Straipsniai

Projektas „Užaugau Lietuvoj“, skirtas Kovo 11-ajai pažymėti

 

Kovo 11-ąji dieną švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

2012 m. kovo 9 d. mūsų mokykloje buvo pristatytas lietuvių kalbos - muzikos projektas „Užaugau Lietuvoj“, skirtas Kovo 11-ajai pažymėti. Jo tikslas - sudominti mokinius savo šalies tradiciniais papročiais ir tautosaka bei įtraukti juos į  veiklą betarpiškai. Buvo parengta projekto programa. Per visus mokslo metus mokiniai mokėsi liaudies dainų ir šokių, ratelių ir žaidimų. Taip pat mokiniai turėjo pristatyti bent po vieną lietuvių kulinarinio paveldo patiekalą. Projekto pristatymas vyko Kovo 11-osios išvakarėse. Tuo norėta parodyti, kad ugdyti mokinių patriotizmą ir meilę savo kraštui galima ir netradiciniais būdais. Visi mokiniai dalyvavo: šoko, dainavo, o vėliau visi, kaip viena šeima ragavo nacionalinių patiekalų. Visi dalyvavo labai noriai; klasės stengėsi kuo „lietuviškiau“, įdomiau pateikti savo pasirodymus ir patiekalus. Mokiniai projektu buvo labai susidomėję. Projekto metu mokiniai pagilino lietuvių tautosakos žinias, muzikavo, susipažino su įvairių etnografinių regionų lietuvių liaudies kūryba. Projektas yra pavykęs, nes tikslai buvo įgyvendinti, ir mokiniams tai patiko. Projekto vadovės lietuvių kalbos mokytoja Salomėja Urbonaitė ir muzikos mokytoja Irina Zaveckaja.

 

Atnaujinta 2013 m. spalio 1 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker