Menu Close

“Google Classroom” – ugdymo procesui

Balandžio 12-13 dienomis mūsų gimnazijos mokytojai toliau tęsė mokymus pagal “Kokybės krepšelio” projektą. Šių mokymų tema – “Google klasės” (Google Classroom) naudojimas ugdymo procese”. Lektorės Miroslavos Aziulevičienės padedami pedagogai mokėsi kurti virtualias klases, talpinti jose mokomąją medžiagą, skirti ir taisyti ar komentuoti mokinių įkeltus darbus.
Šių mokymų metu mokytojai taip pat sužinojo, kaip komunikuoti su mokiniais per Google Meet programą.
“Kokybės krepšelio” projekto veikla. Bendrai finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Trakų rajono savivaldybės lėšų.
12-13 апреля учителя нашей гимназии продолжили обучение в рамках проекта “Корзина качества”. Тема семинара – ” Использование Google классов (Google Classroom) в процессе обучения”. С помощью лектора Мирославы Азюлявичене педагоги учились создавать виртуальные классы, заполнять их учебным материалом, исправлять ошибки и комментировать работы учеников, находящиеся в виртуальном пространстве.
Также учителя узнали, как общаться с учениками при помощи системы Google Meet.