Ikimokyklinis ugdymas

 

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai. Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos mokyklose ir kitose įstaigose (pavyzdžiui, kaimų daugiafunkciuose centruose).

Priėmimas

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė ar kitas steigėjas, jei darželis yra privatus. Paprastai taikomi bendri priėmimo principai, vienas iš jų – ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi būti kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami kūdikiai nuo gimimo iki 6 metų. Metų nesulaukusius mažylius tėvai kuriam laikui (daugiausia 4 val. per dieną) gali palikti tik tose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose yra įsteigtos specialios grupės su specialia įranga (šalia grupės patalpų turi būti įrengta vieta vežimėliams laikyti, priėmimo nusirengimo patalpoje – vystymo stalas, speciali virtuvėlė ir kt.). Kūdikius grupėje turi prižiūrėti dvi profesionalios auklėtojos.

Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą tos ikimokyklinės įstaigos vadovui. Kai kuriose savivaldybėse priėmimas centralizuotas, tokiu atveju tėvai turi rašyti prašymą savivaldybei. Tėvų prašymai yra užregistruojami.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

Teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programos

Mokyklos dokumentai

 

 


 

Informacija pateikiama PDF, DOC bei DOCX formato dokumentuose.

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader arba Foxit Reader.

Norint peržiūrėti DOC ar DOCX formato dokumentus, reikia įdiegti LibreOffice Writer (nemokama), Apache OpenOffice Writer (nemokama), Microsoft Word arba kitą tekstų redagavimo programą, palaikančią šį formatą.

 

Atnaujinta 2020 m. balandžio 10 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker