Menu Close

Gimnazijos mokytojai dalyvavo profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminare “Patirtinis ugdymas Lenkijos švietimo įstaigose”

2022 m. gruodžio pabaigoje gimnazijos mokytojai dalyvavo profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminare “Patirtinis ugdymas Lenkijos švietimo įstaigose”.
Apsilankėme Wasylków, Supraśl ir Białystok. Buvo įdomu ir naudinga panagrinėti Lenkijos švietimo sistemos ypatumus, susipažinti su kultūriniu bei istoriniu šalies paveldu.
В последние дни декабря 2022 года учителя гимназии приняли участие в семинаре повышения профессиональной квалификации “Экспериментальное обучение в учебных заведениях Польши”.
Посетили Wasylków, Supraśl и Białystok. Было интересно и полезно поанализировать особенности обучения в Польше, ознакомиться с культурным и историческим наследием страны.