Menu Close

LAISVOS DARBO VIETOS

Lietuvių kalbos mokytojas (1 etatas)
Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,9294 (priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Fizikos mokytojas (1 etatas)
Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,9294 (priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).