Pareigybių aprašymai

 

 • Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas PDF
 • Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas PDF
 • Mokytojo pareigybės aprašymas PDF
 • Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas PDF
 • Auklėtojo pareigybės aprašymas PDF
 • Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas PDF
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Bibliotekininko pareigybės aprašymas PDF
 • Logopedo-specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Elektriko pareigybės aprašymas PDF
 • Kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybės aprašymas PDF
 • Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas PDF
 • Vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymas PDF
 • Raštvedžio pareigybės aprašymas PDF
 • Budėtojo pareigybės aprašymas PDF
 • Kiemsargio pareigybės aprašymas PDF
 • Pastatų ir sistemų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas PDF
 • Sargo pareigybės aprašymas PDF
 • Valytojo pareigybės aprašymas PDF
 • Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema PDF

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio 5 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker