Gimnazijos valdymo struktūros schema

 

Direktorius

Direktorius

Savivalda

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pastato priežiūros specialistas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mokytojų taryba
(vadovauja direktorius)

Mokytojai

Valytojos

Vyr. buhalteris

Mokyklos taryba (vadovauja pirmininkas)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai

Kiemsargis

Bibliotekos vedėjas

Mokinių taryba (vadovauja socialinis pedagogas)

Auklėtojų padėjėjai

Budėtojas

Raštinės vedėjas

Klasių tėvų komitetai (vadovauja klasių auklėtojai)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Pastato priežiūros darbininkas

 

Metodinė taryba (vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui)

Neformaliojo ugdymo vadovai

 

Inžinierius kompiuteriams prižiūrėti

 

Logopedas – spec. pedagogas

       

Socialinis pedagogas

       

Psichologas

       

 

Atnaujinta 2014 m. spalio 13 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker