Menu Close

Veiklos sritis ir rūšys

Gimnazijos veiklos sritis

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 2. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
  • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 31.20;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:
   • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 10.10;
   • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 10.20;
   • pradinis ugdymas, kodas 20;
   • pagrindinis ugdymas, kodas 31.10;
   • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 59;
   • kultūrinis švietimas, kodas 52;
   • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 51;
   • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 60.
 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 1. Gimnazija gali vykdyti neformaliojo švietimo programas, dalyvauti šalies bei kituose švietimo projektuose.