizmą ir meilę savo kraštui galima ir netradiciniais būdais. Visi mokiniai dalyvavo: šoko, dainavo, o vėliau visi, kaip viena šeima ragavo nacionalinių patiekalų. Visi dalyvavo labai noriai; klasės stengėsi kuo „lietuviškiau“, įdomiau pateikti savo pasirodymus ir patiekalus. Mokiniai projektu buvo labai susidomėję. Projekto metu mokiniai pagilino lietuvių tautosakos žinias, muzikavo, susipažino su įvairių etnografinių regionų lietuvių liaudies kūryba. Projektas yra pavykęs, nes tikslai buvo įgyvendinti, ir mokiniams tai patiko. Projekto vadovės lietuvių kalbos mokytoja Salomėja Urbonaitė ir muzikos mokytoja Irina Zaveckaja.

Tarptautinė moters diena

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos.
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena - tavo širdis,
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja: „Nepalūžti, nepavargt“!

Mielosios!
Nuoširdžiai sveikiname Jus su Tarptautine moterų diena ir linkime pavasariško gaivumo, pirmosios vyturio giesmės svaigumo, džiaugsmo Jūsų širdyse, laimės, sveikatos, energijos.

Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė

2012 m. kovo 8 d. mokykloje įvyko koncertas, skirtas Tarptautinei moters dienai – Kovo 8–ajai. Meninę programėlę parodė mūsų mokyklos mokiniai. Koncertą pradėjo pradinių klasių mokiniai. Juos parengė pradinio ugdymo mokytojos Galina Blaževičienė ir Ala Mončunska. Jie šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius.  Mokytojams įteikė padarytus drugelius, gėles. Visiems labai patiko penktos klasės mokinių parengtas scenos vaizdelis apie tai, kaip močiutės atlieka anūkams namų darbus.  Dešimtos klasės mokiniai parengė mokytojams įvairias nominacijas, įteikė gėlių. Labai  gražiai padainavo pritariant gitarai vyresniųjų klasių mokiniai Karolina Juchnevskaja, Artiom Baikovskij, Jevgenij Pivovarec. Pianinu skambino septintos klasės mokinys Ivan Muratov ir devintos klasės mokinė Marija Novosiolova. Dvi dainas padainavo istorijos mokytoja Kristina Masiažinaitė. Šią šventinę programėlę organizavo ir pravedė mokytoja Janina Kazarina.

Moksleivių smiginio turnyras

2012 m. kovo 5 d. Vilniaus apskrities policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio pareigūnai ir Viešoji įstaiga „Lentvario Sporto Centras“ Lentvario mieste organizavo moksleivių smiginio turnyrą, skirtą artėjančiai Lietuvos Nepriklausomybės - Kovo 11-osios dienai paminėti. Turnyro tikslas - gerinti moksleivių užimtumą, stiprinti policijos ir visuomenės ryšius vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenciją.

Turnyras vyko Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos sporto salėje. Be Lentvario miesto mokyklų moksleivių, turnyre dalyvavo svečiai iš Vilniaus rajono Juodšilių gyvenvietės, atvykę Lentvario sporto centro kvietimu. Ir berniukų, ir mergaičių grupėje turnyro nugalėtojais tapo svečiai iš Juodšilių. Berniukų grupėje antros bei trečios vietos laimėtojais tapo Lentvario 1-os vidurinės mokyklos komandos. Tarp mergaičių antąją vietą užėmė Lentvario 1-os vidurinės mokyklos komanda, o trečioji vieta atsiteko Lentvario M. Šimelionio gimnazijos moksleiviams. Komandos, užėmusios I-III vietas, buvo apdovanotos medaliais, kuriuos įsteigė Lentvario seniūnija ir UAB „Ligamis“.

Jaunųjų skaitovų konkursas Pasaulinei poezijos dienai paminėti

2012 m. vasario 29 d. m okykloje organizuotas ir pravestas Jaunųjų skaitovų konkursas tema „Nuostabus gamtos pasaulis“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai paminėti.  2000 metais UNESCO paskelbė kovo 21-ąją Pasauline poezijos diena. Pirmoji Poezijos diena paminėta Paryžiuje, kur yra UNESCO būstinė. Poezija kilo iš liaudies šokių. Ritmuoti, rimuoti žodžiai buvo dainuojami, grojant muzikai, šokant. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas ir patirdavo iškrovą, atsipalaiduodavo. Tai taip pat buvo ritualas, skirtas pagarbinti dievus. Seniausiais poetais laikomi Homeras, Heziodas, Pindaras. Jų poezija pasakoja apie dievus, dievų valdomus žmones. Manyta, kad poetas kuria „švento pamišimo“ apimtas. Jį neva įkvepia mūzos – kūrybos įkvėpėjos. Tuomet poetas buvo laikomas dievišku aiškeriagiu, pranašu, pasakojančiu apie dievus. Konkurse dalyvavo ikimokyklinių grupių, priešmokyklinės grupės ugdytiniai, pirmos - šeštos klasių mokiniai. Dalyvius vertino žiuri. Iš kiekvienos grupės ir klasės buvo išrinktas geriausiai deklamavęs vaikas ar mokinys. Geriausia mokyklos skaitove išrinkta trečios klasės mokinė Katarina Motylenko, kuri apdovanota specialiuoju prizu - kuprine. Ji atstovaus mūsų mokyklą rajoniniame Jaunųjų skaitovų konkurse. Visi nugalėtojai gavo Padėkos raštus ir dovanėles. Dovanos - knygos - buvo įteiktos ir mokytojoms, kurios ruošė mokinius konkursui bei žiuri komisijos nariams.  Renginį organizavo mokyklos bibliotekos vedėja Valentina Banuševič. Vedė dešimtos klasės mokinės Jekaterina Frantovskaja ir Vlada Zaveckaja. Prie kompiuterio dirbo dešimtos klasės mokinys Mindaugas Senulis.

Skaitovų konkurso nugalėtojai:

 1. Anželina Podolskaja - ikimokyklinė grupė,
 2. Nikita Vicharev - priešmokyklinė grupė,
 3. Kotryna Ulmer - 1 klasės mokinė,
 4. Viktorija Geršanova - 2 klasės mokinė,
 5. Katarina Motylenko - 3 klasės mokinė,
 6. Eduard Petkevič - 4 klasės mokinys,
 7. Jesenija Gromova - 5 klasės mokinė,
 8. Lika Kornejeva - 6 klasės mokinė.

Užgavėnės

2012 m. vasario 24 d. pradinio ugdymo mokytojos Regina Černevič, Lena Zeinalova, Ala Mončunska, Galina Blaževičienė organizavo ir pravedė Užgavėnių šventę mokykloje. Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Buvo parengta programa, įvairūs žaidimai, vaišės.

Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimas

2012 m. vasario 15 d. mokykloje paminėta Vasario 16-oji - Lietuvos Nepriklausomybės diena. Ši diena užima ypatingą vietą Lietuvos valstybės istorijoje. Minėdami šią dieną, turime pakankamai motyvų pamąstyti apie savo protėvių politinę kultūrą, jų drąsą, parenkant kelią lietuvių tautai Europos žemyne bei pasaulyje. Vasario 16-osios Aktas ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris pasiekė tikslą. Renginio metu pravesta  trumpa viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?...“, atliktas montažas, padainuotos dainos apie gimtąjį kraštą. Šventėje dalyvavo visų klasių mokiniai. Buvo organizuota piešinių paroda Vasario 16-osios tema.

Sausio 13-osios paminėjimas

2012 sausio 13 d. mokykloje vyko renginiai, skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti:
 1. Pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija":
  • 8.00 - 8.15 Žvakelių įžiebimas tamsiuose kabinetuose;
  • 8.15 Tylos minute pagerbiami žuvusieji;
  • 8.15 - 9.00 Pirmoji pamoka - pilietiškumo pamoka 1 - 12 klasių mokiniams, skiriama pokalbiams ir diskusijoms apie tų dienų įvykius (diskusijai mokiniai ruošėsi iš anksto);
 2. Stendas mokyklos fojė „Lietuvos laisvės gynėjai“. Stendą apipavidalino dešimtos klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Liudmila Stasiulevič;
 3. „Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė“ - literatūros, skirtos Sausio 13 - ajai paminėti, ekspozicija mokyklos bibliotekoje. Ekspoziciją parengė mokyklos bibliotekos vedėja Valentina Banuševič.

Išvyka į Biržus, Bauskę ir Rundalę

2012 m. sausio 4 d. mūsų mokyklos mokytojams buvo organizuota išvyka į Biržus, Bauskę, Rundalę. Biržai iki 19 a. pradžios priklausė kunigaikščiams Radviloms, kurie Biržuose pastatė bastioninio tipo tvirtovę, dar vadinamą Biržų pilimi. Pilis buvo apjuosta gynybiniais grioviais, kurie užsipildė vandeniu iš suformuoto Širvėnos ežero.

Dabar Biržų pilyje (J.Radvilos g. 3) įsikūręs Biržų krašto muziejus "Sėla". Apsilankę muziejuje, išvykos dalyviai susipažino su Biržų krašto istorija, sužinojo čionykštes alaus gaminimo tradicijas.
Tvirtovės pašonėje stovi Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Vytauto g. 2), kiek tolėliau, kitoje tvirtovės pusėje evangelikų reformatų bažnyčia (Reformatų g. 1).

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1861 m., turi baroko ir klasicizmo bruožų, yra stačiakampio plano, mūrinė, dvibokštė. Altoriuose - šv. Jono Krikštytojo, šv. Petro, Mykolo Arkangelo paveikslai. Manoma, jog tai viena gražiausių bažnyčių Lietuvoje. Evangelikų reformatų bažnyčia pastatyta 1874 m., yra mūrinė, neogotikos stiliaus. Vidaus įranga pagaminta iš medžio, taip pat neogotikos stiliaus. Išlikęs vieningas interjeras: Dievo stalas, suolai, vargonai, sakykla.

Greta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios esančioje aikštėje - paminklas Nepriklausomybės gynėjams. Kitoje gatvės pusėje - J.Janonio aikštė ir paties poeto paminklinė skulptūra.

Širvėnos ežeras yra pirmasis Lietuvoje dirbtinis ežeras. Šis ežeras buvo suformuotas 1575 m. užtvenkus Apaščios ir Agluonos upes. Naudotas kaip vandens kelias. Per ežerą nutiestas 525 m ilgio pėsčiųjų tiltas, jungiantis Biržus su Astravu. Astravo dvarą (Astravo g. 17) galima pasiekti ne tik šiuo tiltu, bet ir apvažiuojant ežerą automobiliu. Astravo dvaro sodyba yra romantizmo architektūrinio stiliaus, 19 a. pastatyta grafų Tiškevičių. Sodybą sudarė į italų vilą panašūs mūriniai rūmai, arklidės, ūkiniai pastatai, arkinis tiltas per Apaščią. Rūmus supo jaukus parkas su tvenkiniais, prieangį puošė metalinės liūtų skulptūros, išlietos 19 a. viduryje Sankt Peterburge. Vėliau rūmai buvo restauruoti, prie įėjimo pastatytos betoninės liūtų skulptūros, o čia stovėjusios perkeltos prie Kauno karo muziejaus.

Bauskė – miestas Latvijoje, Žiemgaloje, Bauskės savivaldybės centras, 70 km nuo Rygos ir 20 km nuo Lietuvos sienos. Miesto teisės buvo suteiktos 1609 metais. Bauskėje Mūša ir Nemunėlis susilieja į Lielupę. Jų santakoje, į vakarus nuo miesto yra Bauskės pilis.

Bauskėje gyvena per 10.000 žmonių. Miestas traukia žmones čia atvykti dėl gausaus architektūrinio paveldo ir gražaus vietos gamtovaizdžio. Be to, kad Bauskė turtinga savo paveldu ir istorija, joje susipynęs ir svarbus tarptautinių bei nacionalinių kelių mazgas. Miesto įkūrimo istorija – mįslinga, ne iki galo išaiškinta. Tačiau gal taip ir geriau – gimtadienį Bauskė švenčia du kartus per metus! Bauskės Istorijos muziejuje komunikuoja šiandieninė ir senovės Latvija. Muziejuje laikoma daugiau kaip 56.000 archeologinių, etnografinių ir istorinių eksponatų. Nepaprasta ir tarp upių stovinti Bauskos pilis, kurioje taip pat yra lankytojams atviras muziejus. Seniausias miesto pastatas – Šventosios Dvasios bažnyčia, pastatyta XVI a. Apytikriai 15km spinduliu nuo Bauskės miesto centro plyti ištisa įvairų Latvijos paveldą sauganti teritorija  - pietuose įsikūrusi Gailišu parapija, kurioje – Valstiečių ir žemdirbystės rakandų muziejus, vakaruose – Pilsrundalės kaimas, kuris didžiuojasi savo barokine Rundalės pilimi. Šiaurės vakaruose – neo-klasicistiniai Mezotnės rūmai, kurios apžiūrėti turėtų visi, besidomintys architektūra.

Rundalės pilis - tai įspūdingi baroko-rokoko stiliumi pastatyti rūmai netoli LatvijosBauskės miesto. Rūmus pasistatydino Kuršo kunigaikštis E.J.Bironas XVIII a. Rundalės pilis stūkso, atrodytų, visų pamirštame užkampyje kaimyninės šalies provincijoje. Tačiau šie atokioje vietoje XVIII a. statyti rūmai kurį laiką buvo Kuršo hercogo vasaros rezidencija. Rundalės pilį projektavo Francesco Bartolomeo Rastrelli, o interjerą kūrė žymūs ano meto dailininkai ir skulptoriai.Rūmų sienas gaubia ne viena meilės istorija. Rundalės pilies statybas pradėjo Kuržemės ir Semigalijos kunigaikštis Ernstas Johanas Bironas. Įsimylėjęs Kuršo kunigaikščio našlę Aną, kilusią iš Rusijos imperatorių šeimos, Bironas ją vedė, tačiau jaunavedžių laimė truko neilgai: Ana netrukus mirė, taip ir nesulaukusi, kol bus baigtos puošniosios pilies statybos. Ernstas Johanas Bironas buvo ištremtas į Rusiją ir grįžo tik po 20-ies metų, sulaukęs Rusijos imperatorienės Jekaterinos II malonės. Mirus Ernstui Johanui Bironui, Rundalės pilis atiteko jo sūnui, o vėliau - Rusijos imperatorienei Jekaterinai II, kuri galiausiai rūmus padovanojo savo 40 metų jaunesniam meilužiui Zubovui. Pirmojo pasaulinio karo metu Rundalės pilyje buvo įkurta ligoninė, vėliau čia buvo įsteigta mokykla, įrengti gyvenamieji butai, sandėliai. Pilies atkūrimas pradėtas tik 1972 m. Šiandien Rundalės pilyje eksponuojama įdomi istorinė kolekcija, atspindinti rūmų klestėjimo laikmetį. Vargu, ar tiek prabangos ir XVIII a. dvaro gyvenimo detalių galima pamatyti kuriame kitame Baltijos šalių muziejuje. Rundalės pilyje yra 138 kambariai – daugumos jų interjerai atkurti iki smulkiausių detalių. Prabanga spindintys kambariai – nuo puošnių pokylių salių iki privačių apartamentų, kuriuose buvo įsikūrę dvaro šeimininkai, jų svečiai bei dvarininkai. Rytiniame Rundalės pilies sparne įrengti reprezentaciniai kambariai: Baltoji salė, kurioje vykdavo pokyliai, iškilminga veidrodžiais ir krištolu išdabinta Auksinė salė, kurioje vykdavo hercogo audiencijos, Didžioji galerija. Vakarinėje rūmų dalyje įrengti apartamentai, kurių tarpe – hercogienės buduarai, kunigaikščio miegamasis, valgomieji, tualeto kambariai ir kt. Rūmų kieme įkurtas įspūdingas prancūziško stiliaus parkas, juosiamas kanalo. Parke – žemai karpomų gyvatvorių įrėminti ornamentai iš gėlių, viliojančių ryškiomis spalvomis. Iš centrinės parko dalies į visas puses spinduliškai driekiasi takai. Rundalės pilies parke, kaip tradiciškai privaloma tokio stiliaus parkuose, įveistas rožynas. Čia auginamos įvairiausių veislių rožės – nuo angliškųjų rožių iki Latvijoje išveistų veislių.

Naujamečiai renginiai

2011 m. gruodžio 20-30 d. mūsų mokyklos mokiniams buvo organizuoti Naujamečiai renginiai. Mokytojai Regina Černevič, Galina Blaževičienė, Ala Mončunska organizavo Naujametinį žiburėlį, eilėraščių konkursą.

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker