Laisvos darbo vietos

 

Lentvario „Versmės“ gimnazijai nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. reikalingi:

       1. Geografijos mokytoja(s) - 9 kontakt. val./sav. (6-8 ir I-II gim. kl.)

             Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, įgytas edukologijos bakalauro laipsnis, geografijos mokytojo kvalifikacija;
 • Gebėjimas kurti edukacinę aplinką;
 • Gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Gerai mokėti rusų kalbą;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

Privalumai:

 • Geografijos mokytojo darbo patirtis;
 • Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
 • Patirtis vykdant projektinę veiklą.

                     

       2. Mokytojo padėjėjas - 0,5 pareigybės

Pareigybės paskirtis:

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programas, padėjėjas padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams bei mokiniams.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
 • Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.
 • Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Gerai mokėti rusų kalbą.

       

       3. Psichologas - 0,5 pareigybės

Pareigybės paskirtis:

Psichologinės pagalbos ir konsultacijų teikimas gimnazijos bendruomenei.

Darbo pobūdis:

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas, profesinis konsultavimas;
 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
 • Derinti su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos programą mokslo metams;
 • Skirti savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarkyti mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengti rekomendacijas, prevencines programas, ruoštis konsultacijoms, paskaitoms, tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Reikalavimai:

 • Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 
 • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis.
 • Gerai mokėti rusų kalbą.

Privalumai: Darbo patirtis švietimo įstaigos veiklos srityje.

 

 Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

  1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  2.    Asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopiją;

  3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  4.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  5.    Gyvenimo aprašymą (CV);

  6.    Motyvacinį laišką;

  7.    Rekomendacijas;

  8.    Kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (pvz., pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijos ir kt.).

Dokumentai  priimami iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba gimnazijos raštinėje (Lauko g. 20, Lentvaris) nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2018 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.

Konfidencialumą garantuojame.

 

 

 

Atnaujinta 2018 m. liepos 27 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker