Menu Close

Sveikatos priežiūra

 „Sveiki žmonės – laiminga visuomenė“

Dominyka Vyšniauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros sepcialistė

Darbo laikas Trakų r. Lentvario “Versmės” ir Trakų r. Henriko Senkevičiaus gimnazijose

Darbo pradžia Pietų pertrauka Darbo pabaiga
Pirmadienis 7.30 12.00-13.00 14.00
Antradienis 7.30 12.00-13.00 14.00
Trečiadienis 7.30 12.00-13.00 14.00
Ketvirtadienis 7.30 12.00-13.00 14.00
Penktadienis 7.30 12.00-13.00 14.00

Kontaktai

El. paštas: dominyka@trakuvsb.lt

Funkcijos:

 • renka kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į jų amžiaus tarpsnius;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;
 • teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrina mokinių asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • įtaręs, jog mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas praneša raštu apie tai mokyklos vadovui.

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas