Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) vykdymo savivaldybėse rekomendacijos. Bendroji vykdymo tvarka 2018 m.

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS ( NMPP) TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 2018 METAIS

Trakų rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką Nacionaliniam egzaminų centrui dėl dalyvavimo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 2017–2018 m. m. 2018 m. sausio 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios objektas – Trakų rajono savivaldybės mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų, ugdymo aplinkos ir kokybės veiksmo tyrimas panaudojant nacionaliniu lygmeniu sukurtus tyrimo įrankius, skirtus įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus, ugdymo aplinką ir kokybę ( toliau – tyrimas ).

Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus šalies, savivaldybės ir mokyklos lygiu, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir testai 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad testavimas neturėtų būti vertinamas kaip egzaminai. Mokiniai neturi būti mokomi testams. Testavimo rezultatai negali turėti esminės įtakos mokinių metiniams pasiekimams. Gauti rezultatai turėtų būti panaudojami mokinių pažangos stebėsenai, norint suteikti mokiniui pagalbą ir paramą; grįžtamajam ryšiui mokytojui ir mokyklai apie mokinių akademinius pasiekimus ir pažangą, bendruosius mąstymo, mokymosi ir darbinius gebėjimus, mokyklos pridėtinę vertę, metodų ir inovacijų panaudojimo veiksmingumą ir kt.

Testavimas mokyklose vyks balandžio–gegužės mėnesiais. Rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2 klasės mokinių diagnostinis vertinimas, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas pradedamas  9.00 val.

Testavimo grafikas ir trukmė:

Nurodyto dalyko/ ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda -nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

(nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

RAŠYMAS, 2 dalis1 (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali buti pratęstas iki 55 min.

1 Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.

 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo aplinką ir kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.

Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Mokinių pasiekimų tyrimai" ® „Nacionaliniai tyrimai" adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas" adresu http://www.nec.lt/342/. Su klausimais, kurie bus 4, 6 ir 8 klasių mokinių klausimynuose, galima susipažinti atsidarius dokumentus, kurių adresai internete http://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf ir http://www.nec.lt/failai/5027_NMPT_8kl_klausimynas.pdf). 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUTIKIMO DĖL MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMO UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI FORMA

........................................................

(mokyklos pavadinimas)

Eil. nr.

Klasė

Mokinių, 2017–2018 m. m. dalyvausiančių veiksmo tyrime sąrašas

(mokinio vardas ir pavardė)

Sutinku, kad mano vaikas/ globotinis užpildytų klausimyną, tyrimo metu naudojamą kartu su NMPP testais

Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė ir parašas

       
       
       

Savivaldybėje 2 klasės mokinių diagnostinį testą ir 4 klasės mokinių tyrimą koordinuoja Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Alina Jakonis (8 528 55 604, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), 6 ir 8 klasės tyrimą koordinuoja Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bliujūtė (8 528 55 603, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

 

Atnaujinta 2018 m. balandžio 11 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker