Menu Close

Pedagogų metodinė – praktinė konferencija “Inovacijų link: geroji projekto “Kokybės krepšelis” praktika”

Birželio 2 d. gimnazijoje vyko pedagogų metodinė – praktinė konferencija “Inovacijų link: geroji projekto “Kokybės krepšelis” praktika”. Konferenciją atidarė nuostabus vyresnių klasių mokinių šokio duetas.
Sveikinimo žodį atvykusiems į konferenciją pedagogams tarė Trakų rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Jonas Kietavičius, Švietimo ir sporto skyraus Vedėja Dalia Dzigienė ir NŠA išorės vertintoja, lektorė Olivija Saranienė.
Neringa Šakinienė, projekto „Kokybės krepšelis“ gimnazijos koordinatorė, apžvelgė nuveiktus projekto rėmuose darbus: seminarus mokytojams, mokinių edukacines išvykas ir užsiėmimus, mokytojų atviras pamokas, SMART lentų įsigijimą ir pan.
Plenariniame posėdyje įvairių dalykų mokytojai dalijosi savo darbo patirtimi, pristatė geriausiai pavykusias veiklas, kalbėjo apie šiuolaikinės pamokos mokymo metodus, atnaujintų programų ypatybes. Pristatyti vykdytus projektus mokytojams padėjo mokiniai.
Antroje konferencijos dalyje vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo pristatytas SMART lentų funkcionalumas ir jų panaudojimo galimybės pamokose.
Konferencija buvo labai idomi ir naudinga.
2 июня в гимназии прошла методико-практическая конференция педагогов «Навстречу инновациям: передовой опыт проекта «Корзина качества». Конференцию открыл замечательный танцевальный дуэт старшеклассников.
С приветственным словом к приехавшим на конференцию педагогам обратились Йонас Кетавичюс, заместитель мера Тракайского районного самоуправления, Даля Дзигене, руководитель отдела образования и спорта, и Оливия Саранене, сотрудник внешней проверки НАП, лектор.
Неринга Шакинене, координатор проекта «Корзина качества» в гимназии, представила отчет о проделанной работе в рамках проекта: семинары учителям, эдукационные поездки и занятия школьникам, открытые уроки учителей, пртобретение школой СМАРТ-досок и др.
На пленарном заседании учителя различных предметов делились опытом своей работы, представили наиболее успешные мероприятия, рассказали о современных методах проведения уроков, особенностях обновленных программ. Представить проекты учителям помогали их ученики.
Во второй части конференции прошли практические занятия, в ходе которых были представлены функциональность SMART-досок и возможности их использования на уроках.
Конференция была очень интересной и полезной.