Menu Close

Kiekvienais metais balandžio 29-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė šokio diena.

Kiekvienais metais balandžio 29-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė šokio diena.
Šokis yra kalba, kuria kalba visos pasaulio tautos. Šokis padeda įveikti bet kokias ribas ir kliūtis.
“Šoka visi!” — šis kvietimas vertas tapti šios dienos šūkiu!
Pradinių klasių mokiniai kartu su šokių mokytoja Aleksandra Prošečkina sveikina visus su Tarptautine šokio diena ir dovanoja savo pozityvią nuotaiką!
Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца.
Танец — это язык, на котором говорят все народы мира. Он помогает преодолевать любые границы и барьеры.
«Танцуют все!» — этот призыв достоин стать лозунгом сегодняшнего дня!
Ученики начальной школой вместе с учителем танцев Александрой Прошечкиной поздравляют всех с Днем Танца и дарят свой позитивный настрой!