Psichologas

 

Gimnazijos psichologo veikla:

 • Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų;
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų;
 • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas;
 • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje;
 • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas;
 • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
 • dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

Kontaktai:

 • Telefonas 8 528 41085 (Trakų švietimo pagalbos tarnyba)

 

Laikinai psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama tik mokiniams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, bei vyksta šių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų konsultavimas.

Psichologė Austė Idaitė dirba gimnazijoje antradieniais nuo 9.10 iki 11.10 val

 

Dokumentai:

 • Psichologo veiklos planas(PDF)

Naudinga literatūra:

 • J. Gray (2012).Vaikai kilę iš dangaus. Pozityvūs vaikų auklėjimo metodai. Vilnius, „Alma littera“;
 • Miniere (2008).Pirmasis laiptelis. Vilnius, „Baltos lankos“;
 • J. W. James, R. Friedman, dr. L. Landon Matthews (2009).Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, „Tyto alba“;
 • Faber, E. Mazlish (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius, „Vaga“;
 • Faber A., Mazlich E. (1999).Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, „Gardenija“;
 • Molicka M.(2007). Terapinės pasakos. Vilnius, „Vaga“;
 • T. Dreikurs, V. Soltz (2007). Laimingi vaikai. Vilnius, „Vaga“;
 • Czisch F. (2007).Vaikai gali daugiau. Kitokia pradinė mokykla. Vilnius, „Kronta“;

Naudingos nuorodos tėvams:

Naudingos nuorodos mokytojams:


 

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2020 m. rugsėjo 22 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker