Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

 

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

1

Gimtoji (rusų) kalba

Fizinis ugdymas

Gimtoji (rusų) kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

2

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

3

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Fizinis ugdymas

4

Lietuvių kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

5

Muzika

Dailė ir technologijos

Šokis

Fizinis ugdymas

Etika | tikyba

6

 

Dailė ir technologijos

Muzika

   

7

         

2

1

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

2

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Šokis

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

3

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

4

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

5

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Etika | tikyba

6

Muzika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Muzika

 

7

         

3

1

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

2

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

3

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

4

Dailė ir technologijos

Gimtoji (rusų) kalba

Pasaulio pažinimas

Gimtoji (rusų) kalba

Pasaulio pažinimas

5

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Etika | tikyba

6

Dailė ir technologijos

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

 

7

         

4

1

Lietuvių kalba (I gr.)

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba (I gr.)

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (I gr.)

2

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

3

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

4

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k.(Igr.)|Anglų k.(IIgr.)

Matematika

Lietuvių k.(Igr.)|Anglų k.(IIgr.)

Fizinis ugdymas

5

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.(IIgr.)|Anglų k.(Igr.)

Muzika

Lietuvių k.(IIgr.)|Anglų k.(Igr.)

Etika | tikyba

6

Muzika

Fizinis ugdymas

Šokis

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba (II gr.)

7

Lietuvių kalba (II gr.)

 

Lietuvių kalba (II gr.)

   

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

5

1

Fizinis ugdymas

Technologijos

Matematika

Fizinis ugdymas

Inform. technologijos

2

Lietuvių k. ir literatūra

Technologijos

Gimtoji (rusų) kalba

Žmogaus sauga

Gimtoji (rusų) kalba

3

Muzika

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Dailė

Gimtoji (rusų) kalba

4

Užsienio (anglų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Užsienio (anglų) kalba

Gamta ir žmogus

Lietuvių k. ir literatūra

5

Matematika

Istorija

Fizinis ugdymas

Istorija

Lietuvių k. ir literatūra

6

Gimtoji (rusų) kalba

Gamta ir žmogus

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

7

Etika

       

8

         

6

1

Užsienio (anglų) kalba

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

2

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

3

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Gamta ir žmogus

Užsienio (anglų) kalba

4

Muzika

Geografija

Istorija

Dailė

Etika

5

Lietuvių k. ir literatūra

Technologijos

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

6

Inform.technologijos

Technologijos

Fizinis ugdymas

Geografija

Lietuvių k. ir literatūra

7

   

Gamta ir žmogus

Matematika

 

8

         

7

1

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

Inform.technologijos (I gr.)

Užsienio (anglų) kalba

2

Matematika

Istorija

Lietuvių k. ir literatūra

Fizika

Užsienio (anglų) kalba

3

Fizinis ugdymas

Technologijos

Matematika

Fizinis ugdymas

Istorija

4

Užsienio (anglų) kalba

Technologijos

Fizinis ugdymas

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

5

Muzika

Biologija

Žmogaus sauga

Dailė

Biologija

6

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

7

Etika

Geografija

Gimtoji (rusų) kalba

Inform.technologijos(II gr.)

Geografija

8

         

8

1

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

2

Inform.technologijos

Gimtoji (rusų) kalba

Fizinis ugdymas

Gimtoji (rusų) kalba

Istorija

3

Geografija

Lietuvių k. ir literatūra

Istorija

Fizika

Matematika

4

Fizinis ugdymas

Etika

Gimtoji (rusų) kalba

Fizinis ugdymas

Užsienio (anglų) kalba

5

Užsienio (anglų) kalba

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

Lietuvių k. ir literatūra

Chemija

6

Muzika

Fizika

Matematika

Matematika

Biologija

7

Chemija

Technologijos

 

Geografija

Dailė

8

         

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

IG

1

Lietuvių k. ir literatūra

Etika

Lietuvių k. ir literatūra

Žm. sauga/Technologijos

Užsienio (anglų) kalba

2

Muzika

Informatika

Lietuvių k. ir literatūra

Technologijos

Užsienio (anglų) kalba

3

Matematika

Ekonomika

Fizinis ugdymas

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

4

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

Fizika

Chemija

5

Gimtoji (rusų) kalba

Geografija

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Istorija

6

Chemija

Matematika

Biologija

Istorija

Dailė

7

Fizinis ugdymas

Fizika

Užsienio (anglų) kalba

Pilietiškumo pagrindai

Biologija

8

         

IIG

1

Matematika

Inform.technologijos (I gr.)

Fizinis ugdymas

Fizika

Istorija

2

Užsienio (anglų) kalba

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

3

Užsienio (anglų) kalba

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

4

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Biologija

5

Chemija

Fizika

Etika

Gimtoji (rusų) kalba

Dailė

6

Fizinis ugdymas

Geografija

Užsienio (anglų) kalba

Technologijos/Gimtoji (rusų) k.

Chemija

7

Muzika

Lietuvių k. ir literatūra

Lietuvių k. ir literatūra

Technologijos

Gimtoji (rusų) kalba

8

 

Inform.technologijos (II gr.)

     

IIIG

1

Chemija

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Dailė | Muzika

2

Chemija

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Dailė | Muzika

3

Lietuvių k. ir literatūra

Biologija | Fizika

Lietuvių k. ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

4

Matematika

Biologija | Fizika

Lietuvių k. ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Istorija

5

Fizinis ug. | Ritminė gimn.

Matematika

Matematika

Biologija | Fizika

Etika

6

Matematika (M)

Istorija

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

7

Inform.technologijos

Inform.technologijos

Fizinis ug. | Ritminė gimn.

Lietuvių k. ir literatūra

Chemija

8

         

IVG

1

Inform.technologijos

Biologija | Fizika

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

Chemija

2

Etika

Biologija | Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Chemija

3

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

Matematika

Istorija

Dailė | Muzika

4

Chemija

Matematika

Matematika (M)

Lietuvių k. ir literatūra

Dailė | Muzika

5

Fizinis ug. | Ritminė gimn.

Lietuvių k. ir literatūra

Lietuvių k. ir literatūra

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

6

Užsienio (anglų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Lietuvių k. ir literatūra

Biologija | Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

7

Lietuvių k. ir literatūra

Istorija

Fizinis ug. | Ritminė gimn.

Fizika

Lietuvių k. ir literatūra

8

     

Istorija (M)

 
               

 

Atnaujinta 2021 m. rugsėjo 15 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker