Menu Close

UTA

UTA įgyvendinimo ir koordinavimo veiksmų planas 2022-2024 m.

Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupė

 1. dr. Oksana Kietavičienė, gimnazijos direktorė (pirmininkė);
 2. Alina Novikova, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Aleksandra Družinina, chemijos mokytoja metodininkė;
 4. Janina Kazarina, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 5. Galina Kviatkovska, matematikos vyresnioji mokytoja;
 6. Irina Grigorjeva, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 7. Edita Radulevič, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
 8. Lena Zeinalova, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

 • Dėl globalizacijos ir greitai kintančių technologijų spartėja ir visą pasaulį apėmę socialiniai, ekonominiai bei aplinkosaugos iššūkiai.
 • Tam, kad žmonės sugebėtų valdyti pokyčius, jie privalo turėti tinkamas kompetencijas, kurias įgyti įmanoma tik užtikrinus kokybišką ir tinkamai suplanuotą švietimą.
 • Dėl pasikeitusių technologijų ir kintančių aplinkos poreikių atsiras naujų ūkio šakų, taigi, ir nauji gebėjimai, kuriuos ateityje privalės turėti mokyklų absolventai, bus kitokie.
 • Siekiant, kad mokiniai būtų parengti gyventi iššūkių ir galimybių kupiname pasaulyje, būtina patobulinti ugdymo turinį ir jo struktūrą.                                   

UTA reglamentuojantys dokumentai ir kitos naudingos nuorodos

Patvirtintos atnaujintos ugdymo programos

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita

Pamokų planų pavyzdžiai

Pamokos stebėjimo protokolas

Kompetencijų žemėlapių pavyzdžiai