Menu Close

Į gimnaziją atvyko Trakų priešgaisrinės gelbėjimo stoties specialistas

Kaip saugiai poilsiauti prie ežero, nepatekti į jūros pinkles, išsaugoti savo ir kito žmogaus gyvybę ekstremalioje situacijoje, papasakojo 4-6 klasių mokiniams, atvykęs į gimnaziją Trakų priešgaisrinės gelbėjimo stoties specialistas Andrius Stankevičius.
Как безопасно отдыхать на берегу озера, не попасть в ловушки моря и спасти свою жизнь и жизнь другого человека в чрезвычайной ситуации рассказал ученикам 4-6 классов посетивший гимназию специалист Тракайской противопожарной спасательной станции Андрюс Станкявичюс.