Menu Close

Edukacinis užsiėmimas “Ekologinis iššūkis”

Gruodžio 9 dieną gimnazijos mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime “Ekologinis iššūkis” pagal STEAM ugdymą. Užsiėmimas siejo savyje chemijos mokslą, meną ir kultūrą.
Mokiniai nagrinėjo svarbias temas: ozono sluoksnio plonėjimą, šiltnamio efekto susidarymą, plastiko atliekų mažinimą.
9 декабря ученики нашей школы участвовали в интерактивном мероприятии «Экологический вызов» по образовательной программе ​​ STEAM. Деятельность объединила химическую науку, искусство и культуру.
Ученики изучали важные темы: разрушение озонового слоя, парниковый эффект, уменьшение пластиковых отходов.
“Kokybės krepšelio” projekto veikla. Bendrai finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Trakų rajono savivaldybės lėšų.