Menu Close

LAISVOS DARBO VIETOS

Geografijos mokytojas

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, įgytas edukologijos bakalauro laipsnis, geografijos mokytojo kvalifikacija; Gebėjimas kurti edukacinę aplinką; Gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą; Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas; Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas; Gerai mokėti rusų kalbą; Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

Privalumai: Geografijos mokytojo darbo patirtis; Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai.

0.4 etato (9 val. per savaitę) – 600 Eur per mėnesį neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacijos).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. nr. (8528) 28 051 arba el. paštu info@versmes.lt

Pradinio ugdymo mokytojas (4 etatai)

Reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją; Mokėti valstybinę ir rusų kalbas; Gebėti dirbti kompiuteriu; Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  Padėti mokiniams bręsti kaip asmenybėms, ugdyti mokinių vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebėjimus, informacinę kultūrą ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Privalumai: Pradinio ugdymo mokytojo darbo patirtis; Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai.

1 etatas (36 val. per savaitę) – 1500 Eur per mėnesį neatskaičius mokesčių(darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacijos).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. nr. (8528) 28 051 arba el. paštu info@versmes.lt

Matematikos mokytojas 

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, įgytas edukologijos bakalauro laipsnis, matematikos mokytojo kvalifikacija; Gebėjimas kurti edukacinę aplinką; Gebėjimas įtraukti mokinius į įdomią neformaliąją švietimo veiklą; Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas; Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas; Gerai mokėti rusų kalbą; Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

Privalumai: Matematikos mokytojo darbo patirtis; Gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai.

0,9 etato (32 val. per savaitę) – 1500 Eur neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacijos).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. nr. (8528) 28 051 arba el. paštu info@versmes.lt