Laisvos darbo vietos

 

Trakų rajono savivaldybė skelbia konkursą Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

 

Konkurso paskelimo data  2022 m. balandžio 22 d.

 

Atrankos data – 2022 m. rugpjūčio 17 d. 


Pagrindinis skelbimas,
kuriame pateikta visa informacija apie konkursą,patalpintas Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu:

 

http://trakai.lt/svarbi-informacija/konkursai/konkursai-i-svietimo-istaigu-vadovu-pareigas/574.

 

 

 Lentvario „Versmės“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingi:

       1. Geografijos mokytojas - 9 kontakt. val./sav. (6-8 ir I-II gim. kl.)

             Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, įgytas edukologijos bakalauro laipsnis, geografijos mokytojo kvalifikacija;
 • Gebėjimas kurti edukacinę aplinką;
 • Gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Gerai mokėti rusų kalbą;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

Privalumai:

 • Geografijos mokytojo darbo patirtis;
 • Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
 • Patirtis vykdant projektinę veiklą.

    

  2. Informacinių technologijų mokytojas

Informacinių technologijų mokytojo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs matematikos ir (ar) informatikos mokytojų rengimo arba matematikos, informatikos, informatikos inžinerijos, informacinių technologijų studijų programą;
 • mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
 • žinoti ir išmanyti informacinių technologijų dalyko turinį, metodikos reikalavimus;
 • informacinių technologijų mokytojo darbo patirtis;
 • gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
 • patirtis vykdant projektinę veiklą.
 • gerai mokėti rusų kalbą.

Privalumai:

 • gebėjimas kurti edukacinę aplinką;
 • gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

3. Psichologas - 0,5 pareigybės

Pareigybės paskirtis:

Psichologinės pagalbos ir konsultacijų teikimas gimnazijos bendruomenei.

Darbo pobūdis:

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas, profesinis konsultavimas;
 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
 • Derinti su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos programą mokslo metams;
 • Skirti savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarkyti mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengti rekomendacijas, prevencines programas, ruoštis konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Reikalavimai:

 • Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 
 • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis.
 • Gerai mokėti rusų kalbą.

Privalumai: Darbo patirtis švietimo įstaigos veiklos srityje.

 

        4. Учитель начальных классов

Обязанности: Проведение уроков по программе начальной школы в 1-4 кл. для учеников из Украины.

 

Требования: Высшее педагогическое образование по специальности учитель начальных классов.

 

Преимущества: Опыт работы в школе; владение методиками развивающего обучения; нестандартность, креативность, гибкость, позитивное отношение к миру; открытость новому; умение учиться.

 

 

 Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

  1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  2.    Asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopiją;

  3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  5.    Gyvenimo aprašymą (CV);

  6.    Motyvacinį laišką;

  7.    Rekomendacijas;

  8.    Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (pvz., pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijos ir kt.).

Dokumentai  priimami iki 2022 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba gimnazijos raštinėje (Lauko g. 20, Lentvaris) nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.

Konfidencialumą garantuojame.

 

 

Atnaujinta 2022 m. birželio 7 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker