Menu Close

Psichologas

Jelena Čepaitienė, psichologė

Darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 9-14
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8-14
Penktadienis

Dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

Gimnazijos psichologo veikla:

  • Mokinių, jų tėvų ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų;
  • Bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų;
  • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas;
  • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje;
  • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas;

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
  • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai;
  • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų sutikimą;