Menu Close

11 ir 12 klasės mokiniai lankėsi Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre

11 ir 12 klasės mokiniai lankėsi Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre – vartai į Lietuvos saugomas teritorijas.
Mokiniai dalyvavo įdomioje edukacijoje ir paskaitoje “Biologinė įvairovė saugomose teritorijose” tema. Edukacija padėjo suprasti ką ir kodėl reikia saugoti, kodėl gamtosauga žmonijai darosi vis svarbesnė. Mokiniai susipažino su saugomų teritorijų sistema, sužinojo, kad Lietuvoje yra 5 nacionaliniai, 30 regioninių parkų, 3 valstybiniai gamtiniai ir 2 kultūriniai rezervatai, apie 400 draustinių, daugiau kaip 800 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų. Tai pat išsiaiškino – kur Lietuvoje ir pasaulyje galime rasti didžiausią biologinę įvairovę, kokiu būdu yra užtikrinama jos apsauga bei kodėl šiandien taip sparčiai nyksta rūšys.
24 ноября ученики 11 и 12 классов посетили центр охраняемых территорий.
Ученики участвовали в интересной эдукации и лекции о биологическом разнообразии охраняемых территорий. Эдукация помогла понять, что и почему необходимо охранять, почему это становится все более важным для человечества. Ученики ознакомились с системой охраняемых территорий, узнали, что в Литве 5 национальных, 30 региональных парков, 3 государственных природных и 2 культурных заповедника, более 800 охраняемых государством объектов природного наследия. Узнали, где в Литве и в мире можно найти самое большое биологическое разнообразие, как оно охраняется и почему сегодня так быстро исчезают виды.