Mokyklos biblioteka

 

Mokyklos biblioteka yra informacijos ir kultūros centras, teikiantis visų rūšių žinias ir informaciją.

Mokyklos bibliotekos tikslai:

  • Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius;
  • Skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei.

Informacija apie biblioteką:

  • Bibliotekos leidinių fondas;
  • Programinė literatūra;
  • Informaciniai leidiniai (žinynai, žodynai, enciklopedijos);
  • Mokslo populiarioji literatūra;
  • CD ir mokomųjų programų fondas.

Techninė informacijos-komunikacijos bazė:

  • 3 stacionarūs kompiuteriai;
  • skeneris;
  • spausdintuvas.

Šiuo metu biblioteka turi apie 11 tūkst. knygų. Kasmet mokyklos bibliotekoje apsilanko 300 skaitytojų, 40 iš jų - mokytojai ir mokyklos darbuotojai. Per mokslo metus išduota dokumentų 4500 fiz. vnt.

Mūsų mokyklos biblioteka yra 50 m2 patalpose. Tai vienas kambarys, kuriame yra abonementas ir skaitykla (keli stalai skaitytojams, trys kompiuterizuotos darbo vietos, internetinė prieiga. Vienu metu bibliotekoje gali dirbti 12 lankytojų).

Skaityklos fonduose yra apie 900 dokumentų. Skaitykloje lankytojai gali skaityti periodinius leidinius – „Dialogą“, „Gimtąjį žodį“, „Respubliką“, „Galvę“, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokytojams teikiama informacija apie naujausią metodinę literatūrą.

Šiandien skleisti informaciją neįmanoma be naujų technologijų. Kasdien bibliotekoje apsilanko apie 40 lankytojų. Vartotojams teikiamos šios elektroninės paslaugos: paieška internete, (rašantiems projektus, referatus ir kt.), informacijos įrašymas į elektronines laikmenas, konsultavimas bei mokymas ieškantiems informacijos internete.

Lankytojai gali naudotis spausdintuvu, skaitytuvu (skeneriu). Visi mokytojai nuolat naudojasi internetu, nes kasdien pildo elektroninį dienyną „TAMO“.

Mokyklos biblioteka yra ne tik informacinis centras, bet ir viso metodinio darbo, mokyklos kultūrinio gyvenimo centras. Visą dieną nuo 8 val. ryto iki vakaro ir per pertraukas, ir per pamokas bibliotekoje verda gyvenimas – yra skaitytojai. Visi mokykliniai renginiai, atviros pamokos, šventės prasideda bibliotekos skaitykloje. Po pamokų ar „langų“ metu mokiniams bibliotekininkė padeda pasiruošti renginiams, olimpiadoms, konkursams, viktorinoms, konferencijoms. Mažieji mokiniai ruošia pamokas, skaito.

Mokyklos biblioteka - pirmoji biblioteka vaiko gyvenime. Todėl didelį dėmesį skiriu darbui su žemesniųjų klasių mokiniais. Jiems pravedu pažintines pamokėles, kurių metu supažindinu pradinių klasių mokinius su biblioteka, jos paskirtimi, knygomis, leidiniais. Supažindinu su bibliotekos naudojimosi taisyklėmis, kaip susirasti reikiamą leidinį. Penktos klasės mokiniai jau gerai orientuojasi bibliotekos fonduose: reikiamą knygą, informaciją enciklopedijose, žinynuose, internete jau gali susirasti patys.

Kasmet kovo 21 dieną organizuoju jaunųjų skaitovų raiškiojo skaitymo konkursą, skirtą Tarptautinei poezijos dienai. Šis renginys jau tapo tradiciniu. Šiais metais (2013m.), konkursas įvyks kovo 22 dieną, tema – „Mano gimtinė – Lietuva“.Jame dalyvaus 1 – 5 klasių mokiniai ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai. Kartu su pradinio ugdymo mokytojomis buvo aptarta konkurso tema. Vaikai savarankiškai pasirenka eilėraščius, jų ieško bibliotekoje. 2011 metų tema – „Agnijai Barto – 105 metai“, 2012 metų tema – „Gamtos pasaulis – stebuklų pasaulis“. Šie renginiai skatina vaikus skaityti, domėtis rašytojų kūryba vaikams.

Bibliotekos vedėja - Valentina Banuševič

Apie Valentinos Banuševič knyga “Лентварис. Новый взгляд на прошлое и современность" - Aušra Girdziušienė "Knyga apie Lentvarį"

Lentvario pirmosios vidurinės mokyklos bibliotekos pristatymas

 

Atnaujinta 2013 m. gruodžio 18 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker