Menu Close

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

  1. Aleksandra Prošečkina, šokių mokytoja, darbo grupės pirmininkė;
  2. Diana Petrenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (kuruojanti);
  3. Leslav Mažeiko, vyresnysis informacinių technologijų mokytojas;
  4. Aleksandra Družinina, chemijos mokytoja metodininkė;
  5. Edita Radulevič, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja.