Menu Close

Filosofija, misija ir vizija

Gimnazijos vizija

Daugiakultūrė bendruomeniška mokykla, turinti ugdymo sistemą, kurioje vyrauja sąmoningas požiūris į mokymą (si), intelektinis smalsumas, pažinimo ir atradimo džiaugsmas.

Gimnazijos misija

Puoselėjant savitą gimnazijos kultūrą, sukurti tokią mokymosi aplinką, kuri patenkins kiekvieno ugdytinio poreikius, suteiks galimybę siekti asmeninės pažangos ir aktyviai dalyvauti įgūdžiais ir kompetencijomis grįsto mokymosi procese.

Gimnazijos filosofija

“Rask laiko galvoti – tai jėgos versmė” (Motina Teresė)

Gimnazijos vertybės

Bendrystė – suprantama kaip draugystė, pagalba vieno kitam, atjauta ir dalijimasis džiaugsmais ir rūpesčiais;
Lankstumas – suprantamas kaip gebėjimas efektyviai prisitaikyti prie kylančių iššūkių ieškant asmeninio potencialo geriausiems sprendimams;
Tolerancija – suprantama kaip pagarba kiekvieno bendruomenės nario individualumui, išskirtinumui ir jų puoselėjimas;
Atsakomybė – suprantama kaip bendrų tikslų priėmimas ir aktyvus įsitraukimas juos įgyvendinant;
Profesionalumas – suprantamas kaip dalykinių, metodinių, skaitmeninių kompetencijų ugdymas ir nuolatinis tobulėjimas;
Kūrybiškumas – suprantamas kaip kūrybinių galių atskleidimas, skatinimas ir puoselėjimas visose veiklose.