Gimnazijos istorija

 

Mokykla kiekvienam žmogui - tai gyvenimo dalis. Ją pradeda lankyti mažas žmogutis, o išeina subrendusi savarankiška asmenybė. Mokykla - tai mūsų šalis, tik milijonus kartų sumažinta, su tomis pačiomis problemomis ir sunkumais, rūpesčiais, džiaugsmais ir pasiekimais. Mokykla - tarsi šaltinis, pripildytas vaikų balsų ir juoko.

Mokyklos istorija - tai kelių kartų istorija. Tai pergalės ir pralaimėjimai, džiaugsmai ir nusivylimai. Visada buvo tikima, kad rytojus bus šviesesnis ir geresnis.

Tam, kad prisiliestume prie savo praeities, buvo atverstas mokyklos metraštis. Mes - tai mokyklos šiandiena, vėliau taip pat tapsianti istorija. Norint parašyti mokyklos istoriją, reikėjo perversti krūvą dokumentų bei nuotraukų.

118 metų... tai daug ar mažai. Šalies istorijoje - tai tik laiko smiltelė. Mokyklos istorija Lentvariui - tai ir miesto istorija. Jei įsikūrė gyvenvietė, tai joje būtinai bus ir mokykla. O mokykla - tai miesto kultūros židinys.

Iki 19 amžiaus Lentvaris arba Landvarovo buvo nedidelis kaimas.

1862 m. per jo teritoriją buvo nutiestas geležinkelis Sankt-Peterburgas - Varšuva. Vieną šaltą 1862 m. gruodžio rytą garvežio švilpukas sudrumstė Landvarovo tylą, pranešdamas, kad pradedamas traukinių eismas. Geležinkelio atsiradimas paskatino smulkių gamyklėlių bei amatininkų dirbtuvių atsiradimą. Miestelyje pagyvėjo prekyba. Grafo Juzefo Tiškevičiaus iniciatyva pastatytas vinių fabrikas, kurio produkcija turėjo didelę paklausą. Gyvenvietėje buvo pastatyti namai, kuriuose apgyvendinti geležinkelio darbininkai ir konduktoriai. Pirmoji šios gyvenvietės gatvė pavadinta Konduktorių. Augo gyventojų skaičius. Atsirado būtinybė įsteigti mokyklą.

1896 m. rugsėjo 20 d. mokykla atvėrė duris pirmiesiems mokiniams. Piotr Gurinovič ir pravoslavų šventikas Sergej Smirnov buvo pirmieji mokytojai. Mokykla vadinosi Landvarovo liaudies mokykla. Vaikai buvo mokomi rusų kalba. Tuometiniame Lentvaryje gyveno apie 300 žmonių.

1897-1898 mokslo metais mokykla veikė privačiame name. Mokėsi 53 berniukai ir 40 mergaičių.

1908 m. Landvarove buvo dvi mokyklos: geležinkeliečių ir liaudies.

1909 m. grafo Vladislavo Tiškevičiaus lėšomis pastatytas medinis mokyklos pastatas. Mokėsi apie 150 mokinių.

Grafai Tiškevičiai rūpinosi, kad gyvenvietė taptų miestu su savo pramone bei įstaigomis.

Pirmojo pasaulinio karo metais dvare įsikūrė ligoninė. Vladislavas Tiškevičius buvo šios ligoninės vyriausias gydytojas. Jo žmona ir dukterys slaugė sužeistuosius, rūpinosi medikamentais, tvarsliava. Geležinkelio stoties patalpose buvo įkurta maža cerkvė.

Pirmojo pasaulinio karo metais mokykla uždaryta. Joje įkurtos kareivinės.

1919-1920 m. mokslo metais mokykla vėl buvo atidaryta. Vaikai mokėsi penkiose klasėse. Valstybinė kalba - lenkų. Visa mokyklos dokumentacija vedam taip pat lenkų kalba.

Nuo 1920 iki 1939 m. Lentvaris priklausė lenkų okupuotam Vilniaus kraštui.

1939 m. gyvenvietė oficialiai pavadinta Lentvaris.

1940 m. Lentvaryje buvo: mokykla, biblioteka, geležinkelio stotis, paštas, vinių fabrikas, prekybos kioskai.

Antrasis pasaulinis karas visam kraštui padarė didelę žalą. Neaplenkė jis ir Lentvario. Miestelyje daug namų buvo sugriauta ir sudeginta. Nepažeista liko Lentvario bažnyčia, kurioje tuo metu freskomis buvo gražinamos sienos. Vokiečių okupacijos metais mokykla nedirbo Pamokos prasidėjo 1944 m. Vaikai buvo mokomi lenkų kalba.

1945-1946 m. mokslo metais vėl atidarytos klasės su rusų dėstomąja kalba.

1947-1948 m. mokslo metais mokykla tapo septynmete progimnazija.

1949 m. liepos 11 d. Lentvariui suteiktas miesto statusas. Tuo metu pradėjo dirbti gamykla „Kaitra“, kuri daugeliui dešimtmečių Lentvario gyventojus aprūpino darbu.

1949-1950 m. mokslo metais septynmetę mokyklą baigė pirmoji laida.

Nuo 1950-1951 m. mokslo metų mokykla tapo vidurine.

Projekto dalyviai, apsirengę to meto uniformomis, suvaidino to laikmečio pamoką. Parodė, kokios buvo mokymo priemonės, supažindino su mokinių elgesio taisyklėmis.

Penkiasdešimtųjų metų pabaigoje didėjo Lentvario gyventojų skaičius, atsirado naujų įmonių. Didžiausia iš jų - kilimų fabrikas.

Augo ir vaikų skaičius. Sename mediniame pastate jie nebetilpo. Mokykla veikė trijose vietose: raudonų plytų pastate prie stoties, mediniame pastate prie pašto ir kelios klasės patalpintos dabartinės Pradinės mokyklos patalpose.

1956 m. pradėtas statyti trijų aukštų mūrinis mokyklos pastatas.

1956 m. vidurinę mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Projekto pristatyme dalyvavo pirmosios laidos abiturientė Irina Lobko. Ji papasakojo apie tuometinę mokyklą. Mokytojais mokykloje dirbo jos tėvai, vėliau sesuo, sesers vyras ir ji pati, baigusi mokslus, dirbo keturis dešimtmečius.

Nuo 1956m. mokykla pavadinta Lentvario vidurinė mokykla su gamybiniu mokymu. Kartu su viduriniu išsilavinimu mokiniai įgydavo ir darbininkiškas profesijas.

1959 m. baigtas statyti centrinis mokyklos pastatas, skirtas 440 mokinių. Tačiau mokinių buvo dvigubai daugiau. Buvo pastatyti du priestatai. Tuo metu mokykloje mokėsi 960 mokinių. Mokykloje veikė bufetas, biblioteka, fizikos, chemijos, buities darbų kabinetai, mokinių bendrabutis.

1963 m. klasės su lietuvių dėstomąja kalba buvo atskirtos į savarankišką mokyklą.

1967-1968 mokslo metais nutrauktas gamybinis mokymas.

1960-1970 m. Lentvaryje buvo 26 gatvės, kurių bendras ilgis 18 km, kultūros namai, kino teatras, biblioteka, trys vaikų darželiai, 25 vietų ligoninė, vaistinė, poliklinika.

1967 m. geležinkelio stoties prieigose filmuojamos kelios meninio filmo „Krachas“ scenos.

1970 m. mokykla tapo bendro lavinimo vidurine mokykla ir pradėjo dirbti kabinetine sistema. Buvo 37 kabinetai: 6 - matematikos, 5 - rusų kalbos ir literatūros, 3 - istorijos, po 1 - prancūzų kalbos, chemijos, fizikos, biologijos, buities darbų, karinio parengimo, dirbtuvės. Klasėse mokėsi po 36-40 mokinių.

1971 m. mokykla šventė 75-mečio jubiliejų.

1975-1976 mokslo metais mokykloje buvo 42 klasės, mokėsi 1237 mokiniai, dirbo 72 mokytojai.

Įvairiu metu mokyklos direktoriais buvo:

  • Ivan Anfimov (1948-1949 m.)
  • Piotr Sevastjanov (1957-1964 m.)
  • Ivan Lukaševič (1965-1967 m.)
  • Nadežda Jarygina (1967-1976 m.)
  • Olimpiada Jemeljanova (1976-1981 m.)
  • Teodor Linkevič (1981-1984 m.)
  • Francišek Žeromskij (1984-1992 m.)

1984 iki 1992 m. 11-kai labai gerai mokyklą baigusių ir pavyzdingai besielgiančių mokinių buvo įteikti aukso medaliai. 1992 m. tokie medaliai buvo įteikti paskutinį kartą. Jį gavo mokyklos direktoriaus dukra Loreta Žeromskaja. Medalį jai įteikė tėtis.

1992 m. į atskirą mokyklą atsiskyrė lenkiškos klasės. Nuo to laiko mokykla tapo tik su rusų dėstomąja kalba. Nuo 1992 m. rugsėjo iki šių dienų mokyklai vadovauja direktorius Vladimiras Pileckis.

1996 m. mokykla iškilmingai minėjo savo 100 metų jubiliejų.

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., sumažėjus mokinių skaičiui, rytinio priestato pirmame aukšte įsikūrė Meno mokyklos filialas.

2010 m. spalio 10 d. iškilmingai buvo atidarytos dvi vaikų darželio grupės: ikimokyklinio ugdymo, kurią lanko 3-5 metų vaikai, ir priešmokyklinio ugdymo, kurią lanko 6 metų vaikai. Tai būsimi mūsų mokiniai.

2013 m. gegužės 17 d. mokykloje lankėsi Rusijos Federacijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Vladimiras Čchikvadzė, Ambasados Trečiasis sekretorius Zauras Letifovas bei Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė Ela Kanaitė. Kartu su garbingais svečiais susitikime su mokyklos bendruomene dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevičius, Trakų raj. savivaldybės vadovai: meras Vytautas Zalieckas ir administracijos direktorė Asta Kandratavičienė -,  tarybos narė Teresa Solovjova,  švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė bei Lentvario miesto seniūnas Vytas Rukšėnas.

2012-2013 metais vyko mokyklos pastato renovacija. Atnaujinant mokyklos pastatą, pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos išorės pastato sienos, rekonstruota stogo danga papildomai apšiltinant, rekonstruota šildymo sistema, apšiltintos grindys, atlikti patalpų remonto darbai. Projekto įgyvendinimui buvo skirta daugiau nei 1,8 mln. Lt. Mokykla tapo gražesnę ir jaukesnę, pasiektas mažesnis šilumos energijos vartojimas.

Mokykla siekė gimnazijos statuso. Ir 2013 m. spalio mėn. vyko vidurinio ugdymo programos akreditacija. Lentvario 1-osios mokyklos vidurinio ugdymo programa buvo akredituota 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymu Nr. V-1290.

2014 m., po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, Lentvario 1-oji vidurinė mokykla pertvarkyta į Lentvario "Versmės" gimnaziją. 2014 m. birželio 4 d. vyko gimnazijos inauguracijos iškilmės, kurių metu buvo džiaugiamasi buvusios Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos pasiekimais ir noru siekti dar geresnių rezultatų.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi daugiau nei 200 mokinių, dirba 35 aukštos kvalifikacijos mokytojai, tarp jų – socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, bibliotekininkė, 13 iš jų - buvę Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos mokiniai.

Gimnazijoje sudarytos visos sąlygos darbui bei ugdymui, saviraiškai, sportinei veiklai. Sunkus, kruopštus, atsakingas viso mokytojų kolektyvo darbas padeda mokiniams tapti dorais, sąžiningais, išsilavinusiais savo šalies piliečiais.

Gimnazija bendradarbiauja su daugeliu organizacijų. Viena iš jų – Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacija. Jos dėka mokyklos biblioteka gauna įvairios literatūros, vadovėlių, mokiniai ir mokytojai kviečiami į spektaklius, koncertus, mokiniams organizuojamos išvykos į užsienį.

Istorija tęsiasi...

 

Atnaujinta 2014 m. lapkričio 28 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker