Menu Close

Stovyklautojai aplankė Klaipėdos miestą

Birželio 16 d. stovyklautojai nuvyko į Klaipėdą, kur apsilankė Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinariume. Vaikai turėjo unikalią galimybę pamatyti, koks įspūdingas yra jūros pasaulis. Jie stebėjo delfinų ir jūros liūtų pasirodymą, poilsiavo prie Baltijos jūros, pamatė itin retą gamtos reiškinį – jūros rūką, kuris sujungė krantą ir debesis. Kupini įspūdžių keliautojai vakare grįžo namo. Taip nuostabiai ir turiningai vaikai praleido paskutinę dieną vasaros poilsio stovykloje.
Visų stovyklautojų vardu dėkojame Trakų rajono savivaldybei už vaikų socializacijos programos “Vasara 2023” rėmimą ir mokinių tėvams už visokeriopą pagalbą, vykdant šį projektą.
16 июня ученики, посещающие летний лагерь, побывали в Клайпеде. Они посетили Морской музей Литвы и дельфинариум. Дети имели уникальную возможность увидеть удивительный мир моря. Ребята наблюдали выступления дельфинов и морских львов, отдыхали у Балтийского моря, видели довольно редкое явление – морской туман, который соединил берег моря и облака. Полные впечатлений путешественники вечером вернулись домой. Так интересно и познавательно прошёл последний день в летнем школьном лагере.
От имени всех детей благодарим за финансовую поддежку программы детской социализации “Лето 2023” самоуправление Тракайского района и родителей учеников за оказание разносторонней помощи при осуществлении проекта.