Pamokų tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

 

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

1

Matematika

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių kalba (valst.)

Choreografija

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

3

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Kūno kultūra

4

Muzika

Kl. valanda

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

5

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Muzika

Kūno kultūra

Gimtoji kalba (rusų)

6

       

Etika/Tikyba

7

         

2

1

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

2

Matematika

Gimtoji kalba (rusų)

Užsienio kalba (anglų)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

3

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

Muzika

4

Dailė ir technologijos

Kl.valanda

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Kūno kultūra

5

Muzika

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Užsienio kalba (anglų)

6

 

Kūno kultūra

Dailė ir technologijos

 

Etika/ Tikyba

7

         

 

3

1

Matematika

Matematika

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Užsienio kalba (anglų)

2

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

3

Gimtoji kalba (rusų)

Kūno kultūra

Muzika

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

4

Lietuvių kalba (valst.)

Kl. valanda

Lietuvių kalba (valst.)

Choreografija

Pasaulio pažinimas

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Kūno kultūra

6

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (valst.)

   

Etika/ Tikyba

7

         

4

1

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

Kūno kultūra

2

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

3

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

4

Dailė ir technologijos

Kl. valanda

Pasaulio pažinimas

Muzika

Gimtoji kalba (rusų)

5

Lietuvių kalba (valst.)

Kūno kultūra

Muzika

Užsienio kalba (anglų)

Pasaulio pažinimas

6

Lietuvių kalba (valst.)

 

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Etika/ tikyba

7

         

5

1

Muzika

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

Istorija

Lietuvių kalba (valst.)

2

Istorija

Matematika

Kūno kultūra

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

3

Inform. technologijos

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Technologijos

Gimtoji kalba (rusų)

4

Lietuvių kalba (valst.)

Kl. valanda

Gamta ir žmogus

Technologijos

Gamta ir žmogus

5

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

Dailė

Matematika

Matematika

6

Kūno kultūra

Gimtoji kalba (rusų)

Etika

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

7

 

Žmogaus sauga

     

8

         

6

1

Istorija

Inform. technologijos (I)

Kūno kultūra

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

2

Muzika

Lietuvių kalba (valst.)

Dailė

Matematika

Gamta ir žmogus

3

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba (valst.)

Geografija

Istorija

4

Gimtoji kalba (rusų)

Kl. valanda

Lietuvių kalba (valst.)

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

5

Etika

Gimtoji kalba (rusų)

Gamta ir žmogus

Technologijos

Geografija

6

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

Technologijos

Matematika

7

Kūno kultūra

Inform. technologijos (II)

Užsienio kalba (anglų)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

8

         

7

1

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Žmogaus sauga

Gimtoji kalba (rusų)

Istorija

2

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Biologija

Fizika

Lietuvių kalba (valst.)

3

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Dailė

Istorija

Matematika

4

Lietuvių kalba (valst.)

Kl. valanda

Kūno kultūra

Geografija

Matematika

5

Kūno kultūra

Lietuvių kalba (valst.)

Užsienio kalba (anglų)

Inform. technologijos

Biologija

6

Muzika

Lietuvių kalba (valst.)

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Geografija

7

 

Technologijos

 

Etika

Užsienio kalba (anglų)

8

 

Technologijos

     

8

1

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba (valst.)

Užsienio kalba (anglų)

Gimtoji kalba (rusų)

2

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba (valst.)

Užsienio kalba (anglų)

Istorija

3

Kūno kultūra

Fizika

Užsienio kalba (anglų)

Etika

Geografija

4

Chemija

Kl. valanda

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba (valst.)

5

Muzika

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Matematika

Chemija

6

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

Dailė

Fizika

Biologija

7

Matematika

Geografija

Kūno kultūra

Technologijos

Inform. technologijos

8

         

IG

1

Lietuvių kalba (valst.)

Istorija

Gimtoji kalba (rusų)

Inform. technologijos

Matematika

2

Kūno kultūra

Fizika

Gimtoji kalba (rusų)

Biologija

Matematika

3

Pil. pagrindai

Lietuvių kalba (valst.)

Etika

Matematika

Lietuvių k. / Žm. sauga

4

Muzika

Kl. valanda

Užsienio kalba (anglų)

Fizika

Chemija

5

Lietuvių kalba (valst.)

Matematika

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

Istorija

6

Chemija

Technologijos

Kūno kultūra

Gimtoji kalba (rusų)

Užsienio kalba (anglų)

7

Užsienio kalba (anglų)

Gimtoji kalba (rusų)

Dailė

Geografija

Biologija

8

 

Ekonomika ir verslumas

     

IIG

1

Kūno kultūra

Etika

Dailė

Gimtoji k. / Technologijos

Gimtoji kalba (rusų)

2

Lietuvių kalba (valst.)

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

Technologijos

Lietuvių kalba (valst.)

3

Chemija

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

Biologija

Lietuvių kalba (valst.)

4

Matematika

Kl. valanda

Gimtoji kalba (rusų)

Matematika

Pil. pagrindai

5

Matematika

Istorija

Kūno kultūra

Fizika

Užsienio kalba (anglų)

6

Užsienio kalba (anglų)

Geografija

Užsienio kalba (anglų)

Geografija

Istorija

7

Muzika

Fizika

Lietuvių kalba (valst.)

Inform. technologijos

Chemija

8

 

Lietuvių kalba (valst.)

     

IIIG

1

Inform. technologijos

Muzika

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizika / Biologija

Muzika

2

Lietuvių kalba ir literatūra

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

Inform. technologijos

Gimtoji kalba (rusų)

3

Lietuvių kalba ir literatūra

Istorija

Kūno kultūra

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (anglų)

4

Kūno kultūra

Kl. valanda

Užsienio kalba (anglų)

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

5

Chemija

Fizika / Biologija

Matematika

Gimtoji kalba (rusų)

Lietuvių kalba ir literatūra

6

Gimtoji kalba (rusų)

Fizika / Biologija

Matematika

Gimtoji kalba (rusų)

Chemija

7

Etika

Matematika

 

Matematika

Istorija

8

 

Matematika (M)

     
               

 

Atnaujinta 2018 m. gruodžio 10 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker