Ugdymas karjerai

 

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai specialistas gimnazijoje padeda mokiniui pasirinkti jam tinkamas ugdymo ir užimtumo galimybes ir planuoti būsimą darbo karjerą. Ugdymas karjerai aprėpia šias paslaugas: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo.

Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis šiais principais:

prieinamumo – ugdymas karjerai gimnazijoje teikiamas nemokamai visiems be išimties mokiniams; 

nešališkumo – specialistas padeda mokiniui pasirinkti tinkamiausią būsimą karjerą, negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų; dėl asmeninės karjeros kiekvienas apsisprendžia savarankiškai;

individualizavimo – ugdymas karjerai vykdomas atsižvelgiant į individualius poreikius;

kokybės – ugdymo karjerai specialistas atsako už paslaugų kokybę ir laikosi profesinio elgesio etikos.

Gimnazija užtikrina, kad mokiniai žino, kur, kada ir kaip gali gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Gimnazijoje yra paskirtas už tai atsakingas asmuo - socialinė pedagogė Alina Novikova.

Pinigų mokinių profesiniam orientavimui mokyklose skiriama iš mokinio krepšelio, taip pat kitų lėšų. 

Teisės aktai

     Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284)

Atvira informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema AIKOS

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė MUKIS

Ugdymo karjerai specialistė Alina Novikova teikia paslaugas:

 • Konsultuoja moksleivius, jų tėvus, pedagogus karjeros planavimo, savęs pažinimo klausimais;
 • Padeda mokiniams nustatyti kokius gebėjimus jie turėtų ugdyti;
 • Teikia informaciją apie mokymosi bei įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, darbo rinkos būklę;
 • Supažindina su kintančiu darbo pasauliu;
 • Supažindinama su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, mokoma sudaryti karjeros planą;
 • Organizuoja susitikimus su buvusiais mokyklos mokiniais;
 • Padedama klasių auklėtojams vesti susirinkimus, renginius karjeros planavimo tema.
 • Konsultacijos vyksta socialinio pedagogo kabinete.

Darbo laikas:

 • Pirmadieniais 13.00 – 15.00 val.
 • Antradieniais 14.00 – 16.00 val.
 • Trečiadieniais 14.00 – 16.00 val.

 

Karjeros koordinatoriaus  veiklos planas 2018-2019 m.m PDF

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2018 m. gruodžio 9 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker