Logopedas - specialusis pedagogas

 

Logopedė, specialioji pedagogė Daiva Dovydaitienė

 


 

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas - mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tyrimas ir šalinimas.

Logopedo uždaviniai:

 • koreguoti žodinę vaikų kalbą bei vystyti rišliąją kalbą;
 • pirmos klasės mokinių rašymo ir skaitymo sutrikimų profilaktika;
 • lavinti pažintinius procesus;
 • turtinti, tikslinti vaikų žodyną;
 • mokyti kalbėti aiškiai, nuosekliai, rišliai, taisyklingai vartoti gramatines formas;
 • lavinti foneminę klausą;
 • lavinti garsinės analizės bei sintezės įgūdžius;
 • lavinti dėmesį, atmintį, regimąjį suvokimą;
 • šalinti rašymo ir skaitymo sutrikimus;
 • su logopediniu darbu supažindinti mokinių tėvus bei mokytojus.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai - didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio(vaiko) ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).

 


 

Specialusis pedagogas:

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
 • organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
 • dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį;
 • tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;
 • atsiskaito mokyklos vadovui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį;
 • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

 


 

Darbo laikas:

 • pirmadieniais – trečiadieniais 9.00 – 15.00 val.
 • ketvirtadieniais 9.00 – 14.00 val.

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai:

 • Logopedo - spec. pedagogo veiklos planas 2018-2019 m.m. (PDF) 
 • Logopedo - spec. pedagogo veiklos planas 2017-2018 m.m. (PDF)

 


 

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2018 m. lapkričio 14 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker