Straipsniai

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE

 

         Vadovaudamasis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190, gimnazija parengė  Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje tvarkos aprašą, su kuria pasirašytinai turi susipažinti visi gimnazijos bendruomenės nariai. Šioje tvarkoje įtvirtinta, kad visi gimnazijos darbuotojai reaguoja ir stabdo smurtą ir patyčias. Nustatyta smurto ir patyčių atvejų registravimo tvarka, kuri padės analizuoti patyčių dinamiką ir planuoti prevencijos priemones. Numatytas psichologinės ar kitos reikalingos pagalbos teikimas smurtą ar patyčias patyrusiems ar smurtavusiems dalyviams, stebėtojams, tėvams.

          Su Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu galima susipažinti: www.versmes.lt/Veikla/Mokyklos dokumentai

          Atkreipiame tėvų dėmesį, kaip svarbu ugdyti socialines ir emocines vaikų kompetencijas: savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt. Vaikai turėtų būti skatinami aktyviai įsitraukti kuriant pozityvų gimnazijos mikroklimatą, skatinama savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje. Gimnazijoje mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas yra integruojamas į dalykų turinį, vykdant prevencines programas, per neformaliojo vaikų švietimo veiklas. 

 

Atnaujinta 2017 m. rugsėjo 25 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker