Menu Close

Strateginis planas

Darbo grupė rengianti 2022-2025 m. strateginį planą:

  1. dr. Oksana Kietavičienė, gimnazijos direktorė, darbo grupės pirmininkė;
  2. Alina Novikova, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Alisa Abraitienė, vyresnioji biologijos mokytoja;
  4. Jelena Maselait, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  5. Božena Račinska, muzikos mokytoja metodininkė;
  6. Neringa Šakinienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.