Darbuotojų darbo užmokestis

 

Duomenys apie 2019 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

3237,14

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

0,75

1630,04

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1141,29

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

1430,13

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

9

 

508,55

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

5

4

879,57

Auklėtojos, PUG pedagogai

3

3

827,66

Buhalteris

1

0,75

980,81

IKT specialistas

1

0,5

302,75

Raštinės vedėja

1

1

738,36

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,25

489,14

Auklėtojos padėjėja

3

3

602,40

Duomenys apie 2019 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

2494,24

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1587,03

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1141,90

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

1308,81

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

9

 

471,01

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

5

4

782,24

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

806,22

Buhalteris

1

0,75

966,01

IKT specialistas

1

0,5

302,75

Raštinės vedėja

1

1

726,60

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai,)

12

11,25

495,38

Auklėtojos padėjėja

3

3

590,52

Duomenys apie 2019 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

2369,41

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1310,77

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1127,10

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

1288,53

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

9

 

458,12

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėjos)

5

4

843,00

Auklėtojos

4

4

873,56

Buhalteris

1

0,75

957,04

IKT specialistas

1

0,5

302,75

Raštinės vedėja

1

1

637,66

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai)

9

8,75

503,19

Auklėtojos padėjėja

3

3

563,35

Duomenys apie 2018 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1892,77

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1246,56

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1089,15

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

12

 

1006,49

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

9

 

329,52

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3,5

673,29

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

733,10

Buhalteris

1

0,75

797,65

IKT specialistas

1

0,5

246,67

Raštinės vedėja

1

1

571,96

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,25

462,84

 Duomenys apie 2018 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

2036,22

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1289,22

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

998,96

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

14

 

991,86

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

354,95

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

673,31

Auklėtojos

4

4

665,86

Buhalteris

1

0,75

703,03

IKT specialistas

1

0,5

252,63

Raštinės vedėja

1

1

563,33

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai)

8

8,75

463,55

Auklėtojos padėjėja

4

3

386,44

Duomenys apie 2018 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1741,34

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1012,77

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

848,74

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

720,71

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

252,40

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3

558,67

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

624,72

Buhalteris

1

0,75

652,95

IKT specialistas

1

0,5

202,90

Raštinės vedėja

1

1

460,13

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

12

11,25

326,65

Duomenys apie 2018 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1725,76

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

0,75

671,08

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

850,85

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

730,75

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

277,54

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja, mokytojo padėjėja)

4

3,5

616,89

Auklėtojos, PUG pedagogai

4

4

670,15

Buhalteris

1

0,75

657,72

IKT specialistas

1

0,5

202

Raštinės vedėja

1

1

451,05

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

358,34

 Duomenys apie 2017 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1770

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1179

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

1033

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

749

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

292

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

718

Auklėtojos

3

3

665

Buhalteris

1

0,75

723

IKT specialistas

1

0,5

198

Raštinės vedėja

1

1

575

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

478

Duomenys apie 2017 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1873

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

992

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

885

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

867

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

286

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

664

Auklėtojos

3

3

463

Buhalteris

1

0,75

666

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

432

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

376

Duomenys apie 2017 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1729

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

987

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

843

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

742

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

277

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

657

Auklėtojos

3

3

647

Buhalteris

1

0,75

433

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

431

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

356

Duomenys apie 2017 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) darbuotojui

Direktorius (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

1718

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įskaitytas papildomas mokytojo darbas)

1

1

484

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

866

Mokytojai, dirbantys pilnu krūvių

17

 

691

Mokytojai, dirbantys nepilnu krūvių

10

 

293

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėja)

3

2,5

657

Auklėtojos

3

3

529

Buhalteris

1

0,75

618

IKT specialistas

1

0,5

184

Raštinės vedėja

1

1

431

Aptarnaujantis personalas (valytojos, kiemsargis, budėtoja, pastatų priežiūros darbininkai, auklėtojos padėjėja)

10

10,75

360

 

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio 5 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker